Hopp til innhold

Artikkel

NorFlu-spørreundersøkelse om koronavirus

Publisert Oppdatert

Vi vet ennå ikke nok om hvorfor noen lett blir smittet av koronavirus, og hvorfor noen utvikler alvorlig sykdom. Folkehelseinstituttet ønsker å kunne besvare slike spørsmål ved hjelp av deltakere i Den norske influensaundersøkelsen (NorFlu).

nyhetsbrev-norflu-2020.png

Vi vet ennå ikke nok om hvorfor noen lett blir smittet av koronavirus, og hvorfor noen utvikler alvorlig sykdom. Folkehelseinstituttet ønsker å kunne besvare slike spørsmål ved hjelp av deltakere i Den norske influensaundersøkelsen (NorFlu).


5 minutter annenhver uke

Annenhver uke framover vil alle mødre som er med i NorFlu få en henvendelse på SMS, med lenke til et koronaspørreskjema. Utfyllingen tar om lag 5 minutter. Formålet er å følge utbredelsen og sykdomsbyrden.

Vi har lite kunnskap om smittemønster og koronasykdom hos barn. Den kunnskapen som finnes baserer seg i hovedsak på barn som har vært på sykehus eller som er testet fordi noen nære er smittet.

Siden barn kan ha færre eller mildere symptomer enn voksne, er det viktig å skaffe seg mer kunnskap om barn og deres familier, sier prosjektleder for NorFlu, Lill Trogstad. Deltakere i NorFlu er i denne sammenhengen et helt unikt utsnitt av den norske befolkningen og består av omtrent 4500 mødre og barn. Mødrene var gravide under svineinfluensa pandemien, og barna er nå blitt 9-10 år gamle.

Hva skjer med resultatene?

Resultater fra spørreundersøkelsen vil inngå i overvåkningen av koronapandemien og vil publiseres fortløpende her:

Dataene vil også bli brukt til forskning. Når forskerne sammenstiller svarene fra denne undersøkelsen med tidligere innsamlede NorFlu-data og biologisk materiale, kan vi svare på viktige spørsmål, og etterhvert forstå konsekvensene av infeksjonen.

Noen av deltakerne vil kanskje også bli spurt av andre institusjoner om å delta i undersøkelser. De ulike initiativene supplerer hverandre i den viktige fasen vi nå er inne i.

Dataene samles inn til Tjenester for sensitive data (TSD) ved Universitetet i Oslo. Forskerne har ikke tilgang til personidentifiserbare data.

Telefonnummeret som brukes, er hentet fra Digitaliseringsdirektoratet (Difi).

Det er som alltid frivillig å delta.

I nyhetsbrev fra NorFlu-studien kan man lese mer om hvorfor vi trenger hjelp fra NorFlu deltakere til å skaffe mer kunnskap om den pågående pandemien.

NorFlu i media

Helseminister Bent Høie nevner NorFlu-undersøkelsen på en pressekonferanse 03. april 2020: 

Innhold på denne siden