Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Informasjon til deltakere i MoBaUng»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Informasjon til deltakere i MoBaUng

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Artikkel

Informasjon til deltakere i MoBaUng

Publisert Oppdatert

MoBaUng er en ny spørreundersøkelse blant 16-åringer i MoBa. Denne artikkelen inneholder viktig informasjon om hva det innebærer å delta i MoBaUng.

Illustrasjonsfoto: Mostovyi Sergii Igorevich / Shutterstock.com
Illustrasjonsfoto: Mostovyi Sergii Igorevich / Shutterstock.com

MoBaUng er en ny spørreundersøkelse blant 16-åringer i MoBa. Denne artikkelen inneholder viktig informasjon om hva det innebærer å delta i MoBaUng.


MoBaUng er en del av MoBa og de samme vilkårene gjelder for deltakelse. I MoBaUng forsker vi på ungdomstiden.

Da moren din var gravid med deg, svarte hun på flere spørreskjemaer og sa ja til at dere to skulle delta i MoBa. Det er vi som arbeider med MoBa veldig takknemlige for. Siden fødselen har du og over 100 000 andre barn vært med i undersøkelsen. I mange familier er far også med. Det gjør MoBa til en av verdens største folkehelseundersøkelser for hele familien. Nå håper vi at du vil hjelpe oss med å øke kunnskapen om hvordan det er å være ungdom ved å delta i MoBaUng.

I MoBaUng forsker vi på:

 • Hvordan vi kan holde oss friske i ungdomstiden
 • Hva som gjør at vi blir syke i ungdomstiden
 • Hva som påvirker helse og livskvalitet i ungdomstiden

Hvordan svare på undersøkelsen

Du kan delta dersom du har fått en sms fra oss. Du finner lenken i meldingen for å samtykke til å delta og svare på spørsmålene. Kun ungdom som allerede er med i MoBa via foreldrene sine får tekstmelding. Noen får sms senere på året enn andre, så vær tålmodig!

Hva innebærer deltakelse i MoBaUng?

Du deltar ved å fylle ut korte nettbaserte spørreskjemaer fra mobilen som behandles på en sikker måte, og samtykker til at data om deg kan lagres og brukes til forskning. Skjemaene får du tilsendt via SMS 1 gang i måneden. Det tar omtrent 5 minutter å svare på spørsmålene hver gang.

Vi sender SMS direkte til deg som er over 16 år. Du samtykker selv og mor trenger ikke å samtykke i tillegg. Vi henter mobilnumrene til deltakere direkte fra Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR) hos Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Registeret gir tilgang til innbyggerens digitale kontaktinformasjon. Vi lagrer ikke e-postadresser og mobilnummer som er hentet fra KRR, og vi benytter dem kun i forbindelse med utsendingene.

Temaene vi spør om er blant annet trivsel, fysisk og psykisk helse, alkohol og rusbruk, trening og kosthold, vennskap og ensomhet. Foreldrene dine vil ikke ha innsyn i hva du har svart på spørsmålene. Du velger selv om du vil svare hver gang og om du vil svare på alle spørsmålene.

Innsamlede data om deg fra spørreundersøkelsen kan kobles til andre datakilder for å kunne gjennomføre godkjente forskningsprosjekter. Data om deg vil da være knyttet til et løpenummer og ikke til ditt navn. Aktuelle datakilder er:

 • Nasjonale personregistre som:
  • Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB)
  • Forløpsdatabasen Trygd (FD-Trygd)
  • Nasjonale helseregistre: Medisinsk fødselsregister, Kommunalt pasient- og brukerregister, Norsk pasientregister, Reseptregisteret, Dødsårsaksregisteret
  • Sesjonsdata i Forsvarets helseregister

Du kan se en demo-video av hvordan et av de siste spørreskjemaene ser ut, under.

Mulige fordeler og ulemper med å delta i prosjektet

Fordeler: Du gir et viktig bidrag til forskning. Kunnskapen fra forskningen vil i sin tur bli brukt for å forebygge sykdom og holde flest mulig friske. Du bidrar til bedre kunnskap om hvordan ungdom på din alder har det og hva som er viktig for å trives.

