Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Liste over prosjektsøknader MoBa»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Liste over prosjektsøknader MoBa

Artikkel

Liste over prosjektsøknader MoBa

Publisert Oppdatert

Denne listen viser alle registrerte prosjektsøknader som er mottatt av Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa).

Denne listen viser alle registrerte prosjektsøknader som er mottatt av Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa).


Innhold på denne siden

Vær oppmerksom på at det vil være noen prosjekter i listen som ikke er aktive forskningsprosjekter. Ønsker du mer informasjon om et aktuelt prosjekt kan du ta kontakt med .

Registerforkortelser: 

DÅR= Dødsårsaksregisteret
Kreftreg = Kreftregisteret
KUHR = KUHR-databasen
MFR = Medisinsk fødselsregister 
MoBa = Den norske mor, far og barn-undersøkelsen
MoBa Gen= MoBa Genetics   
MSIS = Meldingssystemer for smittsomme sykdommer
NPR = Norsk pasientregister
Reseptr = Reseptregisteret
SSB = Statistisk sentralbyrå
SYSVAK = Nasjonalt vaksinasjonsregister

År

Prosjekttittel

Prosjektleder

Prosjektets tilhørighet

Register

Nr.

2021

Den maternelle effekten på barneastma. Revisiting and dissecting the maternal effect on childhood asthma

Per Magnus

FHI

Reseptreg, MoBa, Tvilling, NPR

3060

2021

DNA metylation in psychiatric disorders: mediation of gene by environment effects, from birth to adulthood

Stephanie Le Hellard

UiB

MFR, MoBa

3079

2020 Genome-wide association study av essensielle og ikke-essensielle sporstoffer Kristian Hveem NTNU MFR, MoBa, HUNT-1, MOBA genetics, MoBa Etox 2944
2020 Samfunnsmessig åpenhet, normativ flyt og sosial modifisering av arvelighet Torkild Lyngstad UiO MFR, MoBa, Tvilling, HUNT-1, SSB - sos.øk./trygd, MOBA genetics 2796

2020

Brains and minds in transition (BRAINMINT): Parsing the heterogeneous developmental and genetic architecture of risk and resilience in the adolescent brain

Lars Tjelta Westlye

UiO

MFR, MoBa, SYSVAK, SSB, Folkereg, NPR, MoBa Gen

2786

2020

Reproduksjon, samlivbrudd og helse

Per Magnus

FHI

DÅR, MFR, CONOR, MoBa, HUNT, KUHR, Kreftreg, NPR, FD-Trygd

2809

2020

ATHLETE Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation (EU)

Kristine B. Gutzkow

FHI

MoBa, Egne data

2815

2020

Effekter av farmakologisk behandling og spesialundervisning på skoleprestasjoner hos barn med ADHD

Guido Biele

FHI

MFR, KUHR, Reseptreg, MoBa, SSB Folkereg, NPR,

2833

2020

MoBaRheuma - Identifisering av risiko og protektive faktorer (genetiske og miljøfaktorer) for utvikling av revmatisk sykdom

Helga Sanner

OUS - Ullevål

Reseptreg, MoBa, NPR. SYSVAK, Egne data, MoBa Gen

2836

2020

Perfluoroalkyl substances (PFASs) in maternal plasma during pregnancy and maternal weight gain and postpartum weight retention

Line Småstuen Haug

FHI

MFR, MoBa

2888

2020

Barne- epilepsistudien (videreføring av EPYC 1195)

Pål Suren

FHI

MoBa, Egne data, NPR

2933

2020

Kjønnshormoner i svangerskapet og barns risiko for autisme

Pål Suren

FHI

MFR, MoBa, ABC

2934

2020

Forløp av symptomer på angst og depresjon hos barn med og uten ADHD fra førskole til skolealder

Heidi Aase

FHI

MFR, MoBa

2961

2020

HBM4EU Aligned studien – eksponering for miljøgifter og risiko for uhelse hos barn og tenåringer - del II (HMB + MoBa)

Line Småstuen Haug

FHI

MFR, MoBa, Miljøbiobanken

2964

2020

Children with CHD at primary school: OccuReseptr. ence and course of behavior and cognitive problems

Margarete Erika Vollrath

FHI

MFR, MoBa, BERTE

2965

2020

MoBaTann Biobank - Human primary tooth tissues as biomarkers of environmental exposure, nutritional conditions and disease.

Kristin Klock

UiB

MoBa

2972

2020

Re-thinking the programming hypothesis: Prenatal maternal stress, DNA methylation and child psychopathology. A sibling design.

Mona Bekkhus

UiO

MFR, MoBa

2982

2020

Human miljøbiobank Norge del 3 - Ny innsamling

Line Småstuen Haug

FHI

MoBa, Miljøbiobank

2985

2019

Prenatal eksponering for akrylamid og effekt på nevroutvikling hos barn i den Norske mor og barn undersøkelsen

Jan Alexander

FHI

MFR, MoBa

2544

2019

Inntak av flerumettede fettsyrer (n-6 og n-3) i svangerskapet og betydning for svangerskapsdiabetes, preeklampsi og for tidlig fødsel i Den norske mor og barn undersøkelsen

Jan Alexander

FHI

MFR, Reseptr. MoBa

2545

2019

D-vitamin prediksjoner i MoBa

Hege Marie Bøvelstad

FHI

MoBa

2620

2019

HbA1c målinger hos mor i svangerskapet og svangerskaps- og fødselsutfall

Helle Margrete Meltzer

FHI

MFR, MoBa, Miljøbiobank

2623

2019

MoBaKinder

Leif Edvard Aarø

FHI

MFR, MoBa, SSB, NPR

2643

2019

Keisersnitt og infeksjoner hos barn

Maria Christine Magnus

FHI

MFR, MoBa, Reseptr. SSB, NPR, NUDB

2646

2019

Association between in utero infection and childhood leukaemia

Per Magnus

FHI

MFR, MoBa, Kreftreg

2666

2019

Genetisk sårbarhet for psykiske lidelser i en fødselskohort, utvidelse del 1

Ted Reichborn-Kjennerud

FHI

MFR, MoBa, KUHR, MoBa Gen

2668

2019

Er telomerlengde hos nyfødte påvirket av risikofaktorer i livmoren?

Per Magnus

FHI

MFR, MoBa

2670

2019

Frafall i den Norske mor og barn-undersøkelsen

Per Magnus

FHI

MFR, MoBa

2676

2019

Socioeconomic disparities in offer and uptake of antenatal care

Anne Reneflot

FHI

MoBa

2680

2019

Plasma concentrations of poly- and perfluoroalkyl substances (PFASs) in pregnant women and the association with child's prenatal and postnatal growth -HBM4EU Danmark.

Line Småstuen Haug

FHI

MFR, MoBa

2681

2019

A retrospective assessment of protective GBS capsular polysaccharide levels in newborn Norwegian infants participating in the Norwegian Mother Child Cohort-Study

Claus Klingenberg

UNN

MoBa, MSIS

2686

2019

Genetisk variasjon og inntak av alkohol i svangerskapet

Per Magnus

FHI

MoBa, MoBa Gen

2735

2019

Prenatal methylmercury exposure and offspring weight in Norway and China

Anne Lise Brantsæter

FHI

MFR, MoBa, MoBa Etox

2736

2019

Has maternal vitamin D status in pregnancy impact on childrens health

Anne Lise Brantsæter

Gøteborgs universitet

MFR, MoBa, MoBa Etox

2759

2019

Genetisk sårbarhet for psykiske lidelser i en fødselskohort, utvidelse del 2

Ted Reichborn-Kjennerud

FHI

MFR, MoBa, SSB, NPR, KUHR, MoBa Gen, FD-Trygd

2768

2019

MoBa Psychiatric Genetics (Helgenomsekvensering) - Identifying the missing heritability of psychiatric disorders combining hospital and population samples and leveraging novel analytical tools

Ole A. Andreassen

OUS HF

MoBa, NPR, KUHR

2941

2019

315 Del II - Methylation analysis only

Pål Rasmus Njølstad

UiB

MoBa

3049

2018

Tackling socioeconomic differences in weight development among youth: assessing trends, mechanisms and potential interventions

Mekdes Gebremariam

UiO

MFR, MoBa

2365

2018

DNA methylation in newborns in relation to in utero exposures and child health outcomes (PACE)

Per Magnus

FHI

MFR, MoBa Reseptr,

2393

2018

Genetiske faktorer assosiert med feberkramper i barn.

Stefan Johansson

UiB

MFR, MoBa, NPR, MoBa Gen

2426

2018

Infection and immunity and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) - HOVEDSTUDIE

Ted Reichborn-Kjennerud

FHI

MFR, MoBa, NPR

2429

2018

Språk- og læringsstudien del II

Mari Vaage Wang

FHI

MFR, MoBa

2443

2018

Child abuse and pregnancy planning within the Norwegian Mother and child cohort study

Elisabeth Krefting Bjelland

Ahus

MFR, MoBa

2444

2018

MoBa Psychiatric Genetics. Identifying the missing heritability of psychiatric disorders combining hospital and population samples and leveraging novel analytical tools

Ole A. Andreassen

OUS -Ullevål

MFR, MoBa, SYSVAK, SSB, NPR, KUHR, NUDB, MoBa Gen, FD-Trygd

2445

2018

BRCA1 promotor methylation status in newborn girls and boys and gestational length

Per Eystein Lønning

Haukeland US

MoBa

2448

2018

Hvilke tilleggsfaktorer påvirker risiko for forsinket språkutvikling og autistiske trekk etter eksponering for antiepileptika i fosterlivet? En prospektiv kontrollert kohortstudie av barn av mødre med epilepsi

Marte Helene Bjørk

UiB

MoBa

2452

2018

Early childhood weight trajectories in eating disorders

Deborah Lynn Reas

OUS HF

MFR, MoBa, NPR

2456

2018

Plasma concentrations of poly- and perfluoroalkyl substances (PFASs) in pregnant women and the association with child's prenatal and postnatal growth.

Line Småstuen Haug

FHI

MFR, MoBa

2460

2018

Quantifying the common genetic overlap between pre-pregnancy BMI and BMI/weight gain in pregnancy

Marissa LeBlanc

OUS HF

MoBa, MoBa Gen

2464

2018

LifeCycle - Early-life stressors mediating risk for disease throughout the life cycle

Jennifer R. HaReseptr. is

FHI

MFR, MoBa

2512

2018

Environmental and genetic causes of migraine in children and adolescents

Bendik Slagsvold Winsvold

OUS -Ullevål

MoBa, KUHR, MoBa Gen

2513

2018

Spebarns vektøkning sett i lys av mors røykevaner og ammemønster

Hanne Stensheim

Kreftreg

MoBa

2523

2018

Forholdet mellom kosthold, atferd og skoleresultater

Tonje Holte Stea

UiAgder

MoBa

2524

2018

Metabolomics, IVF og svangerskapsutfall

Siri Håberg

Univ. Bristol

MFR, MoBa, MoBa Gen

2535

2018

Genetics of hyperactivity/ impulsivity and inattention

Stefan Johansson

UiB

MoBa, NPR, MoBa Gen

2550

2018

Intrauterine miljøeksponeringer og svangerskapsutfall

Maria Christine Magnus

FHI

MFR, MoBa, MoBa Gen

2552

2018

Development of ADHD from preschool to early school years

Guido Biele

FHI

MFR, MoBa, NPR

2557

2018

Søvn, stillesittende aktivitet og vektutvikling hos barn

Ingunn Holden Bergh

FHI

MFR, MoBa

2563

2018

NON-PROTECTED. The impact of perfluorinated toxicants and the gut microbiome on vaccine responses in children.

Merethe Eggesbø

FHI

MoBa, HUMIS, SYSVAK, Miljøbiobank

2564

2018

Development of ADHD from preschool to early school years

Guido Biele

FHI

MFR, MoBa, NPR

2565

2018

Prognostic Modeling for Childhood Obesity

Janet Wojcicki

UCLA

MFR, MoBa

2572

2018

VKM - inntak av energidrikker hos 13-åringer

 

FHI

MoBa

2573

2018

Expansion of the HUMIS study and validation of exposure assessment

Merethe Eggesbø

FHI

MoBa

2574

2018

The SAMBA Study. Growing up in the Arctic.

Siv Kvernmo

UiT

MFR, MoBa

2575

2018

NordicWelfAir - Luftforurensing og fødselsutfall

Bente Oftedal

FHI

MFR, MoBa, SSB

2579

2018

NordicWelfAir - luftforurensing og barneastma

Bente Oftedal

FHI

Reseptr, MoBa, NPR

2582

2018

NON-PROTECTED: The impact of perfluorinated toxicants & the gut microbiome on vaccine responses in children.

