Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Liste over prosjekter som låner data fra MoBa»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Liste over prosjekter som låner data fra MoBa

Artikkel

Liste over prosjekter som låner data fra MoBa

Denne listen viser en oversikt over alle prosjekter som låner data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa).

Denne listen viser en oversikt over alle prosjekter som låner data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa).


Vær oppmerksom på at det vil være noen prosjekter i listen som ikke er aktive forskningsprosjekter. Ønsker du mer informasjon om et aktuelt prosjekt kan du ta kontakt med .

Registerforkortelser: 

DÅR= Dødsårsaksregisteret
Kreftreg = Kreftregisteret
KUHR = KUHR-databasen
MFR = Medisinsk fødselsregister 
MoBa = Den norske mor, far og barn-undersøkelsen
MoBa Gen= MoBa Genetics   
MoBa inn= egen innsamling av data og/eller biologisk materiale fra deltakerne 
MSIS = Meldingssystemer for smittsomme sykdommer
NPR = Norsk pasientregister
Reseptr = Reseptregisteret
SSB = Statistisk sentralbyrå
SYSVAK = Nasjonalt vaksinasjonsregister

Bruk CTRL+F for å søke i tabellen. 

År Prosjekttittel  Prosjektleder  Tilhørighet Register Nr. 
2022 KidImmune - Immunologiske mekanismer i barnekreft Per Magnus FHI Kreftregisteret, MoBa, MoBa Bio 3206
2022 Psychotropics including ADHD medication use in pregnancy - insights from the MoBa study Jacqueline Cohen FHI MFR, MoBa, Reseptregisteret, SSB - helse/levekår, SSB - sos.øk./trygd 3194
2021 Kvinners fruktbarhet og helse. Vitenskapelig tittel: Fertilitet og helse gjennom livsløpet Siri Håberg FHI MFR, MoBa, NPR, KUHR 3195
2021 Pre- og postnatale miljø- og genetiske faktorer i relasjon til hjerneutvikling (ernæring) Kristine B. Walhovd UiO MFR, MoBa, Egne data 3193
2021 HEIDMED-Norway  Lars Christian Stene FHI MoBa 3164
2021 Åsaker til svangerskapskvalme Per Magnus FHI MoBa, MoBa Genetics 3158
2021 Sosial ulikhet, miljøgifter og helseeffekter knyttet til hjerneutvikling i barn (NeuroTox-CHAIN) Heidi Aase FHI MFR, MoBa, SSB - sos.øk./trygd, SSB - helse/levekår, NPR, MoBa egen innsamling 3144
2021 Genetiske årsaker til supraventrikulære arytmier I MoBa undersøkelsen Per Magnus FHI MoBa, NPR, KUHR 3134
2021 Prevent IBD. Tidlige miljøfaktorer ved betennelsesaktige tarmsykdommer hos barn - prosjektbeskrivelse Ketil Størdal UiO Reseptregisteret, MoBa, NPR, MoBa Bio 3132
2021 BRCA1 methyleringstatus i navlestrengsblod hos nyfødte jenter og gutter i forhold til svangerskapslengde - tvillinger Per Eystein Lønning UiB MFR, MoBa 3102
2021 Den maternelle effekten på barneastma - Telomerlengde Per Magnus FHI MoBa, MoBa Bio 3066
2021 Pre- og postnatale miljømessige og genetiske faktorer i relasjon til hjerneutvikling i Den norske mor og barn-undersøkelsen Kristine B. Walhovd UiO MoBa, egne data, MFR, MoBa inn.  3110
2021 TeraEpi: Teratogene effekter av legemidler mot epilepsi i svangerskapet - hvilken rolle spiller epigenetikk og folsyretilskudd? Kaja Kristine Selmer OUS MoBa, MoBa Gen, MFR, SSB  3096
2021 DNA metylering i psykiske lidelser Stephanie Le Hellard UiB MFR, MoBa 3079
