Hopp til innhold

UngKul – Ungdom, kultur og mestring

Status: Avsluttet

UngKul-studien undersøker psykologisk utvikling, sosial integrering og psykisk helse blant barn og unge med innvandrer- og fluktbakgrunn og etnisk norske barn.

FHI logo

Om studien

Delstudier

Rapporter