Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «NORSE-studien: datainnsamlingen er ferdig»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • NORSE-studien: datainnsamlingen er ferdig

Artikkel

NORSE-studien: datainnsamlingen er ferdig

Blant et tilfeldig utvalg av 6000 opplendinger over 60 år har 957 deltatt NORSE-studien. Siste datainnsamlingsrunde ble avsluttet i 2019.

Blant et tilfeldig utvalg av 6000 opplendinger over 60 år har 957 deltatt NORSE-studien. Siste datainnsamlingsrunde ble avsluttet i 2019.


Total har 948 av 6000 inviterte (16%) deltatt i NORSE-undersøkelsen og undertegnet samtykke i runde 1, 2 og 3 i henholdsvis 2017, 2018 og 2019. Etter at siste runde ble gjennomført i 2019, har data blitt klargjort for forskning.

I hver av de tre rundene av NORSE ble 2000 personer 60 år og eldre i Oppland, tilfeldig trukket fra Folkeregisteret, invitert til å delta.

Deltagere i NORSE har gjennomgått en undersøkelse på fysisk, psykisk og kognitiv funksjon i tillegg vil forhold rund livsstil og pensjonering. Deltakere i NORSE bidrar til viktig og ny forskning om aldring og hvordan det er å bli eldre i Norge i dag.

Undersøkelsen består av intervju og målinger av høyde, vekt og blodtrykk. I tillegg er det også målt muskelstyrke, balanse og hukommelse. Hele undersøkelsen varte i 90-120 minutter. Testene ble gjennomført på et helsesenter i hjemkommunen, eller hjemme hos deltakeren.

Svarprosenten var høyest for de yngste, og lavest for de eldste (se tabell 1). Fordelingen etter alder og kjønn var noe forskjellig fra Oppland som helhet, men andelen i den eldste aldersgruppen gjenspeiler andelen i Oppland. Dette fordi i denne aldersgruppen var andel inviterte høyere enn de yngre aldersgruppene.

Tabell 1. Antall personer i Oppland fylke per 1.januar 2017, antall deltakere i Norse* og svarprosent. Fordelt på aldersgrupper og kjønn.

 

Oppland fylke, 2017

 

Deltakere i NORSE

 

Svarprosent NORSE

 

Menn

Kvinner

Totalt

 

Menn

Kvinner

Totalt

 

Totalt

Alder

Antall

 

Antall

 

 

   60-69 år

12194

12065

24259

 

194

192

386

 

19,3 %

   70-79 år

8059

9099

17158

 

195

186

381

 

19,1 %

   80+ år

3931

6159

10090

 

86

95

181

 

9,1 %

Total

24184

27323

51507

 

475

473

948

 

15,8 %

 

Prosent av total

 

Prosent av total

 

 

   60-69 år

24 %

23 %

47 %

 

20 %

20 %

41 %

 

 

   70-79 år

16 %

18 %

33 %

 

21 %

20 %

40 %

 

 

   80+ år

8 %

12 %

20 %

 

9 %

10 %

19 %

 

 

Total

47 %

53 %

100 %

 

50 %

50 %

100 %

 

 

* Tabellen inneholder de personene med registrert alder, kjønn og avlagt samtykke. Det var 9 personer som hadde mangelfull utfylling og er derfor utelatt her.