2021 Den maternelle effekten på barneastma.  Per Magnus FHI Reseptreg, MoBa, Tvilling, NPR 3060
2021 NordicWelfAir - Luftforurensing og barneastma Bente Oftedal FHI Reseptr, MoBa, NPR  2582
2021 NordicWelfAir - Luftforurensing og fødselsutfall Bente Oftedal FHI MFR, MoBa, SSB 2579
2020 Human miljøbiobank Norge del 3 - Ny innsamling Line Småstuen Haug FHI MoBa, Miljøbiobank, MoBa inn.  2985
2020 Ny-tenking om programmeringshypotesen: Prenatal mors stress, DNA-metylering og barnepsykopatologi Mona Bekkhus UiO MFR, MoBa 2982
2020 MoBaTann biobank. Humane melketenner som biomarkører for miljøeksponering, ernæringsmessige forhold og sykdommer. Kristin Klock UiB MoBa 2972
2020 Barn med CHD på barneskolen: Forekomst og atferdsløp og kognitive problemer Margarete Erika Vollrath FHI MFR, MoBa, BERTE 2965
2020 HBM4EU Aligned studien – eksponering for miljøgifter og risiko for uhelse hos barn og tenåringer - del II (HMB + MoBa) Line Småstuen Haug FHI MFR, MoBa, Miljøbiobanken 2964
2020 Forløp av symptomer på angst og depresjon hos barn med og uten ADHD fra førskole til skolealder Heidi Aase FHI MFR, MoBa 2961
2020 Antropometri hos nyfødte av mødre med polycystisk ovariesyndrom sammenlignet med standardpopulasjon Eszter Vanky NTNU MoBa 2945
2020 Genome-wide association study av essensielle og ikke-essensielle sporstoffer Kristian Hveem NTNU MFR, MoBa, HUNT-1, MOBA genetics, MoBa Etox 2944
2020 Kjønnshormoner i svangerskapet og barns risiko for autisme Pål Suren FHI MFR, MoBa, ABC 2934
2020 Barneepilepsistudien (videreføring av EPYC 1195) Pål Suren FHI MoBa, Egne data, NPR, Inn. 2933
2020 HBM4EU Aligned studien – eksponering for miljøgifter og risiko Line Småstuen Haug FHI MFR, MoBa, Miljøbiobanken, MoBa Etox 2894
2020 Perfluoralkylerte stoffer i plasma hos gravide kvinner og varighet av amming etter fødsel Line Småstuen Haug FHI MFR, MoBa 2888
2020 Utvikling og validering av en prediksjonsmodell for vitamin D-nivåer i svangerskapet i MoBa Pål Suren FHI MoBa 2850
2020 MoBaRheuma - Identifisering av risiko og protektive faktorer (genetiske og miljøfaktorer) for utvikling av revmatisk sykdom Helga Sanner OUS - Ullevål Reseptreg, MoBa, NPR. SYSVAK, Egne data, MoBa Gen 2836
2020 HEALTHX2 - Effekt og sikkerhet av antidepressiva blant gravide og nybakte mødre Angela Lupatelli UiO MFR, Reseptregisteret, MoBa, NPR, MOBA genetics 2835
2020 Effekter av farmakologisk behandling og spesialundervisning på skoleprestasjoner hos barn med ADHD Guido Biele FHI MFR, KUHR, Reseptreg, MoBa, SSB Folkereg, NPR,  2833
2020 Bruk av den norske mor-, far- og barnkullstudien (MoBa) til å forstå spredningen av COVID-19-epidemien i Norge Per Magnus FHI Reseptregisteret, MoBa, MSIS, NPR, KUHR, MOBA genetics 2824
2020 Athlete-Avanserte verktøy for å studere eksposomet i tidlig leveår og forstå årsakssammenhenger med ikke-smittsomme sykdommer Kristine B. Gutzkow FHI MoBa, Egne data, MoBa inn 2815
2020 Reproduksjon, samlivbrudd og helse Per Magnus FHI DÅR, MFR, CONOR, MoBa, HUNT, KUHR, Kreftreg, NPR, FD-Trygd 2809
