Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om NewTools»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om NewTools

Artikkel

Om NewTools

NewTools skal gi ny kunnskap om ernærings-, klima- og miljøpåvirkningen til maten vår – og sørge for mer bærekraftig matproduksjon og konsum. Her kan du lese mer om prosjektet.

Folkehelseinstituttet leder NewTools, et prosjekt med mål om å gi både produsenter og forbrukere bedre kunnskap om ernæringskvaliteten, klima- og miljøpåvirkningen til maten vår. Colourbox.com
Folkehelseinstituttet leder NewTools, et prosjekt med mål om å gi både produsenter og forbrukere bedre kunnskap om ernæringskvaliteten, klima- og miljøpåvirkningen til maten vår. Colourbox.com

NewTools skal gi ny kunnskap om ernærings-, klima- og miljøpåvirkningen til maten vår – og sørge for mer bærekraftig matproduksjon og konsum. Her kan du lese mer om prosjektet.


Vit hva du spiser!

Retten til mat er en menneskerettighet. Nok, trygg og sunn mat er en sentral del av FNs bærekraftsmål, og en forutsetning for god folkehelse. Matsystemene regnes som viktige drivere for klima- og miljøutfordringene, som ekstremvær, eutrofiering, avskoging, jordforringelse, bruk av fossile drivstoff og redusert biodiversitet.

Produksjon og konsum av mat har stort miljøavtrykk, og NewTools er et viktig prosjekt som skal bidra til mer bærekraftig matproduksjon og forbruk. NewTools skal utvikle måter å merke mat slik at forbrukere og produsenter blir mer bevisste på både den ernæringsmessige kvaliteten og hva klima- og miljøbelastningen av maten er.

Ny matmerking – med skår for ernæring og skår for klima-og miljøbelastning

NewTools skal samarbeide med norske matprodusenter og andre aktører med å utvikle to nye skåringssystemer: ett som gir skår for ernæringskvalitet og ett som gir skår for klima- og miljøbelastningen for hver enkelt matvare. Prosjektet vil ta utgangspunkt i eksisterende merkeordninger for mat og videreutvikle disse.

Målet i NewTools er å endre både produksjonssystemer og matvaner. New Tools har et mål om å lage skåringssystemer som er treffsikre og kan brukes som rettesnor for produkt- og politikkutvikling, innkjøpsordninger m.m., i tillegg til å være et nyttig verktøy for forbrukerne i kjøpsøyeblikket.

NewTools vil legge stor vekt på å favne norske produksjonsbetingelser og norsk matkultur, men samtidig tilstrebe en fleksibel ordning som kan benyttes også av andre land.

Prosjektet vil også jobbe aktivt inn mot EU med sikte på å etablere slike løsninger på tvers av EU-landene innen få år; at merkeordningene på sikt skal bli obligatoriske på mat og drikke i EU/EØS.

Med hjelp fra hele verdikjeden – fra jord og fjord til bord

For å definere slike indikatorer og samleskårer må de ulike aktørene som inngår i det norske matsystemet arbeide sammen. FHI leder NewTools og har med seg forskningsinstitusjoner, representanter for hele verdikjeden fra jord og fjord til bord (matprodusenter og distributører), direktorater og tilsyn, dialogpartnere fra matvarekjedene og frivillige organisasjoner m. fl.

Sammen vil vi etablere en plattform for deling av data, metoder og kunnskap som kan brukes i utviklingen av nøkkelindikatorer for mat og miljø.

NewTools er et prosjekt finansiert av Forskningsrådets ordning «Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv»: