Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kort om NANT»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kort om NANT

Artikkel

Kort om NANT

Nasjonal undersøkelse om alkohol, narkotika og tobakk (NANT) vil gjennomføres for første gang i september/oktober 2021. Formålet med undersøkelsen å kartlegge befolkningens bruk av tobakk, alkohol og illegale rusmidler. Undersøkelsen gjennomføres av avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet.

illustrasjon av folkemengde
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Nasjonal undersøkelse om alkohol, narkotika og tobakk (NANT) vil gjennomføres for første gang i september/oktober 2021. Formålet med undersøkelsen å kartlegge befolkningens bruk av tobakk, alkohol og illegale rusmidler. Undersøkelsen gjennomføres av avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet.


Bakgrunn

Folkehelseinstituttet samarbeider med SSB om kvartalsvis innsamling av informasjon om befolkningens bruk av alkohol, illegale rusmidler, legemidler og tobakk. Dette er opplysninger som danner et viktig grunnlag for FHIs samfunnsoppdrag om å overvåke rusmiddel- og tobakksbruk i Norge.

Informasjon om rusmidler og tobakk er gjennom flere år samlet inn i ulike undersøkelser. Disse undersøkelsene er gjennomført som telefonintervju, men i år vil det i tillegg gjøres en pilot-datainnsamling ved hjelp av et nettbasert spørreskjema som sendes til 11000 tilfeldig utvalgte personer, 16 år eller eldre, fra hele landet.

For kvalitetssikring og kontroll vil resultater fra denne pilotundersøkelsen sammenholdes med resultater fra telefonundersøkelsene.

Formål

Formålet med piloten er å undersøke muligheten for å samle inn landsrepresentative tall på alkohol, narkotika og tobakk ved å bruke en nettbasert undersøkelse.

Resultatene skal sammenlignes med offisiell statistikk på området, samt kontrolleres opp mot registerbasert utdanning.

Sammen med de eksisterende undersøkelsene vil denne piloten utgjøre et viktig supplement for oversikt over befolkningens bruk av alkohol, narkotika og tobakk, og styrke grunnlaget for forskning på rusmiddel- og tobakksfeltet.

Hvem kan delta?

Alle som er 16 år eller eldre og registrert i Folkeregisteret kan delta dersom de får en invitasjon på sms/e-post fra oss. Det er frivillig å delta.

Deltakerne blir trukket tilfeldig fra Folkeregisteret. Kontaktregisteret i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) brukes for å hente e-post eller mobilnummer. 

Svarfristen er 11. oktober. 

Hva spør vi deltakerne om?

Spørsmålene i spørreskjemaet handler om bruk av og bruksmønster for alkohol, tobakk, legemidler og illegale rusmidler.

I tillegg inneholder skjemaet spørsmål om:

  • Levekårsforhold: blant annet forhold som inntekt, bostrøk, yrkesstatus og utdanning
  • Familieforhold: blant annet sivilstand og husstandsstørrelse
  • Helsetilstand: vurdering av egen helse

Hvordan håndteres deltakernes opplysninger og svar på spørreskjema?

Opplysningene som deltakerne gir, lagres og behandles i samsvar med gjeldende regler om personvern. Alle svarene behandles uten navn, fødselsnummer og andre direkte gjenkjennelige opplysninger.

Resultater publiseres kun på gruppenivå, og det vil ikke være mulig å kjenne igjen enkeltpersoner i statistikk eller forsking som publiseres fra undersøkelsen.

Vi i Folkehelseinstituttet henter inn supplerende opplysninger om utdanning fra Statistisk sentralbyrå. Formålet er kvalitetskontroll og framstilling av gode analyser.

Samtykkeerklæringen som alle deltakerne må godta finnes på starten av spørreskjemaet. Spørreskjemaet er også publisert på nettsidene, og samtykketeksten kan også leses der.