2020 Samfunnsmessig åpenhet, normativ flyt og sosial modifisering av arvelighet Torkild Lyngstad UiO MFR, MoBa, Tvilling, HUNT-1, SSB - sos.øk./trygd, MOBA genetics 2796
2020 BRAINMINT: Hjernefunksjon og mental helse i ungdomsårene Lars Tjelta Westlye UiO MFR, MoBa, SYSVAK, SSB, Folkereg, NPR, MoBa Gen. MoBa inn.  2786
2020 Probiotisk inntak og effekt på immunforsvaret, graviditet og barnet Bo Jacobsson Sahlgrenska US/ Östra MFR, MoBa, Egne data 2777
2019 Nye verktøy for tidlig barndoms predisposisjon for fedme og diabetes (ERC AdG - HARVEST) - DNA metylering Pål Rasmus Njølstad UiB MoBa 3049
2019 Spontan for tidlig fødsel - videreføring av PDB 540 for bruk av kun data Bo Jacobsson Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra MFR, MoBa 2776
2019 ECHIG - meta-analyse Line Småstuen Haug FHI MFR, MoBa 2771
2019 Genetisk sårbarhet for psykiske lidelser i en fødselskohort, utvidelse del 2 Ted Reichborn-Kjennerud FHI MFR, MoBa, SSB, NPR, KUHR, MoBa Gen, FD-Trygd 2768
2019 Påvirker mors vitamin D-status under graviditet barnets helse Anne Lise Brantsæter Gøteborgs universitet MFR, MoBa, MoBa Etox 2759
2019 Prenatal metylkviksølveksponering og avkomvekt i Norge og Kina Anne Lise Brantsæter FHI MFR, MoBa, MoBa Etox 2736
2019 Genetisk variasjon og inntak av alkohol i svangerskapet Per Magnus FHI MoBa, MoBa Gen 2735
2019 Maternale kostholdsmønstre under graviditet og vedvarende hormonforstyrrende kjemikalier Anne Lise Brantsæter FHI MFR, MoBa 2711
2019 MoBa Ung Pilot Ragnhild Eek Brandlistuen FHI MoBa 2696
2019 Genetiske studier av inntekt for å forstå sosial ulikhet i helse Per Magnus FHI MFR, MoBa, HARVEST 2688
2019 En retrospektiv vurdering av beskyttende GBS-kapsulære polysakkaridnivåer hos nyfødte norske spedbarn som deltar i MoBa Claus Klingenberg UNN MoBa, MSIS 2686
2019 Plasmakonsentrasjoner av poly- og perfluoralkylstoffer (PFAS) hos gravide kvinner og assosiasjonen med barns prenatal og postnatal vekst -HBM4EU Danmark Line Småstuen Haug FHI MFR, MoBa 2681
2019 Sosioøkonomiske ulikheter i tilbud og opptak av fødselspleie Anne Reneflot FHI MoBa 2680
2019 Frafall i den Norske mor og barn-undersøkelsen Per Magnus FHI MFR, MoBa 2676
2019 Er telomerlengde hos nyfødte påvirket av risikofaktorer i livmoren? Per Magnus FHI MFR, MoBa 2670
2019 Genetisk sårbarhet for psykiske lidelser i en fødselskohort, utvidelse del 1 Ted Reichborn-Kjennerud FHI MFR, MoBa, KUHR, MoBa Gen 2668
2019 Assosiasjon mellom infeksjon i livmoren og leukemi hos barn Per Magnus FHI MFR, MoBa, Kreftreg 2666
2019 Keisersnitt og infeksjoner hos barn Maria Christine Magnus FHI MFR, MoBa, Reseptr. SSB, NPR, NUDB  2646
2019 MoBaKinder Mari Vaage Wang FHI MFR, MoBa, SSB, NPR, MoBa inn 2643
2019 HbA1c målinger hos mor i svangerskapet og svangerskaps- og fødselsutfall Helle Margrete Meltzer FHI MFR, MoBa, Miljøbiobank 2623
2019 Inntak av flerumettede fettsyrer (n-6 og n-3) i svangerskapet og betydning for svangerskapsdiabetes, preeklampsi og for tidlig fødsel i Den norske mor og barn undersøkelsen Jan Alexander FHI MFR, Reseptr. MoBa 2545
2019 Prenatal eksponering for akrylamid og effekt på nevroutvikling hos barn i den Norske mor og barn undersøkelsen Jan Alexander FHI MFR, MoBa 2544