Merethe Eggesbø

FHI

MoBa, SYSVAK, HUMIS, Miljøbiobank

2596

2018

Sosial ulikhet i Norge og barns psykiske utvikling

Eivind Ystrøm

UiO

MoBa, NUDB, Tvilling, SSB, MoBa Gen, Folkereg

2601

2018

Determinants of adolescents’ energy balance-related behaviors – differences by socioeconomic position and the role of the environment.

Mekdes Gebremariam

UiO

MoBa

2611

2018

Comparing DNA methylation across different technologies - pilot

Siri Håberg

FHI

MoBa

2617

2017

Socioemotional problems in children with language disorders: Risk, protective and moderating factors

Espen Røysamb

FHI

MFR, MoBa, Egne data

2222

2017

Epigenetic effects of medications during pregnancy and the risk of neuro-developmental disorders in childhood - Part two

Robert Lyle

OUS- Ullevål

MFR, Reseptr. , MoBa, NPR

2240

2017

Beneficial effect of breastfeeding on offspring long-term health: consequence or maternal pre-existing risk profile?

Eszter Vanky

NTNU

MFR, MoBa

2247

2017

Perfluoroalkyl substances in maternal plasma during pregnancy and duration of breastfeeding

Anne Lise Brantsæter

NIEHS

MFR, MoBa

2249

2017

Health and environment-wide associations based on large population (HEALS)

Isabella Annesi-Maesano

FHI

MFR, MoBa, Egne data

2251

2017

Maternal height and preeclampsia

Per Magnus

FHI

MFR, MoBa, MoBa Gen

2293

2017

Preconception diet for health in the next generation – a novel target within public health? (PRECONDIET)

Nina C. Øverby

UiA

MFR, MoBa

2297

2017

Genetisk sårbarhet for psykiske lidelser i en fødselskohort

Ted Reichborn-Kjennerud

FHI

MFR, Reseptr. MoBa, SSB, NPR, MoBa Gen, FD-Trygd

2306

2017

Sjelden MoBa pilot

Michael B. Lensing

OUS- Ullevål

MFR, MoBa, NPR

2307

2017

Bruk av kosttilskudd blant barn i Den norske mor og barn

Ida Caspersen

FHI

MFR, MoBa

2309

2017

Relation between maternal gestational hypercholesterolemia and offspring cholesterol levels: Using data from the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa)

Kirsten Holven

UiO

MFR, MoBa

2315

2017

Maternal probiotic intake during pregnancy and breastfeeding complications

Bo Jacobsson

Sahlgrenska US/Östra

MFR, MoBa

2317

2017

Pediatric Growth and Risk of Acute Lymphoblastic Leukemia, International Childhood Cancer Cohort Consortium (I4C)

Per Magnus

FHI

MoBa, Kreftreg

2318

2017

Prenatal exposure to toxicants and childhood neuro- developmental disorders and cognitive functions (NEUROTOX) - PHASE II of pdb 1606

Heidi Aase

FHI

MFR, MoBa, Egne data, NPR

2322

2017

Pathway analysis: a novel approach to characterise biological mechanisms underlying developmental hip dysplasia at skeletal maturity in the Bergen Birth Hip Cohort

Karen Rosendahl

Haukeland US

MoBa, Tvilling, Egne data, NPR, MoBa Gen

2325

2017

Telomere length, epigenetic age and T cells in women who give birth

Per Magnus

FHI

MFR, MoBa

2327

2017

Tvilling-familiestudie av psykiske lidelser i MoBa - ITOR-II (MOBA GEN)

Eivind Ystrøm

FHI

MFR, MoBa, Egne data, MoBa Gen

2330

2017

Maternal gestational hypercholesterolemia and offspring cardiovascular risk: sub cohort in MoBa

Kirsten Holven

UiO

MoBa, Egne data

2333

2017

The CATCH-UP project: The impact of pre- and postnatal exposure to mixtures of environmental toxicants on catch-up growth, obesity and cardio-metabolic health in children

Anne Lise Brantsæter

FHI

MFR, MoBa, Miljøbiobank

2349

2017

Intergenerational transmission of education and health: Evidence from Molecular Genomics

Alexandra Saasen-Havdahl

FHI

SSB, NPR, MoBa Gen

2350

2017

Association between perinatal light imprinting of circadian clocks & system and childhood cancer (PLICCS)

Per Magnus

FHI

Kreftreg, MFR, MoBa,

2364

2017

Genetiske studier av svangerskapskvalme

Per Magnus

FHI

MoBa, MoBa Gen, MFR, MoBa,

2368

2017

Study of Assisted Reproductive Technology (START) - epigenetic mechanisms

Siri Håberg

FHI

MFR, MoBa, MoBa Gen

2374

2017

CASPAR - videreføring av studien

Wenche Nystad

FHI

MFR, Reseptr. MoBa

2391

2017

Maternal anxiety/depression and diet in pregnancy and child outcomes: Gene haplotype associations in parent-child- trios

Mona Bekkhus

UiO

MFR, MoBa, MoBa Gen

2401

2017

Spedbarnsgråt og søvnproblemer. Kort- og langtidsperspektiver

Randi Andenæs

Høgskolen i Akershus

MoBa

2404

2017

Sammenheng mellom luftforurensning og helse og velferd i nordiske land (NordicWelfAir)

Bente Oftedal

FHI

DÅR, MFR, Reseptr, NPR, MoBa, CONOR, SSB, Folkereg,

2435

2016

Natural course of preeclampsia

Kari Klungsøyr

UiB

MFR, MoBa, Egne data

1817

2016

Prenatal and postnatal environmental determinants: what can we learn from the dental exposome?

Natalie Shaw

NIEHS

MFR, MoBa

2003

2016

The importance of prenatal and postnatal nutrition on ADHD and cognitive functions in children

Heidi Aase

FHI

MFR, MoBa, Egne data, NPR

2014

2016

Associations of pre-pregnancy BMI and gestational weight gain with pregnancy outcome and postpartum weight retention

Margaretha Haugen

FHI

MoBa

2020

2016

Blandingseksponering av miljøgifter før og etter fødsel og vektutvikling

Anne Lise Brantsæter

FHI

MoBa, Egne data

2022

2016

Long term impact of pre-pregnancy body mass index and weight change on childhood weight, brain and cognitive function

Unni Mette Stamnes Køpp

Sørlandet syk.

MFR, MoBa, Egne data

2026

2016

Characteristics of a health promoting childhood environment

Geir Aamodt

NMBU

MoBa, Egne data

2030

2016

Telomeres and autism: a study of child and parents in the Norwegian Mother and Child Cohort Study

Abraham Aviv

Rutgers Univ.

MoBa, ABC, NPR

2062

2016

Immunogenetics of birthweight and preeclampsia in a Norwegian Cohort

Ashley Moffett

Univ. Cambridge

MFR, MoBa

2082

2016

Maternal Vitamin D levels during pregnancy and preeclampsia in 3 birth cohorts (Meta-analysis)

Maria Christine Magnus

Univ. Bristol

MFR, MoBa, Egne data

2084

2016

Hyperemesis gravidarum and cardiovascular disease; effect on child growth

Øyvind Næss

FHI

MFR, MoBa

2092

2016

Novel methods for using observational studies to investigate safety and efficacy of psychotropic medication use during pregnancy

Hedvig Nordeng

UiO

MFR, MoBa

2096

2016

The importance of prenatal and postnatal iron status on ADHD and cognitive functions in children

Heidi Aase

FHI

MFR, MoBa, Egne data, NPR

2100

2016

CASPAR - ved bruk av data innsamlet i substudie BRAPUST

Wenche Nystad

FHI

MFR, MoBa, Egne data

2114

2016

Folic acid supplements, paracetamol and fever in pregnancy and IQ, working memory, and language development in offspring

Ted Reichborn-Kjennerud

FHI

MFR, MoBa, ABC, Egne data, NorFlu

2115

2016

Maternal dietary selenium intake and selenium status during pregnancy in relation to pregnancy outcomes, neonatal outcomes and child health

Bo Jacobsson

Sahlgrenska US/Östra

MFR, MoBa, HARVEST

2143

2016

Telomeres and fecundity

Per Magnus

Rutgers Univ.

MFR, MoBa

2170

2016

Mobbing og sårbare barn - en kvantitativ undersøkelse av forekomst og utvikling

Mari Vaage Wang

FHI

MoBa, Egne data

2186

2016

Long and shorter effect of prenatal exposure to maternal anxiety on child behaviour. A re-examination using a sibling design.

Mona Bekkhus

UiO

MFR, MoBa

2194

2016

The influence of macronutrient dietary patterns on pregnancy weight (BBMRI-LPC)

Janet E. Cade

Univ. Leeds

MoBa

2206

2016

Phase II - Outcomes of IBD and environmental risk factors

Morten Vatn

UiO

MFR, MoBa, Egne data

2217

2015

PD-PDD modellen for å begrense progresjon av Parkinson demens

Per Magnus

FHI

MFR, Reseptr. , CONOR, MoBa, NPR, MoBa

1545

2015

Plasma concentration of perfluoroalkyl substances (PFAS) in relation to menstrual characteristics

Line Småstuen Haug

FHI

MFR, MoBa

1731

2015

Language-8: Developmental trajectories of childhood language impairment; Understanding the role of behavioral and biological markers

Ragnhild Bang Nes

FHI

MFR, MoBa, Egne data

1757

2015

Bruk av illegale rusmidler hos gravide

Svetlana Skurtveit

FHI

MFR, MoBa

1758

2015

Bruk av angstdempende midler og sovemedisin hos gravide - uønskede svangerskapsutfall og fødselsutfall

Marte Handal

FHI

MFR, MoBa

1759

2015

Analyse i fullblod. Pilotstudie på Mor og Barn materiale.

 

FHI

MoBa

1764

2015

Fars mentale helse og barns sosiale- emosjonelle og atferdsmessige

Eva Kristin Hope Aaker Biringer

Helse Fonna HF

MoBa

1766

2015

Hyperemesis gravidarum and cardiovascular disease (MoBa and CONOR)

Sigrun Halvorsen

OUS- Ullevål

MFR, CONOR, MoBa

1785

2015

Timing of probiotic consumption during pregnancy and its effect on the incidence of preeclampsia and preterm delivery: a prospective observational cohort study

Bo Jacobsson

FHI

MFR, MoBa

1787

2015

Epigenetic analyses in the ABC Study

Camilla Stoltenberg

FHI

MFR, MoBa, ABC, NPR

1791

2015

The metabolic pathways of renal cell carcinoma – the MetKid project (BBMRI-LPC)

Mattias Johansson

IARC

DÅR, MFR, MoBa, Kreftreg

1792

2015

Human Miljøbiobank II

Helle Margrete Meltzer

FHI

MoBa, Egne data

1803

2015

Søvn, sovemidler og psykisk sykdom

Jørgen Gustav Bramness

UiO

MFR, MoBa

1804

2015

Maternal obesity and offspring consequences

Per Magnus

FHI

MoBa

1807

2015

Livskvalitet hos mor 18 måneder etter fødselen

Kjell Haug

UiB

MFR, MoBa

1808

2015

EUROMIX

Trine Husøy

FHI

MoBa, Egne data

1818

2015

Language & Learning: Influence from home and childcare

Mari Vaage Wang

FHI

MoBa, SSB, NPR

1820

2015

Prenatal exposure to dental restorative materials and possible developmental effects in child

Lars Björkman

Uni Health/Uni Research AS

MFR, MoBa

1821

2015

Genotyping of height, BMI and weight in GIANT (Genetic Investigation of ANthropometric Traits) (HARVEST/NJØLSTAD)

Pål Rasmus Njølstad

UiB

MoBa

1822

2015

Periconceptional use of multivitamins and folic acid supplements and risk of cerebral palsy

Katrine Strandberg-Larsen

FHI

MoBa, Egne data

1823

2015

Early signs of CP

Dag Moster

FHI

MoBa, Egne data

1824

2015

Association between maternal nausea in early pregnancy and CP in offspring

Dag Moster

FHI

MoBa, Egne data

1825

2015

Parental socioeconomic status and risk of CP in offspring

Dag Moster

FHI

MoBa, Egne data

1826

2015

Association between maternal obesity and risk of CP in offspring

Dag Moster

FHI

MoBa, Egne data

1827

2015

Maternal consumption of coffee and caffeine-containing beverages and CP in a large prospective birth cohort

Katrine Strandberg-Larsen

FHI

MoBa, Egne data

1828

2015

Maternal fever and infections and risk of CP in offspring

Dag Moster

FHI

MoBa, Egne data

1829

2015

Maternal autoimmune diseases and risk of CP in offspring

Mette C. Tollånes

Kreftreg

MoBa, Egne data

1830

2015

Effect of the interaction between perinatal inflammatory events and maternal consumption of polyunsaturated fatty acids on risk of cerebral palsy in offspring

