Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hva er NoMIC?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hva er NoMIC?

Artikkel

Hva er NoMIC?

Studien skal generere kunnskap om tarmfloraen i nyfødtperioden. Vi undersøker hvordan tarmfloraen er sammensatt, hvilke faktorer som påvirker den (spesielt keisersnitt og antibiotika), hvordan den utvikles gjennom barnealder, samt om det er noen sammenheng mellom tarmfloraens sammensetning og mors og barns helse.

Studien skal generere kunnskap om tarmfloraen i nyfødtperioden. Vi undersøker hvordan tarmfloraen er sammensatt, hvilke faktorer som påvirker den (spesielt keisersnitt og antibiotika), hvordan den utvikles gjennom barnealder, samt om det er noen sammenheng mellom tarmfloraens sammensetning og mors og barns helse.


Vi trenger mer kunnskap om sammenhengen mellom tarmflora og helse. På sikt kan en slik kunnskap åpne for spennende nye behandlingsmuligheter og forebyggelse av sykdom. Innenfor helse og sykdom er det spesielt fokus på allergi, vektutvikling/fedme, immunsystem, generell nevrologisk utvikling og atferdsforstyrrelser.

Hvem deltar i NoMIC?

Studien ble startet i 2002 og het opprinnelig Allergistudien. I perioden 2002 til 2008 ble det samlet inn avføringsprøver fra 601 barn født på sykehuset i Østfold. Mor og barn ble rekruttert av lege eller jordmor rett etter fødselen. Avføringsprøver ble samlet inn ved fire og ti dager, en og fire måneder og ett og to år. Mødrene leverte også en melkeprøve omtrent en måned etter fødsel. De svarte på spørreskjema da barnet var en måned og seks, 12 og 24 måneder gamle.

Innsyn data

Dersom deltagere ønsker innsyn i hvilke data som er lagret om en selv, kan de ta kontakt med prosjektleder Merete Eggesbø på

Delprosjekter

NoMIC består av to pågående delprosjekter: "Tarmflora i spedbarnsalderen" og "Barna i kryssilden"

Oppfølgingsstudien GoodStart 

Vi følger nå opp barna som er mellom syv og tolv og startet med dette i 2015. 494 barn har fra før samtykket til å bli kontaktet videre i studien. Barna som nå blir kontaktet bor i henholdsvis Østfold og noen i Akershus.

Oppfølgingen består av samtaler med barna, tester på dataen utformet som spill, vekt- og høydemåling, midjemåling, innhenting av biologiske prøver og spørreskjema til mødrene. 

Mer om GoodStart: Informasjonsbrosjyre GoodStart og Informasjon til barna i GoodStart

Samarbeidspartnere

Et omfattende samarbeid er etablert med blant annet Karolinska Instituttet i Sverige, The Knight Lab, Colorado, USA og Imperial College, England.

Karolinska institutet, Sverige

Karolinska instituttet, ved Tore Midtvedt (verdenskjent for sin forskning på bakteriefrie dyr) og Elisabeth Norin, er en av samarbeidspartnerne for studien. Midtvedt og Norin identifiserer produkter i avføringen som stammer fra bakteriene. Blant stoffene som måles er for eksempel kortkjedede frie fettsyrer og produkter fra bakterienes omdannelse av gallesyrer og kolesterol. Disse mikrobielle produktene kan i noen tilfeller være koblingen mellom tarmens bakterieflora sammensetning og effekter på helse.

The Knight Lab, Colorado, USA

The Knight lab ved Rob Knight er verdensledende innen analyser av bakteriesamfunn, og den bioinformatiske håndteringen og presentasjonen av slike data. De analyserer det mikrobielle innholdet i tarmfloraprøvene i NoMIC-studien, bearbeider og sender resultatene tilbake til oss. Etter planen skal de også analysere bakteriefloraen i morsmelkprøvene. 

Imperial College, England

Imperial Collage ved Elaine Holmes er mest kjent for såkalt «metabolomics». Dette er undersøkelser av små molekylære metabolitter som er kjemiske substanser fra cellens forbrenning. Med denne metoden kan man få en slags total profil (fjellkjede i horisonten) over stoffsammensetningen i et stoff. Man kan så sammenligne to grupper (syke/friske) og se om den ene har en "fjelltopp" den andre ikke har. I så fall kan man bruke en annen type analyse til å identifisere det stoffet som lager denne fjelltoppen og på den måten nøste bakover, og i mange tilfeller oppdage nye årsaksforhold ved sykdom.