2018 Sammenligning av DNA -metylering på tvers av forskjellige teknologier - pilot Siri Håberg FHI MoBa 2617
2018 Determinanter for ungdoms energibalanse-relaterte atferd-forskjeller etter sosioøkonomisk posisjon og miljøets rolle. Mekdes Gebremariam UiO MoBa 2611
2018 Sosial ulikhet i Norge og barns psykiske utvikling Eivind Ystrøm UiO MoBa, NUDB, Tvilling, SSB, MoBa Gen, Folkereg 2601
2018 NON-PROTECTED: Virkningen av perfluorerte giftstoffer og tarmmikrobiomet på vaksineresponser hos barn. Merethe Eggesbø FHI MoBa, SYSVAK, HUMIS, Miljøbiobank 2596
2018 SAMBA -studien. Å vokse opp i Arktis. Siv Kvernmo UiT MFR, MoBa, MoBa inn 2575
2018 Utvidelse av HUMIS -studien og validering av eksponeringsvurdering Merethe Eggesbø FHI MoBa 2574
2018 VKM - inntak av energidrikker hos 13-åringer   FHI MoBa 2573
2018 Prognostisk modellering for fedme hos barn Janet Wojcicki UCLA MFR, MoBa 2572
2018 Utvikling av ADHD fra førskole til tidlig skoleår Guido Biele FHI MFR, MoBa, NPR 2565
2018 NON-PROTECTED. Virkningen av perfluorerte giftstoffer og tarmmikrobiomet på vaksineresponser hos barn. Merethe Eggesbø FHI MoBa, HUMIS, SYSVAK, Miljøbiobank 2564
2018 Søvn, stillesittende aktivitet og vektutvikling hos barn Ingunn Holden Bergh FHI MFR, MoBa 2563
2018 Intrauterine miljøeksponeringer og svangerskapsutfall Maria Christine Magnus FHI MFR, MoBa, MoBa Gen 2552
2018 Genetikk for hyperaktivitet/impulsivitet og uoppmerksomhet Stefan Johansson UiB MoBa, NPR, MoBa Gen 2550
2018 Metabolomics, IVF og svangerskapsutfall Siri Håberg Univ. Bristol MFR, MoBa, MoBa Gen 2535
2018 Forholdet mellom kosthold, atferd og skoleresultater Tonje Holte Stea UiAgder MoBa 2524
2018 Spebarns vektøkning sett i lys av mors røykevaner og ammemønster Hanne Stensheim Kreftreg MoBa 2523
2018 Miljømessige og genetiske årsaker til migrene hos barn og unge Bendik Slagsvold Winsvold OUS -Ullevål MoBa, KUHR, MoBa Gen 2513
2018 LifeCycle - Tidlige stressorer og helseutfall Jennifer R. Harris FHI MFR, MoBa 2512
2018 Pre- og postnatal eksponering for perfluorerte alkylforbindelser (PFAS) og barns vekst  Line Småstuen Haug FHI MFR, MoBa 2460
2018 Tidlig barnevekt, baner i spiseforstyrrelser Deborah Lynn Reas OUS HF MFR, MoBa, NPR 2456
2018 Hvilke tilleggsfaktorer påvirker risiko for forsinket språkutvikling og autistiske trekk etter eksponering for antiepileptika i fosterlivet? En prospektiv kontrollert kohortstudie av barn av mødre med epilepsi Marte Helene Bjørk UiB MoBa 2452
2018 BRCA1 methyleringstatus i navlestrengsblod hos nyfødte jenter og gutter i forhold til svangerskapslengde Per Eystein Lønning Haukeland US MoBa 2448
2018 MoBa Psychiatric Genetics. Identifisere manglende arvelighet av psykiatriske lidelser som kombinerer sykehus- og populasjonsprøver og utnytter nye analytiske verktøy Ole A. Andreassen OUS -Ullevål MFR, MoBa, SYSVAK, SSB, NPR, KUHR, NUDB, MoBa Gen, FD-Trygd 2445
2018 Barnemishandling og graviditetsplanlegging i MoBa Elisabeth Krefting Bjelland Ahus MFR, MoBa 2444
2018 Språk- og læringsstudien del II Mari Vaage Wang FHI MFR, MoBa, MoBa inn 2443