Diana Haggerty

FHI

MoBa, Egne data

1831

2015

Intrauterine growth and risk of CP

Pål Surén

FHI

MoBa, Egne data

1832

2015

Maternal thyroid function and risk of CP and related neurodevelopmental outcome in offspring

Anne Marie Nybo Andersen

FHI

MoBa, Egne data

1833

2015

Maternal use of analgesics during pregnancy and risk of CP in the offspring

 

FHI

MoBa, Egne data

1834

2015

Personskader i Norge

Eyvind Ohm

FHI

DÅR, CONOR, MoBa, SSB, Ungdoms-undersøkelser, Folkereg, NPR

1838

2015

Perinatal and long-term neurodevelopmental outcomes in children exposed during gestation to medicated and not medicated maternal hypothyroidism - a study from the Norwegian Mother and Child Cohort Study

Hedvig Nordeng

UiO

MFR, Reseptr. , MoBa, NPR

1845

2015

Child care and obesity in the Norwegian Mother and Child Cohort

Sara Benjamin Neelon

Johns Hopkins Sch. Public Health

MFR, MoBa

1848

2015

Whole grain and nut consumption and all-cause and cause-specific mortality and cancer incidence in the MoBa study

Serena Tonstad

UiO

DÅR, MoBa, Kreftreg

1849

2015

Plant foods and the risk of pregnancy outcomes in the Norwegian Mother and Child Cohort

Serena Tonstad

UiO

MFR, MoBa

1850

2015

Familier i Norge: Foreldreskap, Samhold og Konflikt

Espen Røysamb

FHI

MoBa, SSB, Egne data, Folkereg

1851

2015

PAGE - basert på Q og samarbeid med BSMB

Lars Christian Stene

FHI

MFR, MoBa, NPR, Barnediabreg

1853

2015

The role of parental occupational exposure to benzene as a risk factor of childhood leukemia - a prospective study in the Norwegian Mother and Child Study

Jorunn Kirkeleit

UiB

MoBa, Kreftreg, SSB

1854

2015

Development of sleep in children with ADHD

Børge Sivertsen

FHI

MFR, MoBa, NPR

1882

2015

IPPIC Network of Pre-eclampsia and Stillbirth

John Allotey

Barts and the London Sch. Med. Dent.

MFR, MoBa,

1889

2015

Impact of maternal factors on nutritional status and inflammation markers in early pregnancy

Anne Lise Bjørke Monsen

FHI

MFR, MoBa

1906

2015

Identifying genetic risk factors in psychiatric disorders leveraging new statistical methods and long range phasing – HARVEST

Ole A. Andreassen

OUS- Ullevål

MoBa, HARVEST

1917

2015

Telomeres in Preeclampsia: the Roles of Parental and Newborn Telomere Length.

Per Magnus

FHI

MFR, MoBa

1928

2015

Effect of exposure to ambient air pollution in in utero and postnatal life: the role of oxidative stress in child health outcomes using the HELIX DNA samples

Kristine B. Gutzkow

FHI

MoBa, Egne data

1929

2015

Biomarkers of ischemic stroke in prospective cohorts- BiSTROKE (BBMRI-LPC)

Per Magnus

FHI

MoBa, Egne data, HKR, NNr.

1941

2015

Biomarkers of HPV infection and two increasing cancers (BBMRI-LPC)

Per Magnus

FHI

MoBa, Kreftreg, Egne data

1943

2015

Exploring the genetics of iReseptr. itable bowel syndrome: the Bellygenes initiative (BBMRI-LPC)

 

FHI

MoBa, Egne data, NPR

1952

2015

Validation of the Food Frequency Questionnaire - results from MoBa

Anne Lise Brantsæter

FHI

MoBa

1957

2015

Genetiske årsaker til vekstutvikling hos barn (Deltagelse i EGG consortia - HARVEST)

Pål Rasmus Njølstad

UiB

MFR, MoBa , HARVEST

1962

2015

Genetiske årsaker til vekstutvikling hos barn (deltagelse i EGG)

Bo Jacobsson

Sahlgrenska US/Östra

MFR, MoBa

1963

2015

Novel methods for assessing presence of residual confounding by considering fathers medication use

Hedvig Nordeng

UiO

MFR, Reseptr. , MoBa

1966

2015

12 år - feilfrie tenner?

Nina J. Wang

UiO

MoBa, Egne data

1967

2015

Neurodevelopment of children exposed in utero to analgesics and anti-migraine drugs - updated project

Hedvig Nordeng

UiO

MFR, MoBa

1992

2015

Hvilken betydning har mors svangerskap og fødsel for datterens livskvalitet som voksen?

Kjell Haug

UiB

MFR, MoBa

1993

2015

Paternal obesity-associated DNA methylation: an investigation into its reproducibility, reversibility and association with fetal growth restriction

Per Magnus

UCL Hospital

MFR, MoBa, Egne data, HARVEST

2138

2014

Maternal and paternal diabetes and risk of congenital malformations in a large Norwegian pregnancy cohort

Roy Miodini Nilsen

UiB

MFR, MoBa

1500

2014

Full breastfeeding, weaning time and risk of infections.

Ketil Størdal

FHI

MFR, MoBa

1502

2014

Validation of 5 year questionnaire. An extended data collection of Språk 8

Ragnhild Bang Nes

FHI

MoBa

1518

2014

The development of self-esteem during the transition to motherhood

Wiebke Bleidorn

Tilburg Univ.

MoBa

1519

2014

Hyperemesis gravidarum: betydningen av angst og depresjon

Malin M C Eberhard-Gran

FHI

MFR, Reseptr. , MoBa

1527

2014

Genetic overlap in nausea and vomiting in pregnancy in relation to spontaneous preterm delivery

Bo Jacobsson

Sahlgrenska US/Östra

MFR, MoBa

1529

2014

Epilepsy, pregnancy and conditions concerning medication, diet and eating disorders.

Marte Helene Bjørk

UiB

MFR, MoBa, Egne data

1541

2014

Parent of origin effects (POE) in attention deficit hyperactivity disorder traits (HARVEST).

Stefan Johansson

UiB

MFR, Reseptr, MoBa, MoBa Gen

1542

2014

Developmental psychopathology of restrictive and binge eating in childhood in the Norwegian Mother and Child Cohort Study

Cynthia M. Bulik

UNC

MoBa

1551

2014

Adherence to the New Nordic Diet during pregnancy and its association with maternal long-term weight retention and infant postnatal growth, psychomotor and mental development.

Nina C. Øverby

UiAgder

MFR, MoBa

1554

2014

Uncovering prenatal and early childhood environmental risk factors for ADHD using a novel exposure biomarker

 

Annet

MFR, MoBa

1559

2014

Early onset psychoses and psychotic like experiences in a population-based birth cohort

Ted Reichborn-Kjennerud

FHI

MoBa, NPR

1567

2014

Prenatal and perinatal paracetamol eksponering og foreningen til Autism Spectrum Disorder og Aspergers syndrom: et søsken kontrollert cohort study

Manuel Cifuentes

Univ. Massachusetts- Lowell

MFR, Reseptr. , MoBa, NPR

1568

2014

Environmental noise and children`s sleep and health - using the MoBa Cohort

Gunn Marit Aasvang

FHI

MoBa, SSB -

1569

2014

Etiology of monogenic and complex eye disorders - pilot prosjekt

Eivind Rødahl

Haukeland US

MoBa, NPR

1575

2014

Measurements of cell type specific DNA methylation patterns in cord blood - A sub study of the Norwegian Mother and Child Cohort study (MoBa)»

Robert Lyle

OUS- Ullevål

MoBa

1576

2014

Recreational activity and spontaneous preterm as well as early term delivery and neonatal outcome

Bo Jacobsson

Sahlgrenska US/Östra

MFR, MoBa

1581

2014

Using polygenic risk profiles to predict restrictive eating in childhood

Cynthia M. Bulik

UNC

MFR, MoBa

1586

2014

Consequences of foetal exposure to NSAIDs - a study among 30 000 siblings in Norway.

Katerina Nezvalova Henriksen

UiO

MFR, MoBa, NPR

1592

2014

GRIT: Genetic risk factors of Hormone Related Venous Thrombosis

Anders Erik Astrup Dahm

Ahus

MoBa

1593

2014

Placenta: does physical activity influence the variation in size?

Elisabeth Bjelland

FHI

MFR, MoBa

1595

2014

Is exposure to perfluorinated alkyl substances during pregnancy associated with the development of type 1 diabetes in the child?

Johanna Bodin

FHI

MoBa, MIDIA, Egne data

1604

2014

Potential early markers of ADHD: Analysis of miRNA and DNA methylation status in ADHD triads

Nur Duale

FHI

MoBa, NPR

1605

2014

Prenatal exposure to organic and inorganic neurotoxic compounds and relationship with ADHD symptoms and diagnosis in Norwegian children

Gro Villanger

FHI

MFR, MoBa

1606

2014

Burden of varicella-zoster virus infections in Norway

Elmira Flem

FHI

DÅR, MFR, MoBa, MSIS, SYSVAK, NPR, KUHR

1625

2014

Infection and immunity and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) -PILOT

Ted Reichborn-Kjennerud

FHI

MFR, Reseptr. , MoBa, NPR

1634

2014

Exposure to psychotropic drugs during fetal life and ADHD in children

Marte Handal

FHI

MFR, Reseptr. , MoBa, NPR

1635

2014

ART registerstudien

Siri Håberg

FHI

MFR, MoBa, SYSVAK, NPR, KUHR

1643

2014

Fruit and vegetable intake and all-cause and cause-specific mortality and cancer incidence in the MoBa study

Serena Tonstad

UiO

DÅR, MFR, MoBa, Kreftreg

1644

2014

Continuity and discontinuity in Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD) in preschool children

Pål Zeiner

OUS- Ullevål

MFR, MoBa, Egne data

1655

2014

Eye-tracking protocol development through data analysis of M-CHAT/ESAT data – ABC study

Roald Øien

UiTromsø

MoBa, ABC

1658

2014

Perfluoroalkyl substances and neuropsychological development

Merethe Eggesbø

FHI

MFR, MoBa, Egne data

1659

2014

Neonatal presence of cancer dispositions in children who later develop childhood cancer - "omics"

Monica Munthe-Kaas

FHI

MFR, MoBa, Kreftreg, Egne data

1660

2014

Body image, postpartum weight gain, and depression: Evidence from the Norwegian Mother and Child Cohort Study

Alexandra Brewis

Arizona State Univ

MoBa

1663

2014

Impact of the diet consumed in pregnancy on offspring risk of cancer

Sjúrdur Fróđi Olsen

SSI, Danmark

MFR, MoBa, Kreftreg, Egne data

1681

2014

Pre- and postnatal environmental and genetic factors in relation to brain development

Kristine B. Walhovd

UiO

MFR, MoBa, Egne data

1683

2014

Maternal pregnancy BMI and core blood methylation - PACE consortium

Wenche Nystad

FHI

MoBa

1688

2014

Konsekvenser av multippel sklerose for svangerskap og fødsel

Marte Helene Bjørk

Haukeland US

MFR, MoBa, Egne data, NPR

1691

2014

Multi-site/country data pooling of different ASD screening instruments: A joint effort towards early detection in Europe

Ricardo Bedia Canal

Univ. Salamanca

MFR, MoBa, ABC

1711

2014

Risk of cardiovascular complications after use of antidepressants in pregnancy: a study from the Norwegian Mother and Child Cohort Study

Hedvig Nordeng

UiO

MFR, MoBa

1712

2014

Maternal intergenerational effects on the gestational age (metaanalysis)

Bo Jacobsson

FHI

MFR, MoBa, Egne data

1713

2014

Mild- to moderate iodine deficiency in pregnancy and early age and risk of impaired neuropsychological development

Anne Lise Brantsæter

FHI

MFR, MoBa, Egne data

1717

2014

The influence of environmental factors in the first years of life on the occuReseptr. ence of type 1 diabetes and celiac disease in children and adolescents

Ketil Størdal

FHI

MFR, Reseptr. , MoBa, NPR

1723

2014

Genomic methods to investigate human gestational age and fetal/neonatal maturation (HARVEST)

Bo Jacobsson

Sahlgrenska US/Östra

MFR, MoBa, Egne data, HARVEST

1724

2014

The Global Pregnancy CoLaboratory (CoLab) - to screen for the early diagnosis of preeclampsia (pilot)

James M. Roberts

Univ. Pittsburgh

MoBa

1770

2014

MoBa Genetics

 

FHI

 

2363

2013

Zygosity of MoBa twins

Eivind Ystrøm

FHI

MFR, MoBa

1316

2013

Glycotoxins from food and their impact on widespread lifestyle diseases

Trine Husøy

FHI

MoBa, Egne data, Vannverksreg

1318

2013

Long term health effects of cesarean delivery in children: food allergy, celiac disease, growth/obesity, rate of infectious diseases and neuropsychological development and the underlying characteristics in gut microbiota

Merethe Eggesbø

FHI

MFR, MoBa, NPR

1322

2013

Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in young adults in Norway

Pål Zeiner

OUS HF

MoBa, NPR

1324

2013

Is adherence to a New Nordic Diet during pregnancy associated with reduced risk of preeclampsia and preterm delivery?

