Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Rotavirusvaksinasjon er kostnadseffektivt

Publisert

Nyfødt baby
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Rotavirusvaksinasjon er kostnadseffektivt, både fra et helsetjenesteperspektiv og et samfunnsperspektiv.


Har du funnet en feil?

Rotavirusvaksinen ble innført i barnevaksinasjonsprogram i Norge i 2014. Det er et krav at effektene av helsetiltak som innføres i Norge skal stå i et rimelig forhold til kostnadene.

Nylig har kostnadseffektiviteten av rotavirusvaksinasjon blitt evaluert i en studie gjennomført av Folkehelseinstituttet. Studien har kombinert data om rotavirusforekomst, vaksinens effekt, antall vaksinerte, kostnader og demografi for å beregne fremtidige effekter av vaksinasjon i Norge.

I studien ble dagens vaksinasjonsprogram sammenliknet med ingen vaksinasjon. Begge de to rotavirusvaksinene som er godkjent for bruk i Norge ble undersøkt. Konklusjonen er at rotavirusvaksinasjon er kostnadseffektiv både fra et helsetjenesteperspektiv og samfunnsperspektiv når kostnader forbundet med tapte arbeidsdager er medregnet.

Foreløpige resultater fra en annen studie som gjennomføres av Folkehelseinstituttet viser en betydelig nedgang i sykehuskontakter hos barn under 5 år med mage-tarminfeksjoner etter innføring av rotavirusvaksinasjon.

Referanse

Hansen Edwards C, de Blasio BF, Salamanca BV, Flem E. Re-evaluation of the cost-effectiveness and effects of childhood rotavirus vaccination in Norway. PLoS One. 2017 Aug 17;12(8):e0183306