Hopp til innhold

Kontakt oss

Studien gjennomføres av Folkehelseinstituttet og ledes av seniorforsker Mohammed Umaer Naseer ved avdeling for smitte fra mat, vann og dyr.


Hvis du har spørsmål til studien kan du kontakte oss på epost MoMIR@fhi.no på telefon 21 07 63 88, 21 07 62 50 eller via kontaktskjemaet nedenfor. 

Kontakt FHI

Kontaktskjema

OBS! Sensitive opplysninger skal ikke sendes i dette skjemaet

Informasjon som du sender inn via kontaktskjemaet blir sendt videre til rette avdeling/medarbeider i FHI som e-post. Personopplysninger som du oppgir i e-poster til oss er omfattet av hva som er arkivverdig etter arkivloven og arkivforskriften, og slike henvendelser skal lagres i instituttets arkivsystem. Her vil vi behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Slik registrering, lagring og oppbevaring vil skje i henhold til arkivlovgivningen. Bruk aldri e-post til å oppgi sensitiv informasjon til FHI!