Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Om tvillingforskning

Tvillinger er spesielle. Samtidig er tvillinger som alle andre. Kombinasjonene av dette gjør at resultater fra tvillingforskning kan overføres på hele befolkningen.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Tvillinger er spesielle fordi de har ligget i samme livmor, og fordi de som regel har vokst opp i samme familie og delt mye av det samme oppvekstmiljøet.

Dernest er tvillinger spesielle fordi det finnes to typer tvillinger – eneggede og toeggede. Eneggede tvillinger er genetisk identiske, mens toeggede i gjennomsnitt deler halvparten av sine gener og dermed har den samme genetiske likheten som andre søsken.

Hva er «tvillingforskning»?

Tvillingforskning gjøres på flere måter, med flere typer spørsmål og mange mulige svar. Her er to korte eksempler:

Den klassiske tvillingmodellen: Her er formålet å beregne i hvor stor grad gener og miljøfaktorer har betydning for variasjonen i en tilstand eller et trekk (for eksempel høyde). Vi bruker store grupper av eneggede og toeggede tvillingpar, og tar utgangspunkt i hvor like de eneggede parene i gjennomsnitt er, i forhold til de toeggede.

Den klassiske tvillingmodellen kan utvides til å studere hvorfor trekk eller tilstander ofte opptrer sammen (for eksempel angst og depresjon) – om det er de samme genene eller de samme miljøfaktorene som påvirker utviklingen av begge.

Resultatene av tvillingforskning sier ikke noe om enkeltindivider – bare hva som er kilder til forskjeller mellom mennesker. Det er altså ikke slik at fordi høyde har en arvelighet på 90 %, så  er 90 % av høyden din bestemt av gener, og resten av miljøet (for eksempel hva du spiser).

Ko-tvilling-kontrollmetoden. Her er formålet oftest å undersøke om en bestemt risikofaktor virkelig forårsaker sykdom.

I epidemiologiske studier finner vi ofte sammenhenger. Men fordi disse kan være tilfeldige, eller skyldes felles bakenforliggende faktorer, er det vanskelig å si noe om årsaksforhold. Genetiske faktorer og oppvekstmiljø er viktige eksempler på forhold som kan påvirke helsen, og som det er viktig å kontrollere for. For eksempel viser en rekke studier at personer som drikker noe alkohol, har lavere risiko for å utvikle demens enn de som er avholdende. Men hvis man undersøker eneggede tvillinger der den ene har drukket litt og den andre ikke, finner man ingen forskjeller i kognitive funksjoner når de blir eldre.   

Kan vi være sikre på om en tvilling er enegget eller toegget?

De fleste tvillingpar vet, eller er nokså sikre på, om de er enegget eller toegget. Men med nyfødte tvillinger er det ikke så lett. Babyer av motsatt kjønn er selvsagt toeggede. Ellers må man se om tvillingene har samme morkake. Hvis de med sikkerhet har det, er tvillingene enegget. Men hos enkelte toeggede tvillinger smelter morkaken sammen. Derfor må tilsynelatende enkle morkaker analyseres nøye for å sjekke om det opprinnelig var to. Hvis det er to morkaker, er det heller ikke slik at tvillingene nødvendigvis er toeggede. Hos omkring en tredel av eneggede tvillinger deler det befruktede egget seg så tidlig at det utvikles to morkaker.

Når tvillinger blir eldre, kan man oftest vite om man er enegget eller toegget ut i fra hvor like man er, og hvor ofte andre har problemer med å skille tvillingene i et par fra hverandre. Dette er utgangspunktet for standardiserte spørreskjemaer som er utviklet for å bestemme tvillingtype. Slike skjemaer kan bestemme type med omkring 97 % sikkerhet. Men for å være tilnærmet helt sikker, brukes DNA-tester.

Blant tvillinger som har tatt DNA-prøve i forbindelse med våre studier, har de fleste fått bekreftet det de visste fra før. Men enkelte har fått en overraskelse. 2,5 % av dem som oppga at de var eneggede i spørreskjemaet, viste seg å være toegget. Blant dem der DNA-testen viste at paret var enegget, var det hele én av fem som ikke visste dette på forhånd. Sannsynligheten for å «ta feil» er altså størst blant dem som tror de er toeggede.

Er toeggede tvillinger like viktige for forskere som eneggede?

Ja – som beskrevet over bruker vi data fra både eneggede og toeggede tvillinger i forskningen vår. Når vi gjennomfører studier, er det oftest flere eneggede enn toeggede som stiller opp. Vi vet ikke hvorfor, men kan gjette at det enten skyldes at eneggede føler seg mer «spesielle» enn toeggede, eller at vi ikke har vært flinke nok til å si de toeggede er like interessante for oss. Men herved er det sagt – både eneggede og toeggede tvillinger er viktige for forskningen!