Som takk for deltagelse er du med i trekningen av en smarttelefon. Du får velge enten siste modell av iPhone eller siste modell av en tilsvarende Android på det tidspunktet trekningen foregår. Alle som fyller ut og sender inn spørreskjemaer er med i trekningen. Vinnersjansen øker for hvert skjema du sender inn. Hvert halvår trekker vi to vinnere. Vinnerne kontaktes av Folkehelseinstituttet.

Mulige ulemper: Noen av spørsmålene i undersøkelsen vil kunne oppfattes som sensitive og gi bekymringer. Dette gjelder blant annet spørsmål knyttet til mobbing, trakassering, psykiske vansker, selvskading og selvmordstanker. Du kan ta kontakt med gratis hjelpetelefoner dersom du skulle ha behov for hjelp.

Det er frivillig å delta i MoBaUng

Det er helt frivillig å delta i MoBaUng, og du kan hoppe over spørsmål du ikke ønsker å svare på. Dersom du ønsker å delta må du samtykke til det i lenken du har mottatt på SMS.

Du kan når som helst og uten å oppgi grunn trekke ditt samtykke til MoBaUng. Dersom du trekker deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet innsamlede data om deg til MoBaUng, med mindre disse allerede er inngått i analyser som er brukt i rapporter og vitenskapelige publikasjoner. Om du trekker deg fra MoBaUng vil du likevel fortsatt kunne delta i MoBa så lenge du ønsker.

Dersom du har spørsmål til prosjektet, eller ønsker å trekke ditt samtykke, kan du ta direkte kontakt med Folkehelseinstituttet:

Hva skjer med data som er samlet inn om deg?

Trygg lagring av dataene

Data lagres under innsamlingsperioden i en sikker databank ved Universitetet i Oslo (Tjeneste for Sensitive Data - TSD). TSD er en lukket dataløsning uten koblingsmulighet til internett, som er godkjent for oppbevaring og behandling av forskningsdata. TSD har et komplett sett med tjenester for innsamling av data, analyse, behandling og lagring i sikrede omgivelser. 

Etter innsamling vil spørreskjemadata flyttes til FHIs sikker sone for lagring av data som driftes av Norsk Helsenett for videre forvaltning. Skjemadata lagres i egen database som ikke inneholder navn, fødselsnummer eller annen direkte identifiserende informasjon. Ditt navn, adresse og fødselsnummer er lagret i en annen administrativ database. Databasene er helt adskilt og det er kun noen få prosjektmedarbeidere som har tilgang til begge databaser og kan koble opplysninger fra disse.

Forskere som skal analysere data får ikke tilgang til ditt navn, adresse eller fødselsnummer. Data om deg knyttes i stedet til et løpenummer som gjør at forsker kan koble data fra ulike kilder. 

All tilgang til data fra MoBa krever nødvendige godkjenninger i henhold til norsk lov. Ved å delta i prosjektet, samtykker du også til at forskningsdata fra MoBa, uten navn, adresse eller fødselsnummer, kan gjøres tilgjengelig for samarbeidende forskere i Norge og andre land. I tillegg samtykker du til at fagtidsskrifter kan få tilgang til data for å kontrollere resultatene fra forskningen.

MoBa gir ikke noen utenforstående, som utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, Lånekassen, NAV, forsikringsselskaper, reklamebransjen eller politiet, tilgang til individdata fra MoBa.

Prosjektleder har ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet og at data om deg blir behandlet på en sikker måte, og at du får ivaretatt dine rettigheter som deltaker.

Data vil bli lagret så lenge MoBa pågår og i 5 år etter dette for etterkontroll.

Hvordan samtykke

Gå tilbake til tekstmeldingen med lenken til spørreskjemaet når du har lest denne informasjonen. Der kan du samtykke til å delta og deretter fylle ut spørsmålene fra mobilen.

Samtykket innebærer at:

 • Data om deg kan lagres og brukes til forskning.
 • Forskningsdata fra MoBa, uten navn, adresse eller fødselsnummer, kan gjøres tilgjengelig for samarbeidende forskere i Norge og andre land.
 • Fagtidsskrifter kan få tilgang til data for å kontrollere resultater fra forskningen.

Vi håper du vil bli med!  

Innhold på denne siden