Nina C. Øverby

UiAgder

MFR, MoBa

1336

2013

Co-occuReseptr. ing use of alcohol and psychotropic drugs during pregnancy: developmental outcomes in children at 36 months

Ingunn Olea Lund

SIRUS

MoBa

1337

2013

Colab fetal gender study - pre-eclampsia

Per Magnus

FHI

MFR, MoBa

1338

2013

Cerebral parese i de norske og danske mor og barn-kohortene (CP-studien)

Camilla Stoltenberg

FHI

DÅR, MFR, SSB, NPR, MoBa,

1352

2013

Nausea and Vomiting during pregnancy: dietary modifications and birth outcomes – a study performed in the Norwegian Mother and Child Cohort Study

Marit Veierød

UiO

MFR, MoBa

1354

2013

Identify putative novel biomarkers/risk factors and mechanisms for gestational diabetes (GDM)

Agneta Holmäng

Univ. Göteborg

MFR, MoBa, Egne data

1355

2013

Hypertensjon etter svangerskap: Identifisering av kvinner som har høy risiko under svangerskapet

Grace Egeland

FHI

MFR, Reseptr, MoBa, Folkereg

1357

2013

Prenatal health of female cancer survivors and the physical and mental development of the offspring of cancer survivors – data from the Norwegian MoBa study.

Inga MR Johannesdottir

OUS- Radiumhosp.

MFR, MoBa, Kreftreg

1358

2013

Maternal SSRI use during pregnancy: Effects on child cognitive development

Annika Melinder

UiO

MFR, MoBa, Egne data

1359

2013

Maternal use of folic acid supplements during pregnancy and child emotional and behavior problems: a sibling discordance study

Ted Reichborn-Kjennerud

FHI

MFR, MoBa

1360

2013

Work-home strains, psychological distress and sickness absence among mothers- A prospective study of mechanisms and protective factors

Wendy Nilsen

UiO

MoBa, SSB

1361

2013

The Human Early-Life Exposome (HELIX) – novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe

Helle Margrete Meltzer

FHI

MFR, MoBa, SSB, Egne data

1376

2013

Subsequent pregnancy and delivery of a live-born baby after stillbirth

Per Morten Sandset

OUS- Riks

MFR, MoBa

1379

2013

Maternal use of folate supplement and iodine during pregnancy and childhood ADHD

Ted Reichborn-Kjennerud

FHI

MFR, MoBa, NPR

1380

2013

Maternal smoking during pregnancy and childhood ADHD

Ted Reichborn-Kjennerud

FHI

MFR, MoBa, NPR

1381

2013

Common and rare genetic risk factors for ADHD

Ted Reichborn-Kjennerud

FHI

MFR, MoBa, NPR

1382

2013

Folate and fatty acids in early life and neurodevelopmental disorders: developmental language delay as an early marker - utvidelse av 165

Per Magnus

FHI

MFR, MoBa

1390

2013

Genetic causes of hyperemesis gravidarum (HG)

Per Magnus

FHI

MFR, MoBa

1391

2013

Grandmaternal smoking and grandchild birth weight

George Davey-Smith

FHI

MFR, MoBa

1398

2013

Congenital Heart Defects (CHD) - fetal exposure to A-vitamins, alcohol and smoking. A population based case-cohort study.

Maria Teresa Grønning Dale

FHI

DÅR, MFR, MoBa, BERTE, Egne data

1400

2013

Evaluering av potensielle mottakelighetsgener felles for brystkreft og preeklampsi

Linda Tømmerdal Roten

NTNU

MFR, CONOR, MoBa

1402

2013

Et helhetssyn på fisk og sjømat i norsk kosthold

Margaretha Haugen

FHI

MoBa

1413

2013

Mental health and psychosocial characteristics of cosmetic breast surgery patients: a study using data from the Norwegian Mother and Child Cohort Study

Tilmann von Soest

UiO

MoBa

1418

2013

INTERESSESØKNAD: Maternally acting gene alleles as contributors to IUGR

William G. Johnson

Univ. Med. Dent. New Jersey

MoBa

1422

2013

Phase III: Nutrition and DNA methylation - Genome-wide association and lipidomics in the MoBa Methylation Project

Wenche Nystad

FHI

MFR, Reseptr. , MoBa

1423

2013

Bilingualism and language delay

Fufen Jin

FHI

MFR, MoBa

1424

2013

Maternal occupational exposure to extremely low frequency magnetic fields and electrical shocks and reproductive outcomes

Anke Huss

Utrecht Univ.

MoBa

1430

2013

Preconceptional paternal exposure: Analysis of the epigenetic status in children, mother and father (triads) from MoBa. Supplement to HELIX

Gunnar Brunborg

FHI

MoBa

1431

2013

Exposure of the father and implications for the child: Analysis of genetic and epigenetic changes in triads.

Kristine B. Gutzkow

FHI

MoBa

1432

2013

Better Health by harvesting biobank (HARVEST PARAPLY)

Per Magnus

FHI

CONOR, MoBa, HARVEST

1438

2013

Human miljøbiobank, del I: Betydningen av ernæringsstatus for effekten av tungmetaller på helsen til mødre og deres barn (MoBa-ETox)

Helle Margrete Meltzer

FHI

MFR, MoBa, Egne data

1440

2013

Health and Environment-wide Associations based on Large populations Surveys

Isabella Annesi-Maesano

Universite Pierr. eet Marie Curie

MoBa, Tvilling

1445

2013

Generalised EMF Research using Novel Methods – an integrated approach: from research to risk assessment and support to risk management -Geronimo

Jan Alexander

FHI

MFR, MoBa

1451

2013

Immunotoxic effects of prenatal and childhood exposure to perfluoroalkyl substances

Berit Granum

FHI

MoBa, Egne data

1454

2013

Immunotoxic effects of prenatal and childhood exposure to perfluoroalkyl substances - PFAS-ImmTox

Berit Granum

FHI

MFR, MoBa, Egne data

1460

2013

Early life determinants of sedentary behaviour and physical activity

Ulf Eklund

Norges idrettshøgsk.

MFR, MoBa, Egne data

1464

2013

Psykiatriske symptomer, andre diagnoser og medikamentbruk blant barn med autisme- spekterforstyrelser (ASD)

Pål Surén

FHI

MFR, Reseptr. , MoBa, ABC, NPR

1467

2013

Socioemotional problems in children with language disorders: Risk, protective and moderating factors

Espen Røysamb

FHI

MoBa

1474

2013

Identifying genetic risk factors in psychiatric disorders leveraging new statistical methods and long range phasing

Ole A. Andreassen

FHI

MFR, MoBa, Egne data, NPR

1479

2013

Hypertensive disorders during pregnancy and neurodevelopment in the offspring

Helga Zoega

Univ. Iceland, Reykjavík

MFR, MoBa, NPR

1480

2013

In-Utero beta blocker exposure, fetal weight gain, and long-term neurodevelopmental outcomes.

Brian T. Bateman

Harvard Med School

MFR, MoBa, NPR

1481

2013

Effect of antiepileptic drugs on maternal and fetal weight gain and the potential long-term neurodevelopmental consequences for the infant.

Sonia Hernadez- Diaz

Harvard Sch. Public Health

MFR, MoBa, NPR

1482

2013

Prenatal environmental risk factors for Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in a population-based birth cohort

Ted Reichborn- Kjennerud

FHI

MFR, MoBa, NPR

1483

2013

Maternal occupational exposure to potential endocrine-disrupting chemicals across Europe and pregnancy outcomes

Martine Vrijheid

CREAL

MoBa

1486

2013

Childhood PFAS exposure

Unni Cecilie Nygaard

NIEHS

MFR, MoBa

1503

2013

Maternal caffeine consumption and childhood growth, neurocognitive development and behaviour problems in the Norwegian Mother and Child Cohort Study (DATA)

Bo Jacobsson

FHI

MFR, MoBa

1555

2013

Varicella-zoster virusinfeksjoner hos gravide i Norge (MoBa) - del II av pdb 1070

Birgitte Freiesleben de Blasio

FHI

MFR, MoBa

1755

2012

Methylmercury exposure in early life; the cost – benefit effect of maternal seafood consumption during pregnancy on language and motor developmental in pre-school children

Kristine Vejrup

FHI

MFR, MoBa

1124

2012

Paraply - Cøliaki

 

FHI

MFR, MoBa, Egne data, NPR

1164

2012

Vitamin D and growth: Intrauterine, post-natally and early school age

Ketil Størdal

FHI

MFR, MoBa

1165

2012

Perifluorinated alkyl levels in plasma in relation to preeclampsia, and validation of physiologically-based pharmacokinetic model of perifluorinated compounds in pregnancy.

Merethe Eggesbø

NIEHS

MFR, MoBa

1169

2012

Young parenthood and psychological distress

Anne Reneflot

FHI

MFR, MoBa, SSB

1173

2012

Associations of light and moderate alcohol consumption during pregnancy with risk of severe language delay in children

Per Magnus

FHI

MoBa

1174

2012

Sleep medication in toddlers and young children

Leila Torgersen

FHI

MFR, Reseptr, MoBa

1176

2012

Prenatal exposure to perfluorinated compounds (PFC) and immune-related health effects in childhood

Unni Cecilie Nygaard

FHI

MFR, MoBa

1185

2012

Epilepsy in young children - a study based on The Norwegian Mother and Child Cohort

Pål Surén

FHI

MoBa, Egne data, NPR

1195

2012

Reproductive history and the risk of adverse pregnancy outcome

Gordon CS Smith

Univ. Cambridge

MFR, MoBa

1201

2012

In utero exposure to pharmacologic sex hormones and birth outcomes

Per Magnus

NIEHS

MFR, Reseptr. , MoBa

1202

2012

Anal incontinence during pregnancy and the postpartum period: risk factors and familial predisposition

Elham Baghestan

Haukeland US

MFR, MoBa

1203

2012

The Norwegian Childhood Vaccination Program- predictors for vaccine uptake

Lill Iren Trogstad

FHI

MFR, MoBa, MSIS, SYSVAK, NPR, KUHR

1204

2012

Prediction of autoimmune diabetes and celiac disease in childhood by Genes and perinatal Environment (PAGE)

Lars Christian Stene

FHI

MFR, MoBa, Egne data, NPR, Barnediabreg

1207

2012

Validation of SMFQ and SCARED

Leila Torgersen

FHI

MFR, MoBa

1218

2012

The transition to parenthood: Couple Relationship Quality and Health.

Frode Thuen

Høgskolen i Bergen

Reseptr. MoBa, Egne data

1220

2012

Maternal intake of sugar in pregnancy and risk of gestational diabetes.

Anne Kjersti N. Daltveit

UiB

MFR, MoBa

1221

2012

PARAPLY: Risk factors and biomarkers for Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in a population based birth cohort

Ted Reichborn-Kjennerud

FHI

MFR, Reseptr, MoBa, NPR

1223

2012

Added sugar, sugar-sweetened beverages and birth weight

Trond Markestad

UiB

MFR, MoBa

1226

2012

The development of internalizing problems from infancy to early childhood: the importance of comorbid problems in the child and the parents

Leila Torgersen

FHI

MFR, MoBa, NPR

1227

2012

The effect on mother´s mental health, life satisfaction and self-esteem of having a child with ADHD or behavior problems in the study S-07281a ADHD in preschool age

Heidi Aase

FHI

MoBa, Egne data

1228

2012

Romantic relationship quality across the transition to parenthood and its effects on pregnancy outcome and child development.

Jared A. Durtschi

Kansas Univ.

MFR, MoBa

1229

2012

Adherence to a New Nordic Diet during pregnancy and risk of excessive weight gain in mother and child

Nina C. Øverby

UiAgder

MFR, MoBa

1233

2012

Contribution of in utero exposure to maternal & paternal smoking maternal nicotine placement therapy and parental smoking in infancy to the development of depression and anxiety symptoms in children

Steven Moylan

Deakin Univ.

MFR, MoBa

1242

2012

Maternal excessive weight gain during and after pregnancy

Tilmann von Soest

UiO

MFR, MoBa

1243

2012

The effects of preterm status and psychosocial risk factors on behavior problems and communication problems

Margarete Erika Vollrath

FHI

MFR, MoBa

1245

2012

The association between alcohol drinking in pregnancy and candidate genes for alcohol dependence

Per Magnus

FHI

MoBa

1254

2012

Validation of the Norwegian Hierarchical Personality Inventory for Children (HIPIC): Full and short versions

Margarete Erika Vollrath

FHI

MoBa

1263

2012

Plural birth and maternal mental health

Eivind Ystrøm

FHI

MFR, MoBa

1272

2012

Postnatal use of maternal medications and breastfeeding outcomes

Lisa Amir

La Trobe  Univ.

