Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om studien Sosiale forhold og helse: En tvillingstudie»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om studien Sosiale forhold og helse: En tvillingstudie

Artikkel

Sosiale forhold og helse: En tvillingstudie

Om studien Sosiale forhold og helse: En tvillingstudie

Her finner du informasjon om studien Sosiale forhold og helse: En tvillingstudie. I samarbeid med Sykehuset i Vestfold inviterer vi alle tvillingpar som er registrert i Nasjonalt tvillingregister til å delta.

tvillinger
Foto: Colourbox.com

Her finner du informasjon om studien Sosiale forhold og helse: En tvillingstudie. I samarbeid med Sykehuset i Vestfold inviterer vi alle tvillingpar som er registrert i Nasjonalt tvillingregister til å delta.


Innhold på denne siden

Noen av dere deltok i denne studien i 2014-2015 og vi håper at dere har anledning og lyst til å delta igjen. I den nye studien har vi forkortet og forenklet spørreskjemaet fra 2014-2015 og har inkludert noen spørsmål om koronasituasjonen fordi vi vet at den påvirker vårt sosiale liv.

Hva ønsker vi å finne ut?

Nå ønsker vi å analysere mer kompliserte spørsmål om hvordan vårt sosiale liv påvirker vår helse og dette krever at vi øker antall deltagere i studien. Derfor inviterer vi nå alle tvillingpar som er registrert i Nasjonalt tvillingregister. Hovedformålet er å finne ut mer om betydningen vårt sosiale liv har for fysiske og psykiske helseforhold, og på hvilken måte samspillet mellom vårt sosiale miljø og gener påvirker hvordan det går med oss i livet.

Tvillingstudier gir oss en unik mulighet til å studere nettopp dette fordi vi kan estimere miljømessige og genetiske faktorer som påvirker risikoen for å få helseproblemer, enten man studerer kreft, allergier, overvekt, depresjoner eller andre vanlige lidelser. Om tvillingstudier:

Når du fyller ut spørreskjemaet, husk at det finnes ingen «riktige» eller «gale» svar på spørsmålene. Dine svar er verdifulle for forskning, uansett hvordan din helse og livssituasjon er for tiden. Informasjon du gir fra deg, blir kun brukt til forskning.

Du skal ikke samarbeide med noen om besvarelse av spørreskjemaene; det er dine svar vi er ute etter.

Foreløpige resultater

Vår studie har vist at genetiske faktorer har stor betydning for hvordan vi oppfatter sosialt stress og støtte i nære relasjoner (tvillinger/venner/familie/ektefelle), og at felles miljøfaktorer er spesielt viktig for relasjonen mellom tvillinger

Som eksempel på betydningen av sosialt stress for utvikling av en kronisk sykdom, undersøkte vi sammenhengen mellom irritable tarmsyndrom (IBS) og sosialt stress. IBS er en kronisk funksjonell tarmlidelse som rammer 10 - 20% av befolkningen. Årsaken til lidelsen er uklar, men vi vet at miljømessige faktorer som trigger «stressresponsen» i signalsystemet mellom hjerne og tarm øker risikoen for å utvikle IBS.

Vi fant en sammenheng mellom opplevelse av stress i nære relasjoner og risikoen for å utvikle IBS, og at sammenhengen først og fremst skyldes felles genetiske effekter.

Ansvarlige for prosjektet 

Prosjektet ledes av Fagdirektør for forskning Jennifer Harris, FHI, i samarbeid med overlege May-Bente Bengtson og postdoktor Julia Kutschke på Sykehuset i Vestfold. Dersom du har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte overlege May-Bente Bengtson: 

  • e-post:
  • Tlf: 932 36 365 (hverdager 10.00-15-00)