Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «14 NewTools-partnere delte ideer om bruk av skåringssystemer på mat»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 14 NewTools-partnere delte ideer om bruk av skåringssystemer på mat

Artikkel

14 NewTools-partnere delte ideer om bruk av skåringssystemer på mat

I NewTools-prosjektet er en av oppgavene å utforske bruk av skåringssystemer for ernæring og bærekraft i det norske matsystemet. Torsdag 9. juni 2022 ble den første workshopen avholdt hos OsloMet.

I NewTools-prosjektet er en av oppgavene å utforske bruk av skåringssystemer for ernæring og bærekraft i det norske matsystemet. Torsdag 9. juni 2022 ble den første workshopen avholdt hos OsloMet.


Alle prosjektets 28 partnere var invitert, og 14 av dem takket ja. Hele 21 deltakere fra matbransjen, interesseorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og myndighetsorganer deltok.

newtools_workshop.JPG

Engasjerte deltakere på NewTools workshop 9. juni 2022. Foto: Kaja Lund-Iversen.

Forståelse for hverandres roller i matsystemet 

NewTools-prosjektet skal bidra til å skape endring i matsystemet, og målet med denne første workshopen var å bli bedre kjent, avklare roller og utforske evne og muligheter til innovasjon for bruk av skåringssystemer. Målet var ikke å oppnå full enighet om noe, men å få fram mangfoldet av syn og perspektiver.  

Arbeidet startet med at alle deltakerne beskrev sin egen rolle i matsystemet og kartla sine relasjoner i verdikjeden og til andre aktører. Dette er et viktig utgangspunkt for å skape forståelse for egne og andres synspunkter og verdier, og skapte flere interessante diskusjoner. 

– I dette prosjektet er det med aktører fra hele det norske matsystemet, og vi har et felles mål om å bevege matsystemet i en mer bærekraftig retning. Når vi skal skape noe sammen, er det avgjørende at vi kjenner hverandres rolle, plass og oppgave i matsystemet. I denne første workshopen var dette et viktig mål, sier Helen Engelstad Kvalem, leder for arbeidspakken som skal utforske bruk av skåringssystemer (WP5). 

Deltakerne ble delt inn tre grupper med miks fra ulike sektorer. Fem masterstudenter fra Fakultet for teknologi og design (TKD) ved OsloMet fungerte som gruppeledere og veiledet deltakerne gjennom ulike oppgaver. 

Mange ideer til bruk av skåringssystemer 

Gruppene diskuterte hvordan skåringssystemer på ernæring og bærekraft kan skape endringer i matsystemet, både positive og negative. En oppgave var å konkretisere mulige bruksområder for systemene avhengig av hvor man er plassert i systemet og hvilken rolle man har. Til slutt kom hver gruppe i fellesskap fram til et sett med mulige bruksområder for skåringssystemer, og disse ble presentert for deltakerne i plenum.  

Ideer til bruksområder som kom fram, var blant annet:  

  • Bidra til felles forståelse og kunnskap som gjør det enklere å ta gode avgjørelser for sunnere og mer bærekraftige mat i hele verdikjeden fra jord og fjord til bord - fra produsent til forbruker. 
  • Danne grunnlag for felles informasjon som kan gå ut mot ulike målgrupper – kan bidra til at ulike aktører i matsystemet snakker om de samme tingene – bidra til mindre forvirring hos forbruker.  
  • Være et verktøy som stimulerer til endring og rammebetingelser bakover i produksjonskjeden, i produktutvikling og innkjøp. 
  • Legge til rette for forskningssamarbeid.  

– Å diskutere bruksområder for skåringssystemer som fremdeles ikke eksisterer, er en hard nøtt å knekke. Det var imponerende å se hvordan gruppene bevegde seg fra å se barrierer til å se muligheter for systemene. Det kom også tydelig fram at alle har en rolle der man på ulike måter kan ta skåringssystemer i bruk, sier Helen Engelstad Kvalem. 

Resultatene fra workshopen vil bli tatt med videre inn i prosessen som skal foregå i arbeidspakke 5.  

Deltakerne fikk mulighet til å evaluere workshopen. Tilbakemeldinger blir tatt med i arbeidet med planleggingen av videre workshops. 

Workshopen ble gjennomført i samarbeid med ansatte og studenter ved TKD. TKD har god erfaring med samskapingsprosesser og vil bidra i NewTools gjennom prosjektperioden.  

OsloMets NewTools-forskere vil komme med forslag til videre utvikling og arbeid gjennom workshops og planer for utvikling av testmodeller, piloter eller protokoller for prosjektperioden i samarbeid med TKD.