MFR, MoBa

1273

2012

Temperament/personlighet som prediktor av overvekt og vektøkning mellom 3 og 8 år

Margarete Erika Vollrath

FHI

MFR, MoBa

1278

2012

Validation of CEBQ

Leila Torgersen

FHI

MoBa

1285

2012

Autism Birth Cohort: Gastrointestinal symptoms and autism

Michaeline Bresnahan

Columbia Univ.

MFR, MoBa, ABC, NPR

1288

2012

Samarbeid mellom Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) og den danske undersøkelsen Bedre sundhed for mor og barn (DNBC) angående kostholdsfaktorer og fødselsutfall

Thorhallur Ingi Halldorsson

FHI

MFR, MoBa

1293

2012

Pelvic girdle pain after delivery: prognostic factors and consequences

Malin M C Eberhard-Gran

FHI

MFR, Reseptr. , MoBa

1295

2012

Developmental epidemiology of anxiety and depressive disorders

Jack Hettema

FHI

MFR, MoBa, Egne data

1298

2012

Epigenetic effects of paracetamol during pregnancy and the risk of neurodevelopmental disorders (ADHD) in childhood

Robert Lyle

OUS- Ullevål

MFR, MoBa, NPR

1299

2012

Metabolic traits and risk of preeclampsia: a Mendelian randomization study

Roberta B. Ness

Univ. Texas Sch.   Public Health

MFR, MoBa

1317

2012

Early biomarkers of autism and other neuro-developmental disorders

Camilla Stoltenberg

FHI

MoBa, ABC

1466

2011

Maternal caffeine intake and pregnancy outcome as well as childhood development and health

Bo Jacobsson

FHI

MFR, MoBa

636

2011

Phase III Asthma Group - Genetics (UTGÅTT)

Wenche Nystad

FHI

MoBa

965

2011

When do Norwegian children learn to walk, and does it matter which prewalking strategy they use? Does late onset of walking or alternative prewalking strategies give any woReseptr. ies concerning a child's development?

Grete Helene Bratberg

NTNU

MoBa

968

2011

Harmful substances and birth outcomes in the NewGeneris project

Margaretha Haugen

FHI

MoBa, Egne data

976

2011

Intergenerational transmission of risk for common mental disorders: A longitudinal extended children-of-twins cohort study (ITOR study)

Eivind Ystrøm

FHI

MFR, MoBa, Tvilling

981

2011

Anxiety for pandemic influenza infection and influenza vaccination in pregnancy and birth complications

Jorid Eide

FHI

MFR, MoBa, NorFlu

986

2011

Perinatal outcomes and children's health after prenatal exposure to influenza and influenza vaccination

Lill Iren Trogstad

FHI

MFR, MoBa, MSIS, SYSVAK, Egne data, NPR, NorFlu

996

2011

Parental use of mobile phone and reproductive outcomes

Bente E. Moen

UiB

MFR, MoBa

999

2011

Prevalence, predictors and prognosis of depression during and after pregnancy in mothers with epilepsy. Data from the prospective and controlled Norwegian Mother and Child Cohort study

Nils Erik Gilhus

UiB

MFR, MoBa

1000

2011

Prenatal parental, and birth, biomarkers predictive of a later diagnosis of an autism spectrum disorder.

Camilla Stoltenberg

FHI

MoBa, ABC

1002

2011

The impact of maternal factors on nutritional status (B vitamins and related amino acids) and inflammation markers in pregnancy

Stein Emil Vollset

UiB

MFR, MoBa

1017

2011

Spontaneous preterm delivery: a system biology approach in the MoBa -part 2 PROTEOMICS

Bo Jacobsson

Sahlgrenska US/Östra

MFR, MoBa

1019

2011

PARAPLY "Folat-forskningsfilen i MoBa"

Stein Emil Vollset

FHI

MFR, MoBa

1023

2011

Environmental contaminants and overweight, obesity and cardiovascular risk factors in MoBa children (part of CoE application).

Margaretha Haugen

FHI

MFR, MoBa

1033

2011

Environmental contaminants, immunotoxicity and respiratory outcomes in MoBa children (part of CoE application)

Berit Granum

FHI

MFR, MoBa, SYSVAK

1034

2011

Environmental contaminants and effects on reproduction in MoBa children (part of a CoE application)

Ann-Karin Olsen

FHI

MFR, MoBa

1035

2011

Sweet beverages, dietary patterns, glycemic properties and risk of preterm delivery.

Bo Jacobsson

Sahlgrenska US/Östra

MFR, MoBa

1036

2011

Test-retest reliabilitet av The Preschool Age Psychiatric Assessment (PAPA)i studien ADHD i førskolealder

Heidi Aase

FHI

MoBa, Egne data

1037

2011

Prenatal Phthalate, Phenol and organophosphate (OPs) exposure and symptoms of ADHD in Norway

Heidi Aase

FHI

MFR, MoBa, Egne data, NPR

1040

2011

The effect of prenatal exposure to dietary toxicants on the incidence of infections and the development of allergy- and asthma-related health outcomes in childhood - a follow-up of the NewGeneris project

Berit Granum

FHI

MFR, MoBa

1041

2011

Cumulative stress and impact on breastfeeding outcomes

Katherine P. Theall

Tulane Univ, New Orleans

MoBa

1045

2011

Case study: Combined analysis of maternal occupation and the risk of adverse birth outcomes across CHICOS birth cohorts

Mark Nieuwenhuijsen

CREAL

MoBa, Egne data

1047

2011

Clubfoot etiology: a prospective cohort study from the Norwegian Mother Child Study

Emily Ruth Dodwell

Hospital for Sick Children, Toronto

MFR, MoBa

1054

2011

Breech presentation at term, cesarean section or vaginal birth, which gives better outcome?

Jon Øyvind Odland

UiTromsø

MFR, MoBa

1055

2011

Intrauterine infections and risk of stillbirths and delayed language development

Susanne G. Dudman

FHI

MFR, MoBa, SYSVAK

1070

2011

The potential effect of the pneumococcal vaccine on respiratory infections and asthma in early childhood

Wenche Nystad

FHI

MFR, MoBa, SYSVAK

1077

2011

Tracking of food pattern and overweight in the MoBa study from age (0) 1. 5 yr to 7 yr

Lene Frost Andersen

UiO

MFR, MoBa

1079

2011

C-reactive protein and physical activity during pregnancy in a sub-sample of the MoBa Cohort

Matthew P. Longnecker

NIEHS

MFR, MoBa

1086

2011

Maternal infection and obstetric complications in the etiology of schizophrenia: A follow-up of the MoBa study.

Bjørn Rishovd Rund

UiO

MFR, MoBa, Egne data, NPR

1088

2011

Genetic studies of attention-deficit hyperactivity disorder: a genome-wide analysis in preschool children

Pål Zeiner

OUS- Ullevål

MoBa, Egne data

1089

2011

An epidemiologic study of cerebral palsy in the Norwegian and Danish Birth Cohorts

Pål Surén

FHI

DÅR, MoBa, MFR, SSB, NPR, Egne data,

1090

2011

The Norwegian Longitudinal ADHD Cohort Study – Phase II: Early school-aged children.

Heidi Aase

FHI

MFR, Reseptr. MoBa, Egne data, NPR

1092

2011

Prevalence, refeReseptr. al and treatment of children with ADHD in Norway

Heidi Aase

FHI

Reseptr. MoBa, NPR

1093

2011

Validity of ADHD Rating Scale in Norway

Heidi Aase

FHI

MoBa, Egne data

1094

2011

Abuse and breastfeeding

Mirjam Lukasse

NTNU

MFR, MoBa

1099

2011

Case Study: Fish intake during pregnancy and birth outcomes - a chicos project

Helle Margrete Meltzer

FHI

MFR, MoBa

1110

2011

Mothers with epilepsy: Why do some children of mothers with epilepsy suffer from adverse development and neuropsychiatric disease?

Nils Erik Gilhus

UiB

MFR, Reseptr. , MoBa, HARVEST

1111

2011

Co-occuReseptr. ence of ASD and ADHD symptoms in children participating in the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa)

Camilla Stoltenberg

FHI

MFR, MoBa, ABC, NPR

1112

2011

Prøveforbytting i MoBa-prosjektet

Trine Waagsbø Skjerden

FHI

MoBa

1116

2011

The influence of maternal diet during pregnancy and the child’s diet on the development of food allergy in early childhood

Berit Granum

FHI

MFR, MoBa

1123

2011

Sleep problems in toddlers and young children – prevalence, risk factors and consequences

Børge Sivertsen

FHI

MFR, MoBa

1125

2011

Phase one: Reliability of free and total BPA analyte measures in MoBa

Stephanie M. Engel

UNC

MFR, MoBa

1129

2011

Trans-generational risk for eating disorders: A MoBa Generation-Study

Leila Torgersen

FHI

MFR, MoBa

1141

2011

Celiac disease and risk factors in a Norwegian birth cohort (data)

Ketil Størdal

FHI

MFR, MoBa, NPR

1144

2011

In utero exposure to pharmacologic sex hormones and obesity at age 36 months

Per Magnus

FHI

Reseptr. MoBa

1145

2011

Undiagnosed celiac disease in pregnancy (part 1); a risk for intrauterine growth restriction?

Ketil Størdal

FHI

MFR, MoBa

1147

2011

Undiagnosed celiac disease in pregnancy part 2; a risk for celiac disease in the child?

Ketil Størdal

FHI

MoBa, NPR

1148

2011

CHICOS case-study: Effects of socio-economic status and alcohol drinking during pregnancy on birth outcomes

Katrine Strandberg-Larsen

Københavns universitet

MoBa

1149

2011

Validation of height and weight at age 3 in the MoBa cohort

Matthew P. Longnecker

NIEHS

MoBa, Egne data

1150

2011

Yearly trends and cohort effects within MoBa

Per Nafstad

UiO

MFR, MoBa

1151

2011

Neonatal presence of cancer dispositions (by epigenetic profiles or presence of pre-leukemic cells) in children who later develop childhood cancer (I4C project)

Monica Munthe-Kaas

FHI

MoBa, Kreftreg, Egne data

1152

2011

Outcomes of pregnancy in IBD and environmental risk factors

Morten Vatn

Ahus

MFR, Reseptr, MoBa, Egne data, NPR, Vannverksreg

1153

2011

Maternal probiotic use in pregnancy and early childhood respiratory health

Stephanie J. London

NIEHS

MFR, MoBa

1158

2011

Exploring BRCA1 promoter methylation in umbilical cord, maternal and paternal peripheral blood cells

Per Eystein Lønning

UiB

MoBa

1159

2011

Phase II - ADHD in early school age - The follow-up study

Heidi Aase

FHI

MoBa, Egne data

1252

2011

Genetic causes of ADHD in preschool children (GWAs)

Gun Peggy Knudsen

FHI

MFR, MoBa, Egne data

1412

2010

Disruptive behaviour disorders in 3-4 year olds with symptoms of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)

Heidi Aase

FHI

MoBa, Egne data

716

2010

Epilepsy; Psychiatric and social aspects in females and males with epilepsy as examined by the MoBa-database

Nils Erik Gilhus

UiB

MFR, MoBa

759

2010

Validation of mothers' reports of their child's weight and height for the MoBa questionnaires at child age 5, 7, and 8 years

Margarete Erika Vollrath

FHI

MoBa, Egne data

766

2010

Influence of in utero exposure to perfluorinated components on the immune status in 3 year old children

Berit Granum

FHI

MFR, MoBa, Egne data

768

2010

ADHD in preschool children: The relation between behavioural and neuropsychological characteristics

Heidi Aase

FHI

MoBa, Egne data

771

2010

Pre- and postnatal environmental and genetic factors in relation to brain development in the Norwegian Mother and Child Cohort Study

Kristine B. Walhovd

UiO

MFR, MoBa, Egne data

782

2010

Assessment of paternal dietary habits in relation to socioeconomic status and children's development. A project in the Norwegian mother and child cohort study

Margaretha Haugen

FHI

MFR, MoBa

783

2010

The impact of maternal diet and infant and child feeding practices on weight development, overweight and obesity, at age 3 and 7 years

Helle Margrete Meltzer

FHI

MFR, MoBa

788

2010

The Norwegian Influenza Cohort Study (NorFlu)

Lill Iren Trogstad

FHI

MFR, Reseptr. , MoBa, MSIS, Egne data

789

2010

The impact of a child’s special health care needs on maternal sickness and work participation

Margarete Erika Vollrath

FHI

MFR, Reseptr. , MoBa, SSB

790

2010

Emotional disorders in 3-4 year olds with symptoms of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (AD/HD)

Heidi Aase

FHI

MoBa, Egne data

812

2010

Samliv og helse. 2. delprosjekt; rusmidler og samliv

Frode Thuen

Høgskolen i Bergen

MoBa

836

2010

Altered food preferences during pregnancy of women experiencing nausea and vomiting and their influences upon pregnancy weight change, gestational length and child birthweight.

