Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Oppfølgingsstudien GoodStart»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Oppfølgingsstudien GoodStart

Artikkel

Oppfølgingsstudien GoodStart

I GoodStart vil vi se om tarmbakterier som barn har etter fødselen betyr noe for barnets helse i skolealder. Vi ser spesielt på allergi/astma, vektutvikling/ fedme, immunsystem, generell nevrologisk utvikling og atferdsforstyrrelser som ADHD og autisme. Vi undersøker også om miljøgifter har betydd noe for de samme helseutfallene. På sikt kan en slik kunnskap åpne for spennende nye behandlingsmuligheter og forebygge sykdom.

Barn som løper til skolen
Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

I GoodStart vil vi se om tarmbakterier som barn har etter fødselen betyr noe for barnets helse i skolealder. Vi ser spesielt på allergi/astma, vektutvikling/ fedme, immunsystem, generell nevrologisk utvikling og atferdsforstyrrelser som ADHD og autisme. Vi undersøker også om miljøgifter har betydd noe for de samme helseutfallene. På sikt kan en slik kunnskap åpne for spennende nye behandlingsmuligheter og forebygge sykdom.


Goodstart springer ut fra Allergiundersøkelsen (2002-2008), som undersøkte om mangel på bakterier kan gjøre oss allergiske. Siden den gang er det blitt klart at bakteriene i tarmen ikke bare er av betydning for allergi, men for mange andre sykdommer også. Vi vil med GoodStart-studien hente inn mer informasjon fra de vi allerede har dette verdifulle materialet på.

Hvem får invitasjon til å delta i studien?

De som blir invitert til studien er deltakere i den tidligere allergiundersøkelsen. Barna ble født i tidsrommet 2002-2006 på sykehuset i Fredrikstad og bor nå hovedsakelig i Akershus/Østfold området. Deltakerne har allerede levert avføringsprøver, noen også morsmelk og de har svart på tidligere spørreskjemaer sendt familiene ved 6, 12 og 24 måneders alderen.

Vi ønsker nå å få mer informasjon om hvordan barnet har utviklet seg, mors og barns helse, og samle flere biologiske prøver, for å kunne studere om tarmfloraen etter fødselen og i tidlig barnealder har noen betydning for mors og barns helse senere. Vi vil også se på om nivåene av miljøgifter i den samme perioden spiller noen rolle for helsen senere.

Ønsker du å delta? Last ned samtykkeskjemaet: GoodStart Samtykkeskjema

Les også: Invitasjonsbrev GoodStart studien og Informasjon til barna i GoodStart

Hva innebærer det å delta?

Om dere samtykker til å delta i studien vil barnet inviteres til en undersøkelse. Vi ønsker at så mange som mulig skal kunne ha muligheten til å være med så vi har undersøkelsen på skolen der barnet går eller hjemme hos dere. Hele undersøkelsen vil vare i ca. 1 til 1,5 time.

I forkant av undersøkelsen:

 • Vi kontakter dere for å avtale dato for undersøkelse
 • Vi kontakter helsesykepleier på skolen/ skolen for å høre om å låne lokale
 • Vi vil spørre helsesykepleier om informasjon av vekt/ lengde på deltaker.

Når vi møter barna vil vi:

 1. Bruke dataspill som tester hukommelse, oppmerksomhet og utføringsevne.
 2. Måle barnets høyde, vekt, midje og hudfold
 3. Ta noen bakterieprøver, spyttprøver og en hårprøve
 4. Ta blodprøve av barnet (bedøvelsesplaster vil være tilgjengelig).

I etterkant av undersøkelsen ønsker vi at dere:

 • Samler inn urinprøver fra barnet
 • Samler inn avføringsprøver fra barnet
 • Tar urinprøve og avføringsprøve fra mor
 • Fyller ut spørreskjema om mor/barn.

Prøvene og spørreskjemaet kommer vi og henter hjemme hos dere når det er klart.

Mer om undersøkelsene: Informasjonsbrosjyre GoodStart

Hva skjer med prøver og data om dere som er deltagere?

Opplysninger vi samler inn skal kun brukes til forskning. Forskere ved Folkehelseinstituttet vil analysere data i samarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere i prosjektet.
Alle opplysningene og prøver vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennbare opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger og prøver. Kun prosjektleder og prosjekthelsesykepleier har tilgang til navn og adresse til deltakerne.

Alle resultater fra prosjektet blir presentert slik at det ikke er mulig å identifisere deg eller barnet ditt når resultatene av studien publiseres. Alle biologiske prøver som blir tatt, vil bli lagret i en forskningsbiobank ved Folkehelseinstituttet frem til de blir analysert av våre samarbeidspartnere.

Hvis du sier ja til å delta i studien, gir du også samtykke til at det biologiske materialet og analyseresultater inngår i biobanken.