Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «BROER: Oppvekst, tilpasning og læring i Europa»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • BROER: Oppvekst, tilpasning og læring i Europa

Artikkel

BROER: Oppvekst, tilpasning og læring i Europa

BROER undersøker hvordan samfunnspolitiske forhold, nærmiljø, skole og familie påvirker barns oppvekst, tilpasning og læring. Studien er et samarbeid mellom Norge, Tyskland og Nederland.

Skolebarn som går opp en trapp
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

BROER undersøker hvordan samfunnspolitiske forhold, nærmiljø, skole og familie påvirker barns oppvekst, tilpasning og læring. Studien er et samarbeid mellom Norge, Tyskland og Nederland.


BROER startet i mars 2010 og ble avsluttet i 2013. 

Folkehelseinstituttet var ansvarlig for den norske delen av BROER, der UngKul var studiens norske prosjektpartner. I Norge ble familier med norsk og tyrkisk opprinnelse invitert til å delta, da tyrkere utgjør én av Europas mest betydelige innvandrergrupper.

Ved å studere tyrkiske barn sammen med barn som tilhører majoritetsbefolkningen i de tre landene, kan vi få kunnskap om hvilken betydning samfunnspolitiske forhold har for barns sosiale tilpasning og læring. Norge, Tyskland og Nederland er svært forskjellige når det gjelder innvandringshistorie og innvandrings- og utdanningspolitikk.

Hvordan ble studien gjennomført?

BROER inkluderer i alt 1400 familier fordelt på de tre landene som samarbeider om studien, hvorav ca. 400 i Norge. Familiene ble rekruttert fra Østlandet, samt Stavanger, Trondheim og Bergen.

Det ble gjennomført hjemmebesøk hos familiene en gang i året i tre år. Hjemmebesøket varte i ca to timer. Under hjemmebesøkene samlet vi informasjon fra foreldre og barn både ved hjelp av intervju, spørreskjema og gjennom observasjon av mor og barn i lek sammen.

Etter samtykke med foreldrene hadde vi hvert år kontakt med barnas barnehager/skoler. Ledere og førskolelærere/lærere bidro med informasjon om læringsmiljøet og om barnas tilpasning og læring.

Hensikten med studien

Studien valgte å fokusere på barn som er 5 og 12 år gamle, fordi de står overfor to milepæler i utviklingen sin: overgangen fra barnehage til skole, og overgangen fra barneskole til ungdomsskole. Hvordan de mestrer disse overgangsfasene kan få konsekvenser for deres videre utviklingsforløp, tilpasning og læring.

Hensikten med BROER er å belyse hvordan politikere, skole og familie kan legge forholdene til rette for at barna skal mestre disse viktige utfordringene, og bidra til barnas læring og sosiale integrering i nærmiljøet.

Resultatene fra BROER er nyttige for politikere, skolevesen og foreldre når de skal tilrettelegge gode oppvekstforhold som fremmer læring, trivsel og sosial integrasjon for barn og unge i det flerkulturelle Europa.

Finansiering

BROER ble finansiert av forskningsprogrammet NORFACE (New Opportunities for Research Funding Cooperation Agency in Europe).