Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tilbakeføring av data til MoBa»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tilbakeføring av data til MoBa

Artikkel

Tilbakeføring av resultater, data og genererte variabler fra forskningsprosjekter til MoBa

Data og analyseresultater fra biologisk materiale fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) generert i forskningsprosjekter skal sendes (tilbakeføres) til MoBa så snart analysene er ferdigstilt. Innsamlede data i prosjekter med egen datainnsamling og genererte variabler basert på beregninger skal overføres til MoBa i henhold til avtale. Prosjektleder er ansvarlig for å sørge for at overføringen av dataene skjer.

Data og analyseresultater fra biologisk materiale fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) generert i forskningsprosjekter skal sendes (tilbakeføres) til MoBa så snart analysene er ferdigstilt. Innsamlede data i prosjekter med egen datainnsamling og genererte variabler basert på beregninger skal overføres til MoBa i henhold til avtale. Prosjektleder er ansvarlig for å sørge for at overføringen av dataene skjer.


Lovgrunnlaget for tilbakeføring av analyseresultater fra biologisk materiale i MoBa og innsamlede data er hjemlet i ‘Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser’ § 5-1 og regulert av avtalen inngått mellom FHI og forskningsinstitusjonen der prosjektet er forankret før prosjektstart. 

MoBa ønsker å gjøre dataene tilgjengelige for videre bruk i nye forskningsprosjekter. Når det gjelder analyseresultater fra biologisk materale, er tilbakeføringen spesielt viktig fordi materialet er en begrenset ressurs.

Analyseresultater fra biologisk materiale 

Rådata fra analysen(e) og eventuelle bearbeidede og kvalitetssikrede (QC) data skal tilbakeføres til MoBa. RetrivelDetail-ID mottatt med prøvene må følge med. 

Kontakt  for å avtale overføring av analyseresultater til MoBa. Filen som inneholder analyseresultatene skal være kryptert for å hindre uautorisert tilgang for andre enn mottakeren. Passordet skal overføres separat fra analyseresultatene. 

Utlevering av koblingsnøkler til prosjektet kan først skje når dokumentasjon og rådata er tilbakeført til MoBa. 

Dokumentasjon – metadata  

Analyseresultatene må følges av et dokument som beskriver resultatene samt alle forkortelser og betegnelser som er brukt. Eventuelle datablader fra instrumenter, kit, chiper mm. brukt i analysen, ønskes lagt ved.

MoBa ber om at skjemaene nedenfor fylles ut av henholdsvis laboratoriet og av prosjektleder, og returneres til . Vennligst bruk ett skjema per analyse og eventuelt per laboratorium.

GWAS- og EWAS- analyser 

Metode for overføring av GWAS og EWAS-analyser avtales med MoBa. Utlevering av koblingsnøkler til prosjektet kan først skje når dokumentasjon og rådata er tilbakeført til MoBa. 

Informasjon om hvordan GWAS og EWAS-analyser tilbakeføres finner du på denne nettsiden: 

Restmateriale

Restmateriale ved analyselaboratoriet skal destrueres med unntak av de tilfeller hvor MoBa har bedt spesifikt om at materialet returneres til MoBa Biobank. Prosjektleder må sende en skriftlig bekreftelse på destruksjon av resterende biologisk materiale til MoBa-administrasjonen: .

Innsamlede data i prosjekter med egen datainnsamling og genererte variabler  

Data som er samlet inn fra MoBa-deltakere i prosjekter, og variabler som er generert basert på MoBa-data skal overføres til MoBa-data i henhold til avtale med MoBa. Dataene må følges av et dokument som beskriver variabler (variabeldokumentasjon) og prosedyre for eventuelle undersøkelser som er gjort. 

Kontaktinformasjon

For spørsmål om prøvene, analysene eller utfylling av skjemaet kontakt biobanken

For spørsmål og avklaring vedrørende filbehandling og dataoverføring kontakt MoBa data

  •   

For spørsmål om søknadsprosess, avtaler eller annen saksbehandling kontakt MoBa administrasjonen

  •