Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Til deg som er invitert til å delta i Trykkløsstudien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Til deg som er invitert til å delta i Trykkløsstudien

Artikkel

Til deg som er invitert til å delta i Trykkløsstudien

Har du fått spørsmål fra din kommune om å delta i forskningsprosjektet Trykkløsstudien? Du har fått invitasjon på SMS fordi det nylig har blitt utført arbeid på drikkevannsledninger i din kommune.

Illustrasjonsbilde. Colourbox.com
Illustrasjonsbilde. Colourbox.com

Har du fått spørsmål fra din kommune om å delta i forskningsprosjektet Trykkløsstudien? Du har fått invitasjon på SMS fordi det nylig har blitt utført arbeid på drikkevannsledninger i din kommune.


Innhold på denne siden

Bidra til trygt drikkevann 

I Trykkløsstudien vil Folkehelseinstituttet undersøke hvor mange som blir magesyke etter reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på drikkevannsledninger. Ved slikt arbeid kan vanntrykket bli borte, og forurenset vann komme inn i drikkevannsledninger og fram til deg som drikker vannet.  

I tillegg vil vi blant annet kartlegge hvilke tiltak kommunene gjør for å forhindre at drikkevannet blir forurenset i forbindelse med arbeid på drikkevannsledninger. Vi vil bruke resultatene fra Trykkløsstudien til å finne ut hvilke tiltak som best hindrer at befolkningen blir syke etter arbeid på drikkevannsledninger. 

Studien er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og et større antall norske kommuner.  

Hvem kan delta og hvordan gjøre det? 

For å delta i Trykkløsstudien må du ha mottatt SMS fra din kommune med invitasjon til å delta.  

Det er kun én person fra husstanden din som kan delta i studien. Vi ser gjerne at den personen i husstanden som hadde bursdag sist og er 1 år gammel eller eldre deltar. Årsaken til dette er at vi ønsker at deltakerne i studien skal utgjøre et representativt utvalg av befolkningen.  

Dersom personen som hadde bursdag sist ikke er deg og er 16 år eller eldre, er det fint om du videresender SMS til denne personen.  

SMS-en vil inneholde informasjon om hvordan du kan delta i spørreundersøkelsen. Lenke til samtykke og spørreundersøkelse ligger på din kommunes hjemmeside.

Dersom personen som hadde bursdag sist er under 16 år, kan du samtykke og besvare undersøkelsen på vegne av barnet dersom du har foreldreansvar. Se informasjon under avsnitt om samtykke.   

Hva innebærer det å delta?

  • Å delta i studien innebærer å svare på et spørreskjema. Utfyllingen av spørreskjemaet gjøres på mobiltelefonen eller PC-en og tar 5-8 minutter.
  • I spørreskjemaet får du blant annet spørsmål om symptomer og varighet dersom du har eller har hatt magesyke/diaré og om hvor mye kranvann du drikker. I tillegg vil du få noen generelle spørsmål om for eksempel kjønn og alder, husdyr, og utenlandsreise den siste måneden.

Det er frivillig å delta og du kan melde deg ut når som helst

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke uten å oppgi grunn via vår elektroniske løsning.

Hvis du etter hvert velger å trekke deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger om deg eller ditt barn, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner.  

Dersom du ønsker å få slettet innsamlede opplysninger eller har spørsmål til studien, kan du kontakte oss på e-post:

Slik håndterer vi informasjonen du gir oss 

Til datainnsamlingen, det vil si spørreskjemaene til deg og de andre deltakerne, bruker vi Nettskjema, som er et web-basert spørreskjema utviklet av Universitetet i Oslo. Nettskjema har sikker lagring i Tjeneste for sensitive Data (TSD) som oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata. Det er kun et begrenset antall ansatte ved FHI som har tilgang til data som er samlet inn.   

All informasjon blir anonymisert

Alle opplysninger om deg vil bli anonymisert, slik at du ikke kan bli identifisert i dataene, og heller ikke i resultater fra studien som publiseres fra FHI.

Informasjonen om deg vil bli slettet senest fem år etter prosjektslutt. Studien er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) (21/215949). 

Samtykke 

Du må blant annet logge seg inn og signere et samtykke ved hjelp av Bank-ID. Etter å ha samtykket blir du automatisk videreført til spørreundersøkelsen.

For deltakere som er 16 år eller eldre: Du må selv samtykke til å delta i studien ved å trykke på lenken som oppgis på din kommunes hjemmeside. Du må logge deg inn og signere samtykket ved hjelp av Bank-ID. Etter å ha samtykket blir du automatisk videreført til spørreundersøkelsen. 

For deltakere som er under 16 år (1-15 år): Det er krav om samtykke fra begge foresatte for at barnet skal kunne delta i studien. Du samtykker til at barnet ditt kan delta i studien ved å trykke på lenken til samtykkeskjema som oppgis på din kommunes hjemmeside. Du må logge deg inn og signere samtykket ved hjelp av Bank-ID. Der får du spørsmål om du har aleneansvar for barnet. Dersom svaret er «nei», blir du bedt om å oppgi kontaktinformasjon til den andre foresatte. Folkehelseinstituttet vil ta kontakt med den andre foresatte og be om samtykke innen 14 dager.  

Dersom samtykke fra begge foresatte ikke er innhentet innen 6 uker etter at spørreundersøkelsen er besvart, vil opplysningen som er innhentet bli slettet. 

Har du andre spørsmål eller tekniske problemer?  

Dersom du har spørsmål, ønsker å trekke deg fra studien, få slettet dine opplysninger eller har tekniske problemer med samtykke- eller spørreskjema, kan du kontakte prosjektgruppen på
e-post: , eller ringe prosjektleder Camilla Svendsen i Folkehelseinstituttet på telefon 926 53 711.

Hvis du ikke får svar når du ringer, send en kort SMS om hva det gjelder, så blir du oppringt ved første anledning.