Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om de nasjonale kostholdsundersøkelsene»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om de nasjonale kostholdsundersøkelsene

Artikkel

Om de nasjonale kostholdsundersøkelsene

Kostholdsundersøkelsene måler inntaket av mat og drikke i landsrepresentative utvalg av befolkningen i ulike aldersgrupper. Fra 2016 har Folkehelseinstituttet, sammen med Mattilsynet, fått ansvar for det felles systemet for kartlegging av mat og kosthold i Norge.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Kostholdsundersøkelsene måler inntaket av mat og drikke i landsrepresentative utvalg av befolkningen i ulike aldersgrupper. Fra 2016 har Folkehelseinstituttet, sammen med Mattilsynet, fått ansvar for det felles systemet for kartlegging av mat og kosthold i Norge.


Disse undersøkelsene gir informasjon om mengde som spises av ulike matvaregrupper, og om inntak av energi og næringsstoffer. Formålet med kostholdsundersøkelsene er å innhente data som kan gi grunnlag for å beskrive utviklingen av kostholdet over tid og til å kunne vurdere om kostvaner i Norge er i tråd med anbefalingene. Dataene skal også gi grunnlag for beregning av eksponering for ikke-næringsstoffer (f.eks. miljøgifter) til bruk i risikovurderinger.

Siden 1992 har det blitt gjennomført åtte nasjonale kostholdsundersøkelser på individnivå i Norge: Tre blant voksne, tre blant barn og unge og to blant sped- og småbarn (se tabell). Aldersutvalgene som har blitt kartlagt i de nyeste undersøkelsene har vært voksne 18-70 år, barn og unge 4, 9 og 13 år, og sped- og småbarn 6, 12 og 24 mnd. I alle undersøkelsene har datainnsamling og dataanalyse blitt gjennomført av Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo på oppdrag fra Helsedirektoratet (fra 2016 Folkehelseinstituttet). 

Resultatene fra tidligere kostholdsundersøkelser er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider.

Tabell. Gjennomførte landsrepresentative kostholdsundersøkelser i Norge 1993-2016

 

Årstall

Aldersgrupper

Metode

Norkost,

voksne

 

1993

16-79 år

Matvarefrekvensskjema

1997

16-79 år

Matvarefrekvensskjema

2010-11

18-70 år

2 x 24-timers kostintervju + matvaretendensskjema

 

 

 

 

Ungkost,

barn og unge

 

1993

13- og 16-åringer

Matvarefrekvensskjema

2000

4-, 9- og 13-åringer

Kostdagbok 4 dager

2015-16

4-, 9- og 13-åringer

Webbasert kostdagbok 4 dager

 

 

 

 

Sped- og småbarnskost

1998-99

6, 12 og 24 mnd

Matvarefrekvensskjema

2006-07

6, 12 og 24 mnd

Matvarefrekvensskjema


Ansvar for kartlegging av mat og kosthold i Norge

Fra 2016 har Folkehelseinstituttet, sammen med Mattilsynet, fått ansvar for det felles systemet for kartlegging av mat og kosthold i Norge.

Arbeidet foregår også i tett samarbeid med Helsedirektoratet. Det felles systemet består av Matvaretabellen som gir oversikt over innholdet av næringsstoffer i mat og drikke, kostberegningssystemet for næringsberegning av mat og drikke, og de nasjonale kostholdsundersøkelsene på individnivå.