Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Tvillinger gir unike bidrag til forskning

Hvorfor er folk forskjellige - skyldes det arv eller miljø – eller begge deler? Dette er bare ett av flere viktige spørsmål tvillinger kan hjelpe forskerne med å løse.

colourbox
colourbox

Hopp til innhold

Bidrar til kunnskap

Målet for tvillingstudiene ved Folkehelseinstituttet er å bidra til kunnskap om hva som er årsakene til god eller dårlig helse, og årsaker til sykdom.

Eneggede tvillinger er genetisk identiske, mens toeggede tvillinger har samme genetiske likhet som andre søsken. Samtidig har tvillinger som regel vokst opp i samme familie og delt mye av sitt barndomsmiljø. Studier som inkluderer både eneggede og toeggede tvillinger, gir derfor en unik mulighet for å undersøke hvilken betydning arv og miljø har for egenskaper og sykdommer.

Spørreskjema og tilleggsundersøkelser

Nasjonalt tvillingregister er et samtykkebasert helseregister – det vil si at det er frivillig å delta.

Forskerne innhenter i hovedsak opplysninger om helse og andre forhold via spørreskjemaundersøkelser. I enkelte mindre studier er det i tillegg gjennomført individuelle intervjuer og kliniske undersøkelser.

Nye metoder har gjort tvillingstudier enda viktigere enn før fordi vi mer spesifikt enn tidligere kan undersøke akkurat hvilke miljøfaktorer og gener som har betydning.  

Forskningsfunn hittil

Dataene i Nasjonalt tvillingregister har allerede bidratt til en rekke studier som er publisert i internasjonale fagtidsskrifter.

Psykiske lidelser

Når det gjelder psykiske lidelser, har vi foreløpig funnet at:

  • Personlighetstrekkene til et menneske endrer seg lite over tid, men forekomsten av ufunksjonelle trekk ser ut til å bli lavere ettersom man blir eldre.
  • Når personlighetstrekkene er stabile, skyldes det hovedsakelig genetiske faktorer, mens miljøfaktorer fører til endringer. 
  • Negativ miljøpåvirkning, som for eksempel omsorgssvikt, øker risikoen for å utvikle ufunksjonelle personlighetstrekk.  

Sykefravær og uføretrygd

Når det gjelder sykefravær og uføretrygd, har vi sett spesielt på to ting:

  • Er det slik at barn «lærer av» foreldrene sine, eller er det andre og mer biologiske årsaker til at familiemedlemmer likner hverandre – også når det gjelder hvor mye vi er borte fra jobben? Våre funn tydet på det siste – altså at gener betyr mer enn miljø.

  • Ufunksjonelle personlighetstrekk øker sannsynligheten for sykefravær og uføretrygd. Disse ser også ut til delvis å forklare hvorfor sykefravær og uføretrygd går i arv. 

Kreftsykdommer

Når det gjelder kreftsykdommer, har vi først sett på prostatakreft, som er en av de vanligste kreftformene hos menn. Foreløpig har vi funnet at: 

  • Det å være tvilling ikke gir noen økt risiko for, eller beskyttelse mot, å få prostatakreft.
  • Genetiske faktorer har relativt stor betydning for hvorvidt man utvikler prostatakreft, uansett alder når man blir syk.

Vi planlegger å undersøke hvilke miljøfaktorer som øker risikoen for prostatakreft. Tilsvarende også om andre kreftformer som for eksempel tarmkreft, brystkreft og lungekreft. 

Revmatisme

Artikkelen Verden største tvillingstudie: Alvorlig hofteartrose er ofte arvelig i Revmarapporten fra Norsk Revmatikerforbund viser nytten av helsedata brukt i forskning. Forskerne koblet data fra det norske tvillingregisteret ved Folkehelseinstituttet og Nasjonalt register for leddproteser ved Haukeland sykehus i Bergen. 

Blant resultatene som trekkes fram er at alvorlig hofteartrose som krever leddprotese er svært arvelig, og at alvorlig kneartrose som krever leddprotese er mindre arvelig (men tvillingenes kroppsvekt har stor betydning).

Forsker og fysioterapeut Karin Magnusson er intervjuet i artikkelen, og hun konstaterer at fordelen med de norske og nordiske registrene er at de inkluderer så godt som alle landets innbyggere og at de, takket være ordningen med offentlig personnummer, kan kobles sammen. Dette er ikke mulig i andre land, noe som gjør skandinaviske registerdata til en god kilde til ny kunnskap i et globalt perspektiv.

Magnusson K, Scurrah K, Ystrom E, Ørstavik RE, Nilsen T, Steingrímsdóttir ÓA, Ferreira P, Fenstad AM, Furnes O, Hagen KB. Genetic factors contribute more to hip than knee surgery due to osteoarthritis - a population-based twin registry study of joint arthroplasty. Osteoarthritis Cartilage. 2017 Jun;25(6):878-884. doi: 10.1016/j.joca.2016.12.015. Epub 2016 Dec 13.

Internasjonalt forskersamarbeid

Norske forskere samarbeider også med tvillingforskere i andre land i Norden, Europa for øvrig og USA. Mange av disse landene har sine egne tvillingregistre.

Takk til tvillinger som deltar

Tvillingforskerne ved Folkehelseinstituttet retter en stor takk til tvillinger som har sagt ja til å levere data til Tvillingregisteret og dermed bidra til tvillingstudiene.

Nasjonalt tvillingregister trenger fornyet samtykke

Eksterne lenker