Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om Språk 8-studien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Om Språk 8-studien

Artikkel

Om Språk 8-studien

Målet med studien Språk og læring hos åtteåringer (Språk 8-studien) er å lære mer om barns språkutvikling. Hva er det som gjør at noen barn har lett for å lære språk, mens andre barn strever? I Språk-8 studien undersøker vi om det finnes miljømessige og arvelige årsaker til språkvansker hos barn.

fhi
fhi

Målet med studien Språk og læring hos åtteåringer (Språk 8-studien) er å lære mer om barns språkutvikling. Hva er det som gjør at noen barn har lett for å lære språk, mens andre barn strever? I Språk-8 studien undersøker vi om det finnes miljømessige og arvelige årsaker til språkvansker hos barn.


Innhold på denne siden

Språk 8 er det korte navnet på prosjektet Utviklingsforløp hos barn med språkvansker: hvilken rolle spiller atferdsmessige- og biologiske markører (prosjektbeskrivelse).

Prosjektet ledes av Folkehelseinstituttet, med samarbeidspartnere fra både USA, Australia og Nederland.

Prosjektet er en delstudie i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) og skal undersøke risikofaktorer (gener og miljø), kliniske trekk, komorbilitet og utviklingsforløp hos barn med språkvansker. 

Mål

Språk-8-studien har flere delmål:

 • Undersøke forekomsten av språkvansker og mulige kjønnsforskjeller.
 • Utforske hvilke aspekter ved språket som skiller seg ut hos barn med språkvansker sammenlignet med barn uten språkvansker.
 • Sammenligne utviklingsforløp hos en gruppe åtteåringer som har språkvansker med en gruppe åtteåringer uten språkvansker.
 • Undersøke risiko- og beskyttelsesfaktorer for utvikling av språkvansker.
 • Beskrive kognitive og språklige profiler hos norsktalende åtteåringer med eller uten språkvansker og undersøke hvordan språk og kognisjon samvarierer - både innad i gruppen og på tvers av gruppene.
 • Sammenligne resultatene på språktestene som inngår i undersøkelsen med barnas senere skoleresultater, ved hjelp av Nasjonale prøver fra fjerde og femte klasse.

Hvor lenge pågår studien?

Prosjektet ble bevilget midler fra Norges forskningsråd (NFR) via programmet FriMedBio i desember 2012, og hadde oppstart i juli 2013. De første invitasjonene ble sendt til deltakere (barn/familier) i desember 2013, og siste barn/familie som deltok i studien ble undersøkt i juni 2015. Studien pågikk via NFR-finansieringen ut desember 2017, men er fremdeles i aktiv drift.

REK-godkjenningen gjelder fram til desember 2022.

Forskerne

 • Prosjektleder er seniorforsker Ragnhild Bang Nes ved FHI. Nes tok over som prosjektleder etter at tidligere prosjektleder Kristian Tambs fratrådte.

Andre involverte

PostDoc

 • Forsker Fufen Jin,  NTNU

Internasjonale samarbeidspartnere

 • Professor Mabel Rice, University of Kansas, USA
 • Logoped Patricia Eadie, University of Melbourne, Australia

Ansatte under datainnsamlingen i klinikkstudien:

 • Stian Barbo Valand (MA logopedi), prosjektkoordinator
 • Ida Brenna Halvorsen (MA psykologi), testleder
 • Silje Mosgren (MA lingvistikk), testleder

Datahåndtering og personvern

Språk 8 er underlagt de etiske retningslinjene og reglene for taushetsplikt som er utarbeidet av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Datatilsynet.

Det betyr at all informasjon som deltakere gir i forbindelse med undersøkelsen blir behandlet fortrolig og konfidensielt. De som er med å undersøke familiene har ikke tilgang til opplysninger om familiene fra tidligere besvarte spørreskjema i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).

Informasjonen oppbevares trygt og sikkert ved Folkehelseinstituttet og kan kun identifiseres via et kodenummer. Slik vil materialet bli oppbevart så lenge undersøkelsen pågår. Folkehelseinstituttet er ansvarlig for lagring og bruk av informasjon innhentet i Språk 8. Opplysningene som innhentes gjennom studien vil bli koblet med informasjon fra MoBa og Medisinsk fødselsregister og lagres i ikke-identifiserbar (avidentifisert) form. Det kan også bli aktuelt å koble opplysningene med informasjon fra registre som Norsk pasientregister og Reseptregisteret, samt resultater fra nasjonale prøver fra skolene. Også denne informasjonen lagres avidentifisert.

Resultatene fra undersøkelsen blir publisert på gruppenivå, og det vil ikke være mulig å kjenne igjen enkeltdeltakere eller enkeltskoler.

Det utheves i invitasjonen at det er frivillig å delta i Språk 8-studien, og de som har samtykket til å delta kan når som helst trekke seg fra deltakelse i Språk 8 og likevel fortsette i MoBa.

Tillatelser

Språk 8-studien er godkjent av Datatilsynet og Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.