Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Forsinket språkutvikling og sameksisterende vansker»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Forsinket språkutvikling og sameksisterende vansker

Artikkel

Forsinket språkutvikling og sameksisterende vansker

Noen barn har milde språkvansker - de ligger bare litt etter jevnaldrende. For andre barn fører språkvanskene til store kommunikasjonsproblemer, både med jevnaldrende og med voksne. Vi trenger mer kunnskap for å kunne hjelpe barn som strever med å lære språk.

språk.
språk.

Noen barn har milde språkvansker - de ligger bare litt etter jevnaldrende. For andre barn fører språkvanskene til store kommunikasjonsproblemer, både med jevnaldrende og med voksne. Vi trenger mer kunnskap for å kunne hjelpe barn som strever med å lære språk.


Innhold på denne siden

Barn med forsinket språkutvikling har ofte andre vansker i tillegg. Tidligere forskning på forsinket språkutvikling og sameksisterende vansker har ofte blitt gjort blant barn i skolealder og få har fulgt barns utvikling i førskolealder. Det er viktig å se på denne typen vansker i perioden da både språkferdigheter og andre ferdigheter er under utvikling. Ved å identifisere tidlige symptomer kan man oppdage og behandle vanskene tidligere.

Selv om barn med forsinket språkutvikling ofte har stabile vansker, har tidligere forskning vist at mange barn også vokser av seg vanskene på egenhånd. Andre barn kan bli symptomfrie en periode, for deretter å få vansker av liknende art på et senere tidspunkt. Barn med forsinket språkutvikling ser med andre ord ut til å følge ulike utviklingsveier. Ved å studere sameksisterende vansker over tid kan man oppdage om en vanske vedvarer, opphører eller om symptombildet endres. 

Publikasjoner

Popular science