Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Personvern i NorFlu

Publisert Oppdatert

personvern sikkerhet nøkkel COLOURBOX19394792.jpg

Både blodprøvene og opplysningene fra spørreskjemaene blir oppbevart og analysert i avidentifisert form. Materialet vil utelukkende bli benyttet til forskning i samsvar med godkjenning fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).


Har du funnet en feil?

Blodprøvene tatt av mor og barn ved fødsel og i den kliniske undersøkelsen blir lagret i en biobank ved Folkehelseinstituttet. Når prøvene ankommer biobanken, blir de overført til rør som er påført et kodenummer. Kodenummeret knytter deltakeren til opplysningene gjennom en koblingsnøkkel. Denne nøkkelen oppbevares adskilt fra resten av materialet, og bare noen få autoriserte prosjektmedarbeidere har tilgang til den. Folkehelseinstituttet er ansvarlig for lagring og bruk av blodprøvene.

Opplysningene fra spørreskjemaene lagres på tilsvarende vis uten navn eller fødselsnummer, kun påført tilsvarende kodenummer som blodprøvene.

All videre behandling, inkludert analyse og oppbevaring av analyseresultater, vil foregå i avidentifisert form. Opplysninger og prøver slettes ved prosjektets avslutning, som foreløpig er satt til 2025.