Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «400 deltagere i første runde av NORSE-studien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 400 deltagere i første runde av NORSE-studien

Artikkel

400 deltagere i første runde av NORSE-studien

2000 opplendinger over 60 år ble invitert til å delta i første runde av NORSE-studien. 403 takket ja.

2000 opplendinger over 60 år ble invitert til å delta i første runde av NORSE-studien. 403 takket ja.


Blant 2000 personer 60 år og eldre i Oppland, tilfeldig trukket fra Folkeregisteret, takket 403 personer ja til å delta. Dette tilsvarer en svarprosent på 20 prosent (se tabell 1 for oppmøte fordelt i 5-årige aldersgrupper).

Deltagelsen var høyest blant 70-74 åringene og lavest blant 85+ åringene. Deltagelsen var 5 prosentpoeng lavere for kvinner enn for menn. Datainnsamlingen foregikk primært i løpet av februar og mars i 2017, og 87 datainnsamlere var med å samle inn data.

Tabell 1. Deltagelse i Norse 1, 2017

Alder

Inviterte menn

Inviterte kvinner

Møtte menn

Møtte kvinner

% menn

% kvinner

60-64

172

170

31

38

18 %

22 %

65-69

173

152

47

34

27 %

22 %

70-74

195

212

56

48

29 %

23 %

75-79

112

148

26

31

23 %

21 %

80-84

150

177

31

22

21 %

12 %

85+

114

225

20

19

18 %

8 %

Totalt

916

1084

211

192

23 %

18 %

Deltagerne kunne velge å melde seg på studien via ferdigfrankert brev eller via SMS. De fleste valgte brev (64%), spesielt blant de eldste (se Figur 1). Blant de yngste var SMS den foretrukne svarformen.

Figur 1. Svarformat, brev eller SMS

deltagelse_runde1_2017_norsestudien.jpg

* De 2000 ble trukket tilfeldig fra 3 aldergrupper: 60-69 (666 stk), 70-79 (667 stk), 80+ (666 stk).

Resultatene behandles konfidensielt

Helsepersonell i kommunene i samarbeid med 3. års sykepleierstudenter ved NTNU i Gjøvik sto for intervjuene og testene. Resultatene fra undersøkelsen behandles konfidensielt. Samtlige forskere som får tilgang til data vil få disse i avidentifisert form uten mulighet til å kunne identifisere noen av deltagerne. Forskningsprosjekter som skal bruke data fra NORSE, vil være godkjent av Regional etisk komite (REK) og/eller personvernombud. Informasjon om forskningsprosjekter som bruker data fra NORSE vil bli lagt ut på NORSEs nettside. Her vil du også finne opplysninger om hvordan du kan reservere deg mot at dine data blir brukt i forskningsprosjektet.

Runde 2 under planlegging

Norse, runde 2 er under planlegging og det vil i løpet av september/oktober 2017 ble trukket 2000 nye opplendinger, 60 år og eldre, som vil få invitasjon i posten. De som trekkes vil få brev og brosjyre i posten. De som takker ja til å delta vil bli kontaktet til intervju og testing i løpet av januar-mars 2018.