2018 Infeksjon og immunitet og ADHD (Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder) Ted Reichborn-Kjennerud FHI MFR, MoBa, NPR 2429
2018 Genetiske faktorer assosiert med feberkramper i barn.  Stefan Johansson UiB MFR, MoBa, NPR, MoBa Gen 2426
2018 SAMBA studien Siv Kvernmo UiT MoBa, Egne data 2400
2018 DNA-metylering hos nyfødte i forhold til i utero-eksponeringer og helseutfall hos barn Per Magnus FHI MFR, MoBa Reseptr,  2393
2018 Sosioøkonomiske forskjeller i vektutvikling hos ungdom: trender, mekanismer og potensielle intervensjoner - prosjektbeskrivelse Mekdes Gebremariam UiO MFR, MoBa 2365
2017 Sammenheng mellom luftforurensning og helse og velferd i nordiske land (NordicWelfAir) Bente Oftedal FHI DÅR, MFR, Reseptr, NPR, MoBa, CONOR, SSB, Folkereg,  2435
2017 Spedbarnsgråt og søvnproblemer. Kort- og langtidsperspektiver Randi Andenæs Høgskolen i Akershus MoBa 2404
2017 Mors angst/depresjon og diett under graviditet og barnutfall: Gen-haplotypeassosiasjoner i foreldre-barn-trioer Mona Bekkhus UiO MFR, MoBa, MoBa Gen 2401
2017 CASPAR Wenche Nystad FHI MFR, Reseptr. MoBa, MoBa inn 2391
2017 Studie av assistert reproduktiv teknologi (START) - epigenetiske mekanismer Siri Håberg FHI MFR, MoBa, MoBa Gen 2374
2017 Genetiske studier av svangerskapskvalme Per Magnus FHI MoBa, MoBa Gen, MFR, MoBa,  2368
2017 Sammenheng mellom perinatal lysinntrykk av døgnklokker og system og kreft i barndommen (PLICCS) Per Magnus FHI Kreftreg, MFR, MoBa,  2364
2017 Mellom generasjonell overføring av utdanning og helse: Bevis fra Moleculær genomikk Alexandra Saasen-Havdahl FHI SSB, NPR, MoBa Gen 2350
2017 CATCH-UP-prosjektet: Virkningen av pre- og postnatal eksponering for blandinger av miljøgiftstoffer på vekst, fedme og kardiometabolisk helse hos barn Anne Lise Brantsæter FHI MFR, MoBa, Miljøbiobank 2349
2017 Mors graviditetshyperkolesterolemi og kardiovaskulær risiko hos avkom: undergruppe i MoBa Kirsten Holven UiO MoBa, Egne data, MoBa inn 2333
2017 Tvilling-familiestudie av psykiske lidelser i MoBa - ITOR-II (MOBA GEN) Eivind Ystrøm FHI MFR, MoBa, Egne data, MoBa Gen 2330
2017 Telomerlengde, epigenetisk alder og T -celler hos kvinner som føder Per Magnus FHI MFR, MoBa 2327
2017 Hofteleddsdysplasi - genetikk Karen Rosendahl Haukeland US MoBa, Tvilling, Egne data, NPR, MoBa Gen 2325
2017 Prenatal eksponering for giftstoffer og nevroutviklingsforstyrrelser i barndommen og kognitive funksjoner (NEUROTOX) - FASE II av pdb 1606 Heidi Aase FHI MFR, MoBa, Egne data, NPR  2322
2017 Pediatrisk vekst og risiko for akutt lymfoblastisk leukemi, International Childhood Cancer Cohort Consortium (I4C) Per Magnus FHI MoBa, Kreftreg 2318
2017 Mors probiotiske inntak under graviditet og amming Bo Jacobsson Sahlgrenska US/Östra MFR, MoBa 2317
2017 Forholdet mellom mors svangerskapshyperkolesterolemi og kolesterolnivået for avkom: Bruk av data fra den norske mor- og barnkohortstudien (MoBa) Kirsten Holven UiO MFR, MoBa 2315
2017 Bruk av kosttilskudd blant barn i Den norske mor og barn Ida Caspersen FHI MFR, MoBa 2309
2017 Sjelden MoBa pilot Michael B. Lensing OUS- Ullevål MFR, MoBa, NPR 2307
2017 