Margaretha Haugen

FHI

MFR, MoBa

837

2010

Outcome in children born to mothers with epilepsy - validation study

Nils Erik Gilhus

UiB

MoBa, Egne data

838

2010

Women exposed to violence at Hordaland county – identifying risk factors, pattern of lesions and incidence.

Inge Morild

UiB

MoBa, Egne data

849

2010

Role of early life factors in epilepsy (REaLEpi)

Maura Pugliatti

UiB

MFR, MoBa, Egne data

850

2010

Components of the metabolic syndrome and early life exposure to tobacco smoking in the MoBa mothers

Matthew P. Longnecker

NIEHS

MFR, MoBa

851

2010

Anxiety: Investigating causal factors suggested by an evolutionary approach

Bjørn Grinde

FHI

MoBa

852

2010

The influence of prenatal and postnatal exposure to dioxins and PCBs on ADHD related behaviour in Norwegian children

Helle Margrete Meltzer

FHI

MFR, MoBa

854

2010

Neurodevelopment of children exposed in utero to psychotropic drugs - a population-based cohort study

Hedvig Nordeng

FHI

MFR, MoBa

861

2010

Prenatal alcohol exposure, childhood development and teenage drinking: a study of trans-generational effects

George Davey-Smith

Univ. Bristol

MoBa

873

2010

Time-to-pregnancy and folate receptor blocking autoantibodies

Abee L. Boyles

NIEHS

MoBa

874

2010

Why do pregnant women drink alcohol? The role of mental health, stress and personality

Kim Stene-Larsen

FHI

MFR, MoBa

875

2010

Why do women continue to smoke during pregnancy or relapse after birth? A study in 90 000 mothers from the Norwegian Mother and Child Cohort Study

Margarete Erika Vollrath

FHI

MFR, MoBa

876

2010

Risk of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in relation to prenatal iodine and iron nutrition

Anne Lise Brantsæter

FHI

MFR, MoBa

877

2010

Immunity to pandemic influenza: risk factors for severe infections, and implications for preventive measures.

Siri Mjaaland

FHI

MoBa, MSIS, SYSVAK, Egne data, NorFlu

880

2010

GWAS of homogenous subsets of preterm birth

David A. Savitz

FHI

MFR, MoBa

882

2010

Validation of a questionnaire based parental checklist for identifying children at 3 years with delayed language development. A population based questionnaire validated in two clinical samples (ABC & ADHD)

Camilla Stoltenberg

FHI

MFR, MoBa, ABC, Egne data

883

2010

Prevalence of antibodies to the pandemic influenza virus in mothers and children in the NorFlu study

Olav Hungnes

FHI

MoBa, MSIS, SYSVAK, NorFlu

888

2010

IgG and IgG subclasses in pregnant women and immune response after pandemic vaccination and infection

Lisbeth M. Næss

FHI

MoBa, MSIS, SYSVAK, NorFlu

889

2010

Hyperemesis gravidarum: Risikofaktorer og svangerskapsutfall

Per Magnus

FHI

MFR, MoBa

896

2010

NorFlu

Lill Iren Trogstad

FHI

MFR, MoBa, MSIS, SYSVAK, NorFlu, KUHR

902

2010

Option: Biomarkers in preeclampsia and childhood disorders: a prospective study

Roy Miodini Nilsen

UiB

MFR, MoBa

905

2010

Genetic studies of preeclampsia in Central Asian and European populations (InterPregGen)

Linda Morgan

Univ. Nottingham

MFR, MoBa

909

2010

Safety of herbal drugs during pregnancy

Hedvig Nordeng

FHI

MoBa

911

2010

Clinical features of autism spectrum disorders

Camilla Stoltenberg

FHI

MoBa, ABC

913

2010

Physical activity during pregnancy and fetal death

Mette Juhl

Københavns universitet

MFR, MoBa, Egne data

917

2010

Risk factors for childhood obesity among siblings in MoBa

Matthew P. Longnecker

NIEHS

MoBa

918

2010

Work participation and work-related health: a life course perspective

Petter Kristensen

STAMI

DÅR, MFR, MoBa, SSB

924

2010

Neurodevelopment of children exposed in utero to analgesics and anti-migraine drugs - a population-based cohort study

Hedvig Nordeng

UiO

MFR, MoBa

928

2010

Språkutvikling og læringsutbytte fra 6 mnd til 8 år - påvirkning fra hjem, barnehage og skole

Mari Vaage Wang

FHI

MoBa

955

2010

Gender based violence and childbirth - analyzing data from European cohort studies

Mirjam Lukasse

NTNU

MFR, MoBa

959

2010

The associations between maternal heavy drinking and psychosocial adjustment and development in their offspring

Leila Torgersen

FHI

MFR, MoBa

960

2010

Phase 1: Prenatal alcohol exposure, childhood development and teenage drinking: a study of trans-generational effects (DATA)

George D. Smith

Univ. Bristol

MFR, MoBa

1095

2009

Factors associated with high maternal and paternal age when having the first baby

Ulla Waldenstrøm

Karolinska institutet

MFR, MoBa

563

2009

Delaying childbirth: Postnatal experiences such as experience of childbirth, duration of breastfeeding and breastfeeding complications in older first-time mothers

Ulla Waldenstrøm

Karolinska institutet

MFR, MoBa

598

2009

Psychological aspects of becoming a mother in late reproductive life

Ulla Waldenstrøm

Karolinska institutet

MFR, MoBa

599

2009

Postponing parenthood-Associations between high parental age and infant development and daily life.

Ulla Waldenstrøm

Karolinska institutet

MFR, MoBa

616

2009

Delaying childbirth - Risk factors for preterm birth in older women

Dag Moster

Karolinska institutet

MFR, MoBa

617

2009

Longitudinal effect of active and passive smoking on risk for preeclampsia among singleton pregnancies in the MoBa cohort

Stephanie M. Engel

New York Univ.

MFR, MoBa

618

2009

The effect of smoking on the risk of hyperemesis

Per Magnus

FHI

MoBa

621

2009

Violence against women, reproductive and perinatal health outcomes

Berit Schei

NTNU

MFR, MoBa

622

2009

Identifying causal determinants of adiposity in childhood - A family based approach to study early life determinants based on the Norwegian Mother and Child Cohort Study

Øyvind Næss

FHI

MFR, MoBa

629

2009

Assosiasjonen mellom for tidlig fødsel og språkforsinkelse hos tre-åringer målt ved Ages and Stages Questionnaires"

Per Magnus

FHI

MFR, MoBa

637

2009

Validering av gravides røykevaner i den norske mor og barn undersøkelsen

Kjell Haug

UiB

MFR, MoBa

640

2009

Perfluorinated alkyl levels in plasma in relation to time-to-pregnancy

Merethe Eggesbø

NIEHS

MFR, MoBa

646

2009

Language skills and neuropsychological functioning in preschool children with ADHD symptoms

Heidi Aase

FHI

MoBa, Egne data

647

2009

Biomonitoring levels of PFC in a small mother-child cohort study

Gunnar Brunborg

FHI

MoBa

651

2009

Forprosjekt - Pre- and postnatal environmental and genetic factors in relation to brain development in the Norwegian Mother and Child Cohort Study

Kristine B. Walhovd

UiO

MoBa, Egne data

667

2009

Effects of maternal use of prescribed psychotropics during pregnancy and lactation on child behavior outcomes

Marte Handal

FHI

MFR, Reseptr. , MoBa

668

2009

Childhood epilepsy: incidence, aetiology, genetics, prenatal anxiety as a risk factor and associated morbidities

Richard FM Chin

Neurosciences Unit and MRC Centre of Epid.

MoBa, ABC, NPR

670

2009

LINE-1 methylation in folate-related congenital birth defects

Abee L. Boyles

NIEHS

MFR, MoBa

676

2009

Epigenetic profiles of ART babies

Karin B. Michels

HarvardMed School

MFR, MoBa

677

2009

Obesity, motherhood, and work participation

Margarete Erika Vollrath

FHI

MoBa, SSB

678

2009

Prenatal environmental exposures associated with childhood cancers: The I4C Cancer Consortium.

TeReseptr. y Dwyer

Murdoch Childrens Research Inst.

MFR, MoBa, Kreftreg

679

2009

The epidemiology of multiple births.

Rolv Skjærven

UiB

MFR, MoBa

682

2009

Paternal age and childhood cancer- The I4C Cancer Consortium

Siri Håberg

FHI

MFR, MoBa, Kreftreg

686

2009

Mental health during pregnancy and obstetric outcome

Malin M C Eberhard-Gran

FHI

MFR, MoBa

698

2009

Mental distress and partner factors as predictors of workforce participation and sickness leave in mothers of preschool-aged children

Ragnhild E. Ørstavik

FHI

MFR, MoBa

700

2009

Investigating the role of preconceptional, first and second trimester folate intake and spontaneous preterm birth using data from the Norwegian Mother and Child Cohort Study

Bo Jacobsson

FHI

MFR, MoBa

703

2009

The mental health of young mothers

Anne Reneflot

FHI

MoBa

711

2009

Fathers’ mental health and socio-emotional and behavioral development in their children

Eva Kristin Hope Aaker Biringer

Helse Fonna HF

MFR, MoBa

712

2009

Diabetes and time to pregnancy in MoBa

Matthew P. Longnecker

NIEHS

MFR, MoBa

713

2009

Kobling av ABC og NPR - utgått, se PDB 141

Camilla Stoltenberg

FHI

MoBa, NPR

720

2009

Contribution of early life nutritional exposures to the development of depression and anxiety symptoms in children

Felice N Jacka

Deakin Univ.

MFR, MoBa

721

2009

Causes of autism spectrum disorders

Camilla Stoltenberg

FHI

MFR, MoBa, ABC

728

2009

Preschool ADHD: Altered learning mechanisms and increased movement variability as early behavioural markers for ADHD?

Heidi Aase

FHI

MoBa, Egne data

737

2009

Feeding difficulties in children with CHD: The Norwegian Mother and Child Study.

Ingrid Helland

OUS- Riks

MFR, MoBa,

740

2009

Parent’s choice of day care solution and children’s development

Kristin S Mathiesen

FHI

MFR, MoBa

745

2009

From early social skills and communication to later language outcome and the effects of child and family related factors.

Kristin S Mathiesen

FHI

MFR, MoBa

746

2009

Co-occuReseptr. ing problems with developmental language delay

Kristin S Mathiesen

FHI

MoBa

747

2009

Family, health and social benefits. Advantages of center-based childcare on language and social adaptation.

Arnstein Mykletun

FHI

MFR, MoBa,

748

2009

Duration of breastfeeding and health effects

Merete Eggesbø

FHI

MFR, MoBa

751

2009

Mutasjonsanalyse av DNA-minisatelitter fra triader inkludert i BraMiljø - en sub-cohort til MoBa

Gunnar Brunborg

FHI

MFR, MoBa,

756

2009

Folic acid in pregnancy - prevention of congenital heart defects?

Nina Øyen

UiB

DÅR, MFR, MoBa, Kreftreg

757

2009

Phase II: Biological mechanisms underlying the increased risk in Breast Cancer Following Pregnancy.

Rebecca Troisi

OUS- Ullevål

MFR, MoBa, Kreftreg

762

2008

Systematic eReseptr. ors in the attribution of gestational age

Olga Basso

NIEHS

MFR, MoBa

403

2008

Early life exposure to tobacco smoke and subsequent reproduction in MoBa mothers

Matthew P. Longnecker

NIEHS

MFR, MoBa

408

2008

The relationship between emotion regulation and language and social competence in 3 year olds

Synnve Schjølberg

FHI

MoBa

409

2008

The role of maternal and offspring metabolic and anthropometric gene variants in fetal and childhood growth

Timothy Frayling

PeninsulaMed School

MoBa

414

2008

Paraply -The International Childhood Cancer Cohort Consortium (I4C)

TeReseptr. y Dwyer

Murdoch Childrens Research Inst.

MoBa, Kreftreg

430

2008

Maternal and fetal genes, tobacco exposure, and intrauterine growth restriction

David A. Savitz

New York Univ

MoBa

435

2008

Language and learning, a prospective study of language development and delay, risk factors and developmental trajectories.

Mari Vaage Wang

FHI

MFR, MoBa, NPR

439

2008

The effect of recuReseptr. ent spontaneous abortions and infertility on fetal growth in offspring of nulliparous women

Per Magnus

FHI

MFR, MoBa

444

2008

Longitudinal study of the molecular genetics of anxiety and mood disorders in children

Kenneth S. Kendler

Virginia Commonwealth Univ.

