Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Informasjon til deltagere i SOL-studien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Informasjon til deltagere i SOL-studien

Artikkel

Informasjon til deltagere i SOL-studien

Publisert Oppdatert

Språk- og læringsstudien (SOL) samler en rekke forskningsprosjekter som  undersøker barns språk- og læringsutvikling. Vi undersøker både hva som kan påvirke, hva som henger sammen med, og hva som er konsekvensene av at barn utvikler seg forskjellig.

skolebarn

Språk- og læringsstudien (SOL) samler en rekke forskningsprosjekter som  undersøker barns språk- og læringsutvikling. Vi undersøker både hva som kan påvirke, hva som henger sammen med, og hva som er konsekvensene av at barn utvikler seg forskjellig.


Språk og læring i MoBa

I Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) svarer mødre på mange spørsmål om barns språk og læringsutvikling fra de er 6 måneder og til de er 18 år. I tillegg har forskere i SOL-studien utviklet spørreskjemaer til barnehage- og skolelærer. Skjemaene sendes ut til mødre som deltar i MoBa. Vi ber mødrene levere skjemaet videre til sitt barns lærer. Informasjon fra spørreskjemaene fra barnehage- og skolelærere blir en del av MoBa. I disse skjemaene er det et spesielt fokus på faktorer i barnehage og skole som kan ha betydning for barns utvikling. I tillegg svarer barnehage- og skolelærerne på mange av de samme spørsmålene om barnet som også mor svarer på. Under kan du lese litt mer om de ulike spørreskjemaene som SOL-studien benytter seg av.

Om barnehagestudien

I barnehagestudien har 7 500 av MoBa-barnas barnehagelærere svart på spørsmål om hvordan hverdagen i barnehagen er for barna. Bortimot 97 prosent av alle barn går i barnehage før de begynner på skolen. Det foreligger likevel for lite kunnskap om hvilke forhold i barnehagen som har positiv påvirkning på barnas helse-, språk- og læringsutvikling.

Barnehagestudien har gitt oss mer kunnskap om slike forhold. De fleste barnehager arbeider målrettet for å styrke barns kompetanse, men ikke alle gjør de samme tingene. Med kunnskap fra barnehagestudien ønsker vi å forstå bedre hvordan forhold i barnehagen henger sammen med barns helse-, språk- og læringsutvikling.

Prosjektet er støttet av Kunnskapsdepartementet som ser nytten av slik kunnskap for å evaluere barnehagetilbudene og vise hva som gir positiv utvikling hos barna og gi innspill til hvordan barnehagene kan forbedres.  

Det er til nå publisert tre rapporter fra SOL basert på barnehagestudien. De finner du her:

Om skolestudien

Barn i Norge tilbringer mye av dagen på skolen, men vi vet ikke nok om hvilke forhold i skolen som kan påvirke barnas helse og utvikling. Vi ønsker hjelp av dere som deltar i MoBa til å finne ut mer om det. Informasjon fra skolen er viktig for å forstå hva som påvirker barns helse-, språk- og læringsutvikling.

Da barna var 8 år og når de går i 5.klasse inviterer vi derfor lærere til deltakelse i Skolestudien. Omlag 6 000 lærere svart på spørreskjema når barna er 8 år, og vi holder nå på å samle inn data fra lærere når barna går i 5. klasse

SOL har gitt ut to rapporter basert på informasjon fra skolestudien:

Språk 8

I tillegg til spørreskjemadata har forskere i SOL undersøkt over 500 barn med og uten språkvansker med kliniske tester. Mellom 7 og 10 prosent av barn har språk- eller læringsvansker. Språkvansker innebærer problemer med å snakke slik at en blir forstått og/eller å forstå det andre sier. Slike vansker er ofte assosiert med andre kognitive og sosiale utfordringer. Språkvansker fører til at en ikke lærer andre ting like lett som barn flest, det leder til dårligere fagutvikling i skolen og mange av disse barna strever spesielt med å lære å lese. Språk- og læringsvansker i førskolealder er assosiert med senere vansker i skolen og arbeidsliv, samt senere helseproblemer som angst og depresjon.

Språk 8 er støttet av Norges forskningsråd.