Hopp til innhold

Artikkel

Forsinket språkutvikling og sameksisterende vansker

Publisert Oppdatert

Noen barn har milde språkvansker - de ligger bare litt etter jevnaldrende. For andre barn fører språkvanskene til store kommunikasjonsproblemer, både med jevnaldrende og med voksne. Vi trenger mer kunnskap for å kunne hjelpe barn som strever med å lære språk.

språk.
språk.

Noen barn har milde språkvansker - de ligger bare litt etter jevnaldrende. For andre barn fører språkvanskene til store kommunikasjonsproblemer, både med jevnaldrende og med voksne. Vi trenger mer kunnskap for å kunne hjelpe barn som strever med å lære språk.


Barn med forsinket språkutvikling har ofte andre vansker i tillegg. Tidligere forskning på forsinket språkutvikling og sameksisterende vansker har ofte blitt gjort blant barn i skolealder og få har fulgt barns utvikling i førskolealder. Det er viktig å se på denne typen vansker i perioden da både språkferdigheter og andre ferdigheter er under utvikling. Ved å identifisere tidlige symptomer kan man oppdage og behandle vanskene tidligere.

Selv om barn med forsinket språkutvikling ofte har stabile vansker, har tidligere forskning vist at mange barn også vokser av seg vanskene på egenhånd. Andre barn kan bli symptomfrie en periode, for deretter å få vansker av liknende art på et senere tidspunkt. Barn med forsinket språkutvikling ser med andre ord ut til å følge ulike utviklingsveier. Ved å studere sameksisterende vansker over tid kan man oppdage om en vanske vedvarer, opphører eller om symptombildet endres. 

Publikasjoner

Popular science

Innhold på denne siden