MoBa

445

2008

The association of pregnancy hypertension and blood pressure increases in otherwise normotensive pregnancies with maternal breast cancer risk: The role of angiogenic factor concentrations

Rebecca Troisi

NCI, USA

MFR, MoBa, Kreftreg

456

2008

PEARL - linkage between registry data and birth cohorts - ALSPAC, MoBa etc.

John Mcleod

Univ.

MFR, MoBa

466

2008

Infections, contagion and respiratory diseases

Wenche Nystad

FHI

MoBa, Egne data

468

2008

Effects of maternal substance use during pregnancy on child behavioral outcomes

Carol Prescott

Univ. Bristol S. California

MFR, MoBa

469

2008

Forskrivning og bruk av legemidler - Kobling MoBa og RESEPTR.

Per Magnus

FHI

Reseptr, MoBa, Egne data

485

2008

Folate, Paternal Age and De Novo Genetic and Epigenetic Events - genetiske faktorer i autisme- spekterforstyrrelser (ASD kasus og deres foreldre) - et delprosjekt av ABC studien

Gun Peggy Knudsen

FHI

MFR, MoBa

492

2008

Intergenerational transmission of obesity risk from the mother to the child: the role of individual differences

Margarete Erika Vollrath

FHI

MFR, MoBa

495

2008

An epidemiological and epigenetic approach to understanding outcomes in assisted reproductive technology

Robert Lyle

FHI

MFR, MoBa

496

2008

Prospective study of risk factors for multiple sclerosis (Bio)

Trond Riise

FHI

MoBa

501

2008

Selected environmental risk factors, genetic risk factors and gene-environment interactions for oral clefts

Rolv Terje Lie

UiB

MFR, MoBa

508

2008

Temporal variability of prenatal exposure to organophosphate pesticides and bisphenol A in the MoBa cohort

Matthew P. Longnecker

NIEHS

MoBa

531

2008

Prescription and use of asthma medication - Forskrivning og bruk av astmamedisiner

Wenche Nystad

FHI

Reseptr, MoBa, Egne data

532

2008

Reliability of daughters' reports on their mother's smoking during pregnancy among subjects in MoBa

Matthew P. Longnecker

NIEHS

MoBa

533

2008

Spontaneous preterm birth: a systems biology approach (genomics, proteomics and metabolomics) in the Norwegian Mother and Child Cohort Study

Bo Jacobsson

Sahlgrenska US /Östra

MFR, MoBa

540

2008

The emergence of eating problems and eating disorder related behaviours in 7 year old children of the MoBa Cohort

Cynthia M. Bulik

FHI

MFR, MoBa

543

2008

The emergence of eating problems in 36 month children of the MoBa Cohort

Leila Torgersen

FHI

MFR, MoBa

544

2008

Predictors of maternal child-feeding style at 36 months: maternal and child characteristics

Leila Torgersen

FHI

MFR, MoBa

545

2008

Maternal alcohol consumption during pregnancy: concuReseptr. ent vs. retrospective reports and the influence of partner substance use

Lisa DeRoo

NIEHS

MFR, MoBa

546

2008

Maternal alcohol consumption and obstetric complications

Lisa DeRoo

NIEHS

MFR, MoBa

547

2008

Maternal prenatal alcohol consumption and risk of fetal death

Lisa DeRoo

NIEHS

MoBa

548

2008

Maternal prenatal alcohol consumption and infant sleep

Lisa DeRoo

NIEHS

MFR, MoBa

549

2008

Job adjustment during pregnancy and perinatal health

Karl-Christian Nordby

STAMI

MFR, MoBa

551

2008

Is there agreement between information in MoBa and the MBRN for the same variables? - a quality control project

Kari Klungsøyr

FHI

MFR, MoBa

552

2008

Pre-pregnant body mass index (BMI) and weight gain in pregnancy in relation to pregnancy outcome.

Margaretha Haugen

FHI

MFR, MoBa

569

2008

Consumption of Omega-3 during the pregnancy and how it spreads/ distributes in the socioeconomic groups.

Tonje Braaten

UiTromsø

MoBa

574

2008

A pilot analysis of levels of metabolites of organophosphate (OP) pesticides, phthalates, and bisphenol A (BPA) in pooled urine specimens from pregnant women participating in MoBa

Matthew P. Longnecker

NIEHS

MoBa

578

2008

Risk factors for respiratory diseases, asthma and atopy

Wenche Nystad

FHI

MoBa, NPR SYSVAK, Egne data,

583

2008

Exposure to folic acid antagonists during pregnancy and the risk of neurological abnormalities: present at birth or manifesting later in childhood.

Per Magnus

FHI

MFR, MoBa, Reseptr. , BERTE

585

2008

Språkutvikling hos premature barn

Christine Roth

FHI

MFR, MoBa

586

2008

Maternal obesity and underweight: pregnancy, delivery and neonatal outcome among participators in the Norwegian Mother and Child Cohort (MoBa) study

Nils-Halvdan Morken

UiB

MFR, MoBa

591

2008

Phase I MoBa Asthma Group - Pregnancy and Early childhood respiratory and allergic outcomes

Wenche Nystad

FHI

MFR, MoBa Reseptr. ,

594

2008

Phase II MoBa Asthma Group - Follow-up ages 7-10 years (UTGÅTT)

Wenche Nystad

FHI

MoBa

595

2008

Prospective study of risk factors for multiple sclerosis

Trond Riise

UiB

MFR, MoBa, NPR

596

2008

Epigenetic, genetic and environmental risk factors of childhood leukemia – a nested case-control study in the Norwegian Mother and Child cohort

Jorunn Kirkeleit

UiB

DÅR, MFR, MoBa, Kreftreg

597

2008

B vitamins and deregulation of imprinted genes.

Anne Kjersti N. Daltveit

UiB

MFR, MoBa

601

2008

Partners of women with eating disorders

Cynthia M. Bulik

FHI

MFR, MoBa

611

2008

The role of Killer immunoglobulin-like receptors (KIR) and HLA-C-genes in reproductive success

Ashley Moffett

Univ. Cambridge

MoBa

612

2007

Pregnancy outcomes and mental health

Eva Kristin Hope Aaker Biringer

Helse Fonna HF

MFR, MoBa

156

2007

Dietary patterns/indexes and pregnancy outcome (MoBa)

Margaretha Haugen

FHI

MFR, MoBa

268

2007

Use of food supplements and birth outcome in the Norwegian Mother and Child Cohort Study

Margaretha Haugen

FHI

MFR, MoBa

269

2007

Angiogenic associated factors in urine and serum in second trimester as predictors for preeclampsia/Angiogenetiske faktorer i urin og serum i andre trimester som prediktorer for preeklampsi.

Anne Cathrine Staff

OUS- Ullevål

MFR, MoBa

270

2007

Pelvic floor muscle training during pregnancy makes labour more difficult. Myth or reality?

Wenche Nystad

FHI

MFR, MoBa

277

2007

MOBADIA – Nutrition and infections in utero and during early childhood years as a risk factor of type 1 diabetes

Lars Christian Stene

FHI

MFR, MoBa, Barnediabreg

278

2007

Risk and protection factors related to the mental well-being of mothers during pregnancy and early childhood years – importance of family life.

Kristian Tambs

FHI

MFR, MoBa

283

2007

Perinatal health among Pakistan women in Norway

Babill Stray-Pedersen

OUS-Riks

MFR, MoBa

284

2007

Developmental factors associated with variations in the serotonin transporter gene and the FTO gene in children

Cynthia M. Bulik

UNC

MFR, MoBa

285

2007

Gestational diabetes in women with eating disorders symptom - (PDB 35)

Cynthia M. Bulik

UNC

MFR, MoBa

286

2007

Feeding styles in mothers with eating disorders - (PDB 35)

Cynthia M. Bulik

UNC

MFR, MoBa

287

2007

B; The association between polymorphisms in the VNTR-Insulin gene and the risk of pre-eclampsia

Dag Undlien

UiO

MFR, MoBa

290

2007

Phase I: Nutrients, genes and epigenetic modification of DNA in relation to asthma and atopy (UTGÅTT)

Wenche Nystad

FHI

MFR, MoBa

291

2007

Mother's physical activity during pregnancy and fetal loss

Matthew P. Longnecker

NIEHS

MoBa

296

2007

Validation of the Food Frequency Questionnaire to be used in the Norwegian Mother and Child Cohort Study

Helle Margrete Meltzer

FHI

MoBa

297

2007

Caffeine intake in relation to pregnancy and birth outcomes in The Norwegian Mother and Child Cohort Study

Helle Margrete Meltzer

FHI

MFR, MoBa

298

2007

ADHD-studien: Preschool AD/HD: Early characteristics, developmental trajectories, risk and protective factors in a prospective birth cohort (Phase I of The ADHD Study)

Heidi Aase

FHI

MoBa, Egne data

299

2007

Healthy environment and children’s health. NewGeneris / "BraMiljø –Barnets helse" WP11

Gunnar Brunborg

FHI

MFR, MoBa

300

2007

Sleeping position in early life as risk factor for infantile hypertrophic pyloric stenosis and intussusception

Robert Biggar

SSI, Danmark

MFR, MoBa

306

2007

Exposure to potentially traumatic events: Effects on mother’s mental health and life satisfaction, and on mental health and adjustment in the child.

Siri Thoresen

NKVTS

MoBa

307

2007

Paraply; Research file for generation studies -"Forskningsfil for generasjonsstudier"

Per Magnus

FHI

MFR, MoBa

309

2007

Generations, reproduction and birth outcome

Rolv Skjærven

FHI

MFR, MoBa

310

2007

Characteristics of young children with injuries

Grete Dyb

NKVTS

MFR, MoBa

312

2007

Novel Tools for Early Childhood Predisposition to Obesity and Diabetes (ERC AdG - HARVEST)

Pål Rasmus Njølstad

UiB

DÅR, MFR, MoBa, HUNT, SSB, MoBa Gen Barnediabreg,

315

2007

Mothers of children with congenital heart disease (CHD): psychosocial problems from pregnancy through child age 3 years

Margarete Erika Vollrath

FHI

MFR, MoBa, BERTE

329

2007

Maternal BMI, maternal weight changes during pregnancy and the child's weight development predicted by sleep habits

Wenche Nystad

FHI

MoBa

345

2007

The identification of genetic variants associated with mate choice and offspring sex-ratio: A replication study in MoBa

Camilla Stoltenberg

FHI

MoBa

346

2007

Cerebral palsy in a joint Norwegian and Danish Birth Cohort (CP-NODA)

Allen J. Wilcox

NIEHS

MFR, MoBa, Egne data

347

2007

The Reliability Study / "Gjentagelsesstudien"

Merethe Eggesbø

FHI

MoBa

352

2007

Sex ratio of offspring in women with eating disorders-(PDB 35)

Cynthia M. Bulik

FHI

MFR, MoBa

355

2007

European diet in pregnancy project (EARNEST study)

Michelle A. Mendez

IMIM, Barcelona

MoBa

358

2007

Influence of maternal dietary habits on maternal weight gain during pregnancy

Margaretha Haugen

FHI

MFR, MoBa

366

2007

Betydningen av amming for mors vektretensjon

Anne Lise Brantsæter

FHI

MFR, MoBa

367

2007

Genetic epidemiology of pre-eclampsia

Rigmor Austgulen

NTNU

MoBa

368

2007

Autismedatabasen

Camilla Stoltenberg

FHI

MFR, MoBa, NPR

370

2007

Breastfeeding in infants with congenital heart disease (CHD)

Henrik Holmstrøm

OUS- Riks

MoBa, BERTE

374

2007

Foetal life and lung diseases. A validation study. Fosterlivet og lungesykdommer. Delprosjekt - valideringsstudie av luftveissykdommer.

