Hopp til innhold

Artikkel

Prosjekter i Språk- og læringsstudien (SOL)

Publisert Oppdatert

Oversikt over pågående og avsluttede prosjekter.

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com
Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Oversikt over pågående og avsluttede prosjekter.


Pågående prosjekter og delstudier i SOL-studien

Sosioemosjonell utvikling hos barn med språkvansker

Noen barn som har språkvansker trekker seg tilbake i sosiale sammenhenger, mens andre kan oppleve økt frustrasjon og sinne fordi de ikke klarer å formidle seg. Forskning har vist at barn med språkvansker oftere har sosioemosjonelle vansker enn barn uten språkvansker. I dette doktorgradsprosjektet studerer vi hvilke faktorer som påvirker sammenhengen mellom språkvansker og sosioemosjonelle vansker. Prosjektet startet i mai 2013 og avsluttes mai 2016. Les mer om prosjektet her:

Språk og læring hos åtteåringer (Språk-8)

Hensikten med denne delstudien er å lære mer om barns språkutvikling. Hva er det som gjør at noen barn lærer språk lett, mens andre barn strever? Vi skal undersøke om det finnes miljømessige og arvelige årsaker til språkvansker hos barn. Studien vil vare fra juli 2013 til juli 2017. Les mer om studien her:

Barn med språkvansker - risikofaktorer og utviklingsforløp

Den overordnede målsetning med dette prosjektet er å framskaffe kunnskap om barns normale språkutvikling, hva som bidrar til variasjoner i språkkompetanse, samt miljømessige og arvelige årsaker til at barn utvikler språkvansker. Prosjektet startet januar 2008 og har foreløpig finansiering fram til 2016. Les mer om dette prosjektet her:

Avsluttede prosjekter i SOL studien

Forsinket språkutvikling og sameksisterende vansker

Hensikten med dette prosjektet var å se på sameksisterende vansker hos barn med forsinket språkutvikling ved 18 måneder, 3 år og 5 år. Fokus var på sameksisterende vansker i form av motoriske vansker og eksternaliserende og internaliserende adferdsvansker. Prosjektet startet januar 2010 og avsluttet i desember 2013. Les mer om prosjektet her:

Hvilken betydning har barnehage for barn fra resurssvake familier?

Barn fra fattige familier har spesielt høy risiko for utvikling av språkvansker og atferdsvansker. Barnehager anses som et positivt tiltak for disse barna. Dette prosjektet har sett på hvilken betydning barnehagen har på deres språkutvikling og atferd. Les mer om prosjektet her:

Betydningen av tidlige sosiale ferdigheter og kommunikasjon for senere språkutvikling

Hensikten med dette prosjektet var å se på utviklingen fra tidlige ferdigheter knyttet til sosiale samspill og ikke-språklig kommunikasjon ved 18 måneder, til senere språkutvikling ved 3 og 5 års alder. Prosjektet så også undersøke hvordan faktorer ved barnet eller miljøet kan si noe om de medfødte og miljømessige betingelsene for språkutvikling. Mer informasjon om prosjektet:

Betydningen av foreldres valg av omsorgstilbud for barns utvikling av språk og atferd

Dette prosjektet ønsket å identifisere faktorer i det spesifikke omsorgstilbudet som bidrar til en positiv utvikling og god psykisk helse hos barna. Prosjektet har også undersøkt om det finnes undergrupper av barn der valg av omsorgstilbud får en mer gjennomgripende og vedvarende betydning. Mer informasjon om prosjektet: