Hopp til innhold

Artikkel

Noen resultater fra del 1 av NORSE-studien

Publisert

NORSE 1 viser at balansen blant deltagerne var betydelig dårligere med alder, både for menn og kvinner.

NORSE 1 viser at balansen blant deltagerne var betydelig dårligere med alder, både for menn og kvinner.


Under presenteres noen av resultatene fra første runde av NORSE-studien.

Balanse

Balansen falt betydelig etter alder 60-64 år, både for menn og kvinner. Balanse er en viktig faktor i forbindelse med fall og brudd, og god balanse er assosiert med bedre helse og høyere forventet levealder.

Ganghastighet 

Også ganghastigheten falt med alderen, både hos menn og kvinner. Som for balanse, er ganghastighet forbundet med helse og levealder.

Tabell 1. Ganghastighet (meter per sekund). Gjennomsnittlig ganghastighet etter alder for menn og kvinner. Antall deltakere: 298

Alder

Menn

Kvinner

60-69

1.02

0.99

70-79

0.92

0.84

80+

0.78

0.71

p-alderstrend*

<0.01

<0.01

*Det er signifikant lavere ganghastighet med høyere alder, hos begge kjønn.

Religiøsitet

I Norse ble deltagerne spurt om hvor religiøse de ville beskrive seg selv. Kvinnene var i gjennomsnitt mer religiøse enn menn, spesielt gjaldt dette de eldste kvinnene. For menn var det ikke noen forskjell etter alder. Se tabell 2.

Tabell 2. Hvor religiøs vil du beskrive deg selv på en skala fra 0-10? (der 10 er mest religiøs). Gjennomsnitt for menn og kvinner. Antall deltakere: 297

Alder

Menn

Kvinner

60-69

3.6

4.0

70-79

3.9

5.3

80+

3.8

5.9*

p-alderstrend

0.59

<0.01

*P<0.05 (kjønnsforskjell er signifikant)