Hopp til innhold

Kontaktinformasjon for MoBa


For deltakere

For spørsmål eller henvendelser om MoBa eller deltakelse:

  • Send e-post til morfarbarn@fhi.no
  • Tlf. 53 20 40 40, mandag-fredag fra kl. 09.00 til 14.30

Vi får mange henvendelser. På våre nettsider finner du svar på mange av spørsmålene vi mottar. Vi oppfordrer deg derfor til å undersøke om du kan finne svar på nettsiden før du eventuelt tar kontakt med oss.

For forskere 

For henvendelser om søknadsbehandling, send e-post til mobaadm@fhi.no 
For henvendelser om utlevering av data, send e-post til morbarndata@fhi.no 
For å sende søknad om tilgang til data og/eller biologisk materiale, gå til www.helsedata.no

På våre nettsider finner du svar på hvordan søke om tilgang, krav og innhold i en søknad.

Send en henvendelse:

OBS! Bruk aldri e-post til å oppgi sensitiv informasjon til FHI!  Personopplysninger som du oppgir i e-poster til oss er omfattet av hva som er arkivverdig etter arkivloven og arkivforskriften, og slike henvendelser skal lagres i instituttets arkivsystem. Her vil vi behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Slik registrering, lagring og oppbevaring vil skje i henhold til arkivlovgivningen.