Wenche Nystad

FHI

MoBa, Egne data

378

2007

Prenatal smoking, maternal and fetal genetic variation, & risk of preeclampsia

Stephanie M. Engel

UNC

MFR, MoBa

392

2007

Diet and LDL cholesterol and spontaneous preterm birth

Janette Jamil Khoury

OUS-Ullevål

MoBa

401

2007

Genome-wide association screening for maternal and fetal susceptibility genes for pre-eclampsia

Linda Morgan

Univ. Nottingham

MoBa

431

2006

Healthy eating patterns and indexes and pregnancy outcome (se268)

Margaretha Haugen

FHI

MFR, MoBa

109

2006

(ESCAPE MoBa) The impact of ambient air pollution on pregnancy outcomes

Per Nafstad

FHI

DÅR, MoBa, SSB

117

2006

Prenatal maternal stress and anxiety and infant outcomes

Kari Slinning

FHI

MFR, MoBa

127

2006

NewGeneris

Jan Alexander

FHI

MoBa, Egne data

128

2006

Birth anxiety related to physical abuse during the mother's childhood

Rannveig Nordhagen

FHI

MFR, MoBa

129

2006

Organic food, pregnancy and health

Helle Margrete Meltzer

FHI

MFR, MoBa

138

2006

Stomach aches in 6 year olds in the Norwegian Mother and Child Cohort Study

Per Olav Vandvik

Sykehuset innlandet

MoBa

139

2006

Gene-environment interactions in an Autism Birth Cohort: The Autism Birth Cohort (ABC)- study

Pål Surén

FHI

MFR, MoBa, ABC

141

2006

Natural trajectories, gene-environment interactions and AD/HD pathogenesis in a prospective birth cohort (se 299)

Heidi Aase

FHI

MFR, MoBa, ABC

152

2006

Biological and social pathways from maternal fetal life to pregnancy outcome: secondary analysis of the Norwegian Mother and Child Cohort Study (NMCCS)

Nick Spencer

Univ. Warwick

MFR, MoBa

154

2006

Multiple sclerosis and pregnancy: The effect of life style on birth outcome

Nils Erik Gilhus

UiB

MFR, MoBa

155

2006

Short time effects of maternal use of alcohol during pregnancy based on the Norwegian Mother and child cohort study

Per Magnus

FHI

MFR, MoBa

157

2006

Comparison of the level of anxiety and depression, as measured by questionnaire responses in MoBa, in women who participate or do not participate in MIDIA.

Per Magnus

FHI

MFR, MoBa, MIDIA

162

2006

M-CHAT and ESAT screening questionnaires at 18 months: issues of overlap and external validity

Synnve Schjølberg

FHI

MFR, MoBa

163

2006

Recruiting analysis

Roy Miodini Nilsen

FHI

MFR, MoBa, SSB

164

2006

Folate and fatty acids in early life and neurodevelopmental disorders: developmental language delay as an early marker

Per Magnus

FHI

MFR, MoBa

165

2006

Does cytomegalovirus infection contribute to development of preeclampsia?

Rigmor Austgulen

NTNU

MFR, MoBa, Egne data

166

2006

Influence of maternal KIR and fetal HLA-C genes on pre-eclampsia, fetal growth restriction and reproductive success

Ashley Moffett

Univ. Cambridge

MFR, MoBa

167

2006

Pregnancy, one-carbon metabolism and related single nucleotide polymorphisms (SNPs)

Stein Emil Vollset

FHI

MFR, MoBa

168

2006

The contribution nutrition and LDL-cholesterol level in early pregnancy to premature birth

Janette Jamil Khoury

OUS- Riks

MFR, MoBa

170

2006

An MRI investigation of brain development in young children with autism within the Autism Birth Cohort (ABC) The-MRI study

Einar Heiervang

Haukeland US

MoBa, ABC

183

2006

Prenatal folate metabolism and postnatal neurodevelopment

Ezra Susser

Columbia Univ

MoBa, ABC

184

2006

Cerebral palsy in the Norwegian National Mother-and-Child cohort

Kari Kveim Lie

FHI

MoBa, ABC

185

2006

UTGÅTT: Putting the Norwegian health surveys on the map: Assessing air-pollution and water quality using GIS

Geir Aamodt

FHI

CONOR, MoBa

186

2006

Comparing dental caries among twins in Brazil to twins in Norway based on molecular genetic analysis

Jørn A. Aas

UiO

MoBa

187

2006

Maternal psychological characteristics and caesarean section.

Lorentz M. Irgens

FHI

MFR, MoBa

188

2006

Teeth in MoBa

Kristin Klock

UiB

MoBa

189

2006

Genes and gene-environment interactions in failed rescue by birth in stillbirths

Frederik Frøen

FHI

MFR, MoBa

191

2006

Mother’s dietary exposure to dioxins, PCBs, PBDEs and mercury – relation to foetal growth and thyroid hormone status of the child.

Helle Margrete Meltzer

FHI

MFR, MoBa

193

2006

Angst og depresjon gjennom svangerskap og barsel (se 267)

Malin M C Eberhard-Gran

FHI

MFR, MoBa

194

2006

Biomarkers of immunotoxic risk in newborns, - et delprosjekt (Workpackage 9) under EU-prosjektet NewGeneris

Martinus Løvik

FHI

MoBa

198

2006

CYP1A2 gene and caffeine metabolism: effects on fetal growth

Michael B. Bracken

Yale Univ

MFR, MoBa

214

2006

The influence of maternal dietary habits during pregnancy with maternal weight gain and birth size?

Lene Frost Andersen

UiO

MFR, MoBa

218

2006

Can the mother’s anxiety and depression in pregnancy affect the child’s behaviour at 6 months of age?

Rannveig Nordhagen

FHI

MoBa

228

2006

Dietary intake and gestational diabetes

Tina Marie Saldana

NIEHS

MFR, MoBa

229

2006

Mental health and development in children with congenital heart disease

Margarete Erika Vollrath

FHI

MFR, MoBa, BERTE

230

2006

Prediction of dental caries in small children

Nina J. Wang

UiO

MFR, MoBa

231

2006

Pair relation and health

Frode Thuen

UiB

MFR, MoBa, Egne data

233

2006

Prososial atferd hos tre år gamle barn av mødre som rapporterer om angst og depresjon i barnas første leveår

Stephen von Tetzchner

UiO

MoBa

235

2006

Outcome in children born to mothers with epilepsy

Nils Erik Gilhus

UiB

MFR, MoBa

236

2006

Biomarkers of immunotoxic risk in newborns - BraMat - et delprosjekt (Workpackage 9) under EU-prosjektet NewGeneris

Berit Granum

Janssen-CilagAS

MFR, MoBa, SYSVAK

241

2006

Prenatal biomarkers for delayed language development and autism spectrum disorders (ASD)

Camilla Stoltenberg

FHI

MFR, MoBa, ABC

243

2006

Communicative interactions between children with language impairments and their mothers

Synnve Schjølberg

FHI

MFR, MoBa, ABC

247

2006

Does developmental language disorder (DLD) relate to other neuropsychiatric or neurodevelopmental disorders (NPD/NND) at 3 years

Synnve Schjølberg

FHI

MFR, MoBa, ABC

248

2006

Can co morbidity between language impairment and emotional problems be detected in 3 year old children

Synnve Schjølberg

FHI

MFR, MoBa, ABC

249

2006

GAIN - Whole genome association study of low birth weight

Robert Lyle

FHI

MFR, MoBa

250

2006

Physical activity in pregnancy and infant neurodevelopment

Anne Marie Jukic

NIEHS

MoBa

251

2006

Physical activity and preeclampsia

Per Magnus

FHI

MFR, MoBa

253

2006

Physical abuse and pregnancy outcome

Berit Schei

NTNU

MFR, MoBa

257

2006

Pelvic girdle pain in pregnancy: Risk factors and prognostic factors

Malin M C Eberhard-Gran

FHI

MFR, MoBa

259

2006

Predictors for childhood weight development

Wenche Nystad

FHI

MFR, MoBa

260

2006

Predictors for transition in smoking behaviour in the reproductive periode.

Ragnhild Hovengen

FHI

MFR, MoBa

261

2006

Violence and traumatic stress, (data from MoBa)

Line Schou

FHI

MoBa

266

2006

Anxiety during pregnancy and method of delivery

Malin M C Eberhard-Gran

FHI

MoBa

267

2005

Foetal life and lung diseases. Does development of lung disease begin during foetal life?

Per Nafstad

FHI

MFR, MoBa

16

2005

Maternal morbidity and pregnancy outcomes among pregnant women with respiratory symptoms and asthma

Wenche Nystad

FHI

MFR, MoBa

21

2005

Hyperemesis gravidarum and diet

Per Magnus

FHI

MFR, MoBa

23

2005

Contraceptive practices- relations to preeclampsia.

Lill Iren Trogstad

FHI

MFR, MoBa

24

2005

Acute infectious inflammation in pregnancy – a link to preeclampsia?

Lill Iren Trogstad

FHI

MFR, MoBa

25

2005

Subgroups of preterm birth and infectious risk factors of spontaneous preterm birth in the Norwegian Mother and Child cohort study.

Nils-Halvdan Morken

Sykehuset i Telemark

MFR, MoBa

26

2005

Natures draw, resources or behaviour? What is the relationship between health at birth and the socio-economic position of parents?

Astrid Grasdal

UiB

MFR, MoBa

27

2005

Stability and change in subjective well being

Espen Røysamb

FHI

MFR, MoBa

28

2005

Mothers impulsivity, negative way of upbringing, and overweight in children

Margarete Erika Vollrath

FHI

MFR, MoBa

29

2005

Children’s temperament and overweight

Margarete Erika Vollrath

FHI

MFR, MoBa

30

2005

Psychobiological interaction effects. Can problems with attention or hyperactivity related to ADHD be observed in a child’s second year of life?

Anne Inger Helmen Borge

UiO

MFR, MoBa

31

2005

Fertility of couples in the developed world

Donna D. Baird

NIEHS

MFR, MoBa

32

2005

Eating disorders and pregnancy outcome in 100 000 births

Cynthia M. Bulik

UNC

MFR, MoBa

35

2005

Reported alcohol use during pregnancy and mental health.

Kari Slinning

FHI

MFR, MoBa

37

2005

X chromosome inactivation pattern in patients with pre-eclampsia

Karen Helene Ørstavik

OUS- Riks

DÅR, MoBa, Abortreg

113

2005

Spontaneous preterm birth and genetics (289)

Bo Jacobsson

Sahlgrenska US/ Östra

MoBa

114

2005

The association between baby swimming and infections

Wenche Nystad

FHI

MFR, MoBa

116

2005

Effects of prenatal mercury exposure from dental amalgam fillings

Lars Björkman

Uni Health/Uni Research

MFR, MoBa

160

2005

The role of genetic polymorphism in genes on the IGF axis in the development of fetal growth restriction

Phillip Baker

FHI

MFR, MoBa

169

2005

Fødselsasfyksi og inflammatoriske mediatorer hos barn født til termin

Alf Meberg

Sykehuset i Vestfold HF

MFR, MoBa

171

2005

Sick leave during pregnancy

Rannveig Nordhagen

FHI

MFR, MoBa

180

2005

Occasional smokers in pregnancy are different from pre pregnancy occasional smokers

Ragnhild Hovengen

FHI

MFR, MoBa

182

2005

Coffee, caffeine, methylxantines and gestational length and birth weight

Helle Margrete Meltzer

FHI

MFR, MoBa

192

2005

Social determinants, individual preferences and caesarean section

Grete Botten

UiO

MFR, MoBa

195

2005

Effekt av ulike folatberikningsstrategier på folatinntaket hos barn og voksne

Margaretha Haugen

FHI

MFR, MoBa

202

2005

Long term health effects of Cesarean delivery and antibiotics in children: food allergy, growth/obesity, antibiotic and rate of infectious diseases

Merete Eggesbø

FHI

MoBa

252

2005

Spontaneous preterm birth: genetics and proteins

Bo Jacobsson

Univ. Göteborg

MFR, MoBa

289

2005

Pregnancy, safety and health in a gender perspective

Anne Kjersti N. Daltveit

UiB

MFR, MoBa

301

2004

Which factors are associated with breastfeeding during the first six months?

Helle Margrete Meltzer

FHI

MFR, MoBa

15

2004

Physical activity, pregnancy and birth

Wenche Nystad

FHI

MFR, MoBa

17

2004

Biotilgjengelighet av et utvalg mineraler i kosttilskudd brukt i Den norske mor og barn undersøkelsen.

Olaug Siqveland

FHI

MFR, MoBa

22

2004

Does atopic status decrease with subsequent pregnancies?

Stephanie J. London

FHI

MFR, MoBa

33

2004

Subfertilitet og eksposisjoner i Mor-barn undersøkelsen

Johanne Sundby

UiO

MoBa

34

2004

Psykisk helse blant mødre gjennom svangerskap og fødselsfasen - en prospektiv kohortstudie

Kari Slinning

FHI

MoBa

36

2004

Pharmacoepidemiologic study of medication use during pregnancy

Hedvig Nordeng

FHI

MFR, MoBa

38

2004

HUMIS: Mat og miljøgifter. Risikable kostvaner til hvilken pris? Effekten av miljøgifter på barns helse.

Merethe Eggesbø

FHI

MFR, MoBa, HUMIS

52

2004

Maternal autoantibodies against folate receptors: A risk factor for folate sensitive birth defects?

Abee L. Boyles

NIEHS

MFR, MoBa

136

2004

Urinary incontinence during pregnancy

Steinar Hunskår

UiB

MFR, MoBa

212

2004

Developmental psychopathology in infants and support systems (early childcare)

Mona Bekkhus

UiO

MFR, MoBa

242