Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ad hoc-undersøkelse under Vanni-krisen på Sri Lanka i 2008-2009»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ad hoc-undersøkelse under Vanni-krisen på Sri Lanka i 2008-2009

Artikkel

Ad hoc-undersøkelse under Vanni-krisen på Sri Lanka i 2008-2009

Den srilankiske regjeringen satte i 2008 inn en storoffensiv mot de tamilske frigjøringstigerne (LTTE). I mai 2009 ble LTTE nedkjempet i Vanni-området. Rundt 300 000 sivile tamiler havnet i skuddlinjen og minst 20 000 av dem mistet livet i kampene. De gjenlevende ble plassert bak piggtråd i interneringsleire der hverken media eller internasjonale hjelpeorganisasjoner hadde tilgang.

Den srilankiske regjeringen satte i 2008 inn en storoffensiv mot de tamilske frigjøringstigerne (LTTE). I mai 2009 ble LTTE nedkjempet i Vanni-området. Rundt 300 000 sivile tamiler havnet i skuddlinjen og minst 20 000 av dem mistet livet i kampene. De gjenlevende ble plassert bak piggtråd i interneringsleire der hverken media eller internasjonale hjelpeorganisasjoner hadde tilgang.


Tamilske flyktninger har blitt regnet for å være en ”vellykket” gruppe flyktninger i norsk sammenheng. De er godt integrert i arbeidsliv, er ikke avhengig av velferdsordninger, de er sjelden involvert i kriminalitet og barn av tamilske flyktninger er godt representert i høyere utdanning. De tamilske frivillige organisasjonene satte inn en rekke tiltak for å støtte sine landsmenn, men uten at det syntes å ha særlig effekt. Som en del av UngKuls Tamilstudie, deltok vi i disse aktivitetene som observatører, for å få en forståelse av hvilken effekt Vannikrisen hadde på de norske Tamilene sosiale strukturer og nettverk.

Spørreundersøkelse for å kartlegge psykiske helseplager

Gjennom disse observasjonene, og informasjon fra våre kontaktpersoner i de frivillige organisasjonene fikk vi et klart inntrykk av at det var en kraftig økning i psykiske helseplager blant den tamilske diasporaen i Norge, etter hvert som Vanni- krisen eskalerte utover våren 2009. For å kunne tallfeste økningen i psykiske plager ble det bestemt at UngKuls forskningsgruppe skulle gjennomføre en spørreskjemaundersøkelse for å kartlegge forekomsten av psykiske helseplager blant voksne tamiler i denne vanskelige situasjonen. Hensikten var å øke forståelsen av hvordan krig og kriser i hjemlandene kan påvirke flyktningers psykiske helse og behovet for hjelpe- og støttetiltak i eksil.

Målgruppen var tamiler knyttet til frivillige organisasjoner som ulike tamilskoler, samt Norsk Tamilsk Helseorganisasjon, NTHO. I samarbeid med disse frivillige organisasjonene ble det rekruttert deltakere til undersøkelsen. Til sammen deltok 529 personer fra 10 fylker i Norge, hvorav 339 fra Oslo, 47 fra Akershus og 47 fra Hordaland, de fylkene som også bosetter flest tamilske flyktninger. Deltakerne kunne velge hvorvidt de ville besvare en elektronisk eller en papirversjon av spørreskjemaet.

Datainnsamlingen ble avsluttet i 2009.

Vanskelig situasjon

Undersøkelsen bekreftet observasjonene i den kvalitative undersøkelsen, og viste at mange norsk-tamilere ikke maktet sine daglige forpliktelser og aktiviteter i jobb og hjem i denne perioden. På bakgrunn av resultatene ble det iverksatt et kurs i stressmestring som deltakerne opplevde svært positivt. Folkehelseinstituttet informerte også helsemyndighetene om den akutte helsesituasjonen i den tamilske diasporaen.