Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om Trykkløsstudien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om Trykkløsstudien

Artikkel

Om Trykkløsstudien

Trykkløsstudien er et forskningsprosjekt fra Folkehelseinstituttet. Hensikten med studien er å redusere risiko for forbigående magesyke (diaré og/eller oppkast) i befolkningen som følge av arbeid på drikkevannsledninger.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Trykkløsstudien er et forskningsprosjekt fra Folkehelseinstituttet. Hensikten med studien er å redusere risiko for forbigående magesyke (diaré og/eller oppkast) i befolkningen som følge av arbeid på drikkevannsledninger.


Innhold på denne siden

Studien starter i desember 2021 og vil foregå i 12 måneder. Deltakere vil bli rekruttert i løpet av hele studieperioden. Vi trenger at minimum 12.000 personer deltar i studien for å få svar på hvilke tiltak som best beskytter drikkevannet mot forurensning med smittestoffer under arbeid på drikkevannsledninger.

Ønsker å redusere antall syke som følge av forurenset drikkevann 

Vi har ikke nok kunnskap om hvilke tiltak og kombinasjon av tiltak som best reduserer risiko for at berørte abonnenter blir magesyke ved trykkløse hendelser under arbeid på vannledningsnettet. Kommunene trenger denne kunnskapen for å kunne opprettholde et godt og trygt drikkevann i fremtiden.   

FHI vil derfor, i samarbeid med en rekke kommuner, kartlegge hvilke tiltak kommunene bruker ved trykkløse hendelser grunnet arbeid på drikkevannsledninger. Vi vil også undersøke hvor mange som blir magesyke av de berørte abonnentene og sammenlikne med et utvalg av kontrollpersoner. 

Målet med studien er å redusere antall personer som blir magesyke som følge av forurenset drikkevann i forbindelse med slike trykkløse hendelser. 

Hva skal dataene brukes til?

FHI vil samle inn og analysere data fra kommuner og deltakere for å identifisere hvilke tiltak som reduserer eller øker risikoen for magesyke blant berørte abonnenter ved en trykkløs hendelse. 

Resultatene fra Trykkløsstudien sammen med kunnskap fra tilgjengelige vitenskapelige publikasjoner vil brukes til å utarbeide retningslinjer til vannverkene og kommunene om hvilke tiltak de bør iverksette ved arbeid på drikkevannsledninger hvor det er bortfall av trykk i vannrørene. 

Trykkløse ledninger øker risiko for forurensning av drikkevannet 

Til vanlig er det trykk i vannrørene, slik at omkringliggende forurenset vann ikke kan trenge inn. Dersom trykket blir borte, det vil si at det blir trykkløst, vil forurenset vann med smittestoffer som virus, bakterier og parasitter kunne trenge inn i vannrøret og nå fram til deg som drikker vannet. Tilfeller der et drikkevannsrør kan bli trykkløst er for eksempel ved vannavstengning eller større lekkasjer/sprekker. 

Tidligere forskning har vist at arbeid på drikkevannsledninger, hvor det er bortfall av trykk i vannrøret, gir økt risiko for forbigående diaré og/eller oppkast (magesyke) hos berørte vannabonnenter. 

Hvilke tiltak virker best?

Kommunene iverksetter ulike tiltak ved arbeid på drikkevannsledninger for å hindre at forurenset vann med bakterier, virus og/eller parasitter kan trenge inn i drikkevannsrøret under arbeidet. Slike tiltak er for eksempel  å pumpe ut vann av grøft, og spyling og klorering. Noen kommuner har også rutine for å sende ut kokevarsel/anbefaling ved trykkløse hendelser under arbeid på vannledningsnettet for å hindre at berørte vannabonnenter blir syke. 

Samarbeidskommuner

FHI er i gang med å rekruttere kommuner til å delta i studien. Listen over kommuner som deltar vil derfor bli oppdatert fortløpende. 

Liste over samarbeidskommuner:  
 
Askøy kommune 
Drammen kommune 
Ringerike kommune

Finansiering og godkjenning

Studien er finansiert av Norsk Vann og FHI. Prosjektet er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).