Hopp til innhold

Artikkel

Tilbakemeldinger til deltagerne i TOPP-studien

Publisert Oppdatert

Etter hver spørreskjemarunde har TOPP-gruppen gitt familiene tilbakemelding på hva svarene fra spørreskjemaene viser. Tilbakemeldingene er en kartlegging av småbarnfamilienes hverdag, med fokus på trivsel, helse og levekår.

familie, strand, lek
Colourbox.com

Etter hver spørreskjemarunde har TOPP-gruppen gitt familiene tilbakemelding på hva svarene fra spørreskjemaene viser. Tilbakemeldingene er en kartlegging av småbarnfamilienes hverdag, med fokus på trivsel, helse og levekår.