Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «NewTools årskonferanse 2022»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • NewTools årskonferanse 2022

Artikkel

NewTools årskonferanse 2022

NewTools-prosjektet inviterte til årskonferanse i en travel desember, ett år etter oppstart. Mer enn 60 representanter fra det norske matsystemet deltok. Forskning på bærekraftige matsystemer er viktigere enn noen gang, og noen foreløpige resultater fra NewTools ble presentert.

NewTools-prosjektet inviterte til årskonferanse i en travel desember, ett år etter oppstart. Mer enn 60 representanter fra det norske matsystemet deltok. Forskning på bærekraftige matsystemer er viktigere enn noen gang, og noen foreløpige resultater fra NewTools ble presentert.


Forskning på matsystem i en krevende tid

Vi lever i en ekstremt utfordrende tid, med pandemi, krig i Europa, energikrise og ekstrem tørke og flom i en skala vi aldri har sett i moderne tid. Dette påvirker det aller meste i samfunnet vårt, inkludert matproduksjon og de globale og nasjonale verdikjedene for mat. Mat og matsystemer er sentrale for å sikre god helse og livskvalitet, nok trygg og sunn mat til alle.

Dette var rammen for dagen, og i første del av konferansen fikk vi presentert hva som skjer i EU av Knut Berdal i Landbruks- og matdepartementet og innblikk i tre norske forskningsprosjekter som alle forsker på matsystemet.

– Det er krevende å forske på matsystemer for de er ekstremt komplekse, derfor må vi forenkle. Vi klarer ikke å modellere hele systemet. Vi utvikler ny kunnskap på ulike deler av matsystemet og kan bli flinkere til å samarbeide og dele på tvers av prosjekter, sier Valérie Almli fra NOFIMA. Hun leder prosjektet Sustainable Eaters.

NewTools_årskonferanse_Bilde1.jpg

Helle Margrete Meltzer fra FHI, Bob van Oort fra CICERO og Valérie Almli fra NOFIMA, deltok i bolken som handlet om forskning på matsystemer. Konferansierer for dagen var Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen, som er forskere ved Norges Handelshøyskole, hvor de forsker på bærekraftige forretningsmodeller og sirkulær økonomi.

Noen første resultater fra NewTools

Bente Øvrebø, post.doc ved FHI, forsker på ernæringsprofiler og utvikling av et skåringssystem for ernæringsmessig kvalitet på mat, presenterte noen foreløpige resultater fra en artikkel som ser på hvordan det franske systemet Nutri-Score kan slå ut i en norsk kontekst.

– Det er stor interesse for forskning på ernæringsprofiler, ikke minst fordi EU har bestemt at det skal innføres en felles merkeordning i Europa som sier noe om matvarers ernæringskvalitet. Den franske merkeordningen Nutri-Score er nylig revidert og vi undersøker nå hvordan denne ordningen vil slå ut i det norske markedet, sier Bente Øvrebø.

Samhandling og samarbeid er helt sentralt i NewTools. Stipendiat Anne Lene Løvhaug fra OsloMet, la fram Rammeverk for samhandling i NewTools-prosjektet, som er den første publikasjonen fra prosjektet. Anne Lene tar doktorgrad på samhandling innen forskning hvor partnere er fra ulike sektorer og med ulike særinteresser. Erik Svanes, forsker ved NORSUS, la fram hvordan det arbeides med skåringssystemet for miljømessig og sosial bærekraft. 

Forbrukerne i sentrum

Samarbeid om løsningene for et mer bærekraftig matsystem var temaet for panelsamtalen hvor Orkla, COOP, Framtiden i våre hender og NORSUS deltok. Alle aktørene er opptatt av den rollen forbrukerne har for å oppnå en overgang til mer bærekraftige matsystemer, men det var ulike perspektiver på hvordan dette skal gjøres.

Næringslivsaktører som Orkla og COOP mener de har et stort ansvar for å gjøre det enklere for forbrukerne. Det er vanskelig å være forbruker, og vi kan ikke forvente at forbrukerne skal sette seg inn i alt som bærekraft handler om. Forbrukerne må få enkle budskap som de kan relatere seg til.

Anja Bakken Rise fra Framtiden i våre hender mener det offentlige må komme mer på banen og ta i bruk strukturelle virkemidler som de har i verktøykassa, men legger også vekt på at det er helt nødvendig å oppnå mer åpenhet og bygge tillit mellom aktørene i matsystemet, ikke minst for å få samarbeid til å fungere. 

NewTools-prosjektet avholdt generalforsamling før årskonferansen.