Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tilgang til biologisk materiale fra MoBa»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Tilgang til biologisk materiale fra MoBa

Artikkel

Tilgang til biologisk materiale fra MoBa

Her er informasjon om hvordan du søker om tilgang til biologisk materiale fra MoBa og hvilke krav som stilles, samt informasjon om utleveringsprosessen.

Her er informasjon om hvordan du søker om tilgang til biologisk materiale fra MoBa og hvilke krav som stilles, samt informasjon om utleveringsprosessen.


For å få tilgang til biologisk materiale i MoBa må forsker sende en søknad til MoBa.  

Søknad om biologisk materiale

For å få tilgang til biologisk materiale fra MoBa stilles spesielle krav til søknaden og til prosjektet.

 1. Søker må gjøre seg godt kjent med hvilket biologisk materiale som inngår i MoBa før søknaden sendes. Informasjon om hvilket biologisk materiale som er tilgjengelig i MoBa finnes på nettsidene våre, samt i protokollen og i referanseartiklene.
 1. Mengden biologisk materiale i biobanken er begrenset. Høye krav til vitenskapelig kvalitet stilles derfor for prosjekter som skal benytte dette.
  • Problemstillingen skal kunne studeres ved bruk av biologisk materiale.
  • MoBa-materialet må være egnet for den valgte analysemetoden.
  • Analysemetodene som benyttes må bruke lavest mulig prøvevolum, og bør måle flere komponenter per prøve for å maksimere utnyttelsen av det biologiske materialet.
  • Kun den mengden materiale prosjektet trenger vil bli utlevert.
  • En beregning av statistisk styrke i analysene må legges ved søknaden. 
 1. Resultatene fra analyser av biologisk materiale skal returneres til MoBa og kan deretter bli brukt av andre forskningsprosjekter. 
 1. MoBa tillater på nåværende tidspunkt ikke utlevering av biomateriale til land utenfor EU/EØS. Det må derfor benyttes laboratorier som er underlagt europeisk lovgivning (GDPR). Søker/ prosjektleder må selv inngå avtaler med laboratoriet der prøvene skal analyseres. 

Utlevering av biologisk materiale

Prosessen for uttak av biologisk materiale består av to deler:

 1. Utforming av liste med deltagere (studiepopulasjonen) som skal inngå i utleveringen. Dette gjøres i samarbeid med dataenheten, .
 2. Uttak av avtalt prøvemateriale i Biobanken. Estimering av utleveringstidspunkt gjøres først når studiepopulasjonen er bestemt.

I perioder med stor etterspørsel etter biologisk materiale vil økt behandlingstid og utleveringstid måtte påregnes. Vesentlige endringer etter at søknaden er godkjent og avtale er mottatt av søkeren medfører at søknaden må behandles på nytt. Utlevering vil da forsinkes.

Skjemaer

Når det biologiske materialet sendes fra Biobanken til analyselaboratorium legges to dokumenter med. Disse dokumentene skal returneres til FHI:

 • «Skjema for registrering av mottakelse av prøvene ved analyselaboratoriet» skal returneres til Biobanken:  når prøvene er mottatt av laboratoriet.
 • «Analyserapport» skal fylles ut etter at analysene er utført og returneres til dataenheten:  (se informasjon under).

Når prøvene er analysert

Når prøvene er analysert skal analyseresultater og analyserapporter returneres til MoBa. Deretter vil utlevering av spørreskjemadata og koblingsnøkler skje i dialog med dataforvalter.

Restmateriale ved analyselaboratoriet skal destrueres med unntak av de tilfeller hvor MoBa har bedt spesifikt om at materialet returneres til MoBa Biobank. Prosjektleder må sende en skriftlig bekreftelse på destruksjon av resterende biologisk materiale til MoBa adm .

Kontaktinformasjon

Saksbehandler i MoBa ():

 • Generelle spørsmål om bruk av MoBa til forskning 
 • Ønsker om å diskutere muligheten for et forskningsprosjekt
 • Kommersielle aktører  

Dataforvalter i MoBa ():

 • Spørsmål knyttet til hvilke data og variabler som er tilgjengelige i MoBa
 • Spørsmål om kobling til andre datakilder 

Biobank ():

 • Spørsmål om tilgjengelig prøvemateriale Biobanken