Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Oppfølgingsstudie NoMIC 14-16 år»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Oppfølgingsstudie NoMIC 14-16 år

Artikkel

Oppfølgingsstudie NoMIC 14-16 år

I oppfølgingsstudien NoMIC 14-16 år vil vi se om tarmflora tidlig i livet betyr noe for barnets helse i skolealderen.

Ill: Per Ung, copyright: Folkehelseinstituttet
Ill: Per Ung, copyright: Folkehelseinstituttet

I oppfølgingsstudien NoMIC 14-16 år vil vi se om tarmflora tidlig i livet betyr noe for barnets helse i skolealderen.


Vi undersøker om det er en sammenheng mellom tarmfloraen til barnet, og miljøgiftnivåene, og risikoen for sykdom. Vi ser på ulike helseutfall som allergi/astma, vektutvikling/fedme, immunsystem, generell nevrologisk utvikling og atferdsforstyrrelser som ADHD og autisme. På sikt kan kunnskapen vi får åpne for spennende nye behandlingsmuligheter og forebygge sykdom.

Hvem får invitasjon til å delta i studien?

Alle deltakerne i NoMIC-studien får invitasjon til å delta i oppfølgingsstudien.

I oppfølgingsstudien ved 14-16 år ønsker vi å få informasjon om hvordan barnet har utviklet seg, og om hvordan det har gått med mor. Vi vil også samle inn flere biologiske prøver, der vi blant annet vil måle miljøgifter og se på helsemarkører i blod. Dette vil gi mer styrke til å studere om tarmflora tidlig i livet har noen betydning for mors og barns helse senere. Vi er også interessert i om miljøgiftbelastningen i tiden rundt pubertet er av betydning.

Hva innebærer det for deltakerne å delta?

De som deltar vil bli bedt om å svare på spørreskjema om mors og barnets helse og livsstil. Både mor og barn vil bli bedt om å spytte på en Q-tips, stryke en Q-tips lett over brukt toalettpapir (for tarmbakterier) og ta en blodprøve hos egen lege.

Alle deltakere som sender inn prøver vil få 4 kinobilletter, og være med i trekning av fem reisegavekort pålydende kr 5000,- som takk for at de blir med.

Les også:

Hvordan lagres opplysninger om deltakere?

Alle personopplysninger i NoMIC behandles strengt fortrolig. Deltakeres navn, adresse og fødselsnummer fjernes fra de andre opplysningene og lagres i en egen database. Svar på spørreskjemaene lagres i en annen database, med et løpenummer for hver deltaker. Databasene er helt adskilt og det er kun noen få prosjektmedarbeidere som har tilgang til begge databasene og kan koble opplysninger fra disse.

Alle biologiske prøver som blir tatt blir lagret i en forskningsbiobank ved Folkehelseinstituttet frem til de blir analysert av våre samarbeidspartnere. De biologiske prøvene er også lagret med løpenummer og uten navn og fødselsnummer.

Materiale til forskning

Forskere i Norge og utlandet kan søke om å samarbeide med oss på forskningsdata fra NoMIC. Navn og fødselsdato vil aldri bli utlevert til forskere. Det vil heller ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.

For enkelte problemstillinger kan forskere ønske tilgang til spesifikke opplysninger som er samlet i andre helseregistre, for eksempel Medisinsk fødselsregister, Reseptregisteret, Kreftregisteret, Norsk pasientregister eller sykehusregistre, herunder pasientjournaler, og sosio-økonomiske data. De må da søke Datatilsynet eller Regional etisk komité for medisinsk og helsefaglig forskning om forhåndsgodkjenning. Opplysninger fra disse registrene vil heller ikke bli utlevert til forsker med navn, fødselsdato eller adresse.

Frivillighet

Deltakelse i NoMIC er frivillig, og du kan når som helst trekke deg uten å oppgi noen grunn. Du kan også be om at innsamlede opplysninger og blodprøver blir slettet/destruert. Dersom du ønsker innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, kan du få det.

  • NoMIC (informasjon om personvern og hvordan opplysninger til deltakere i NoMIC oppbevares og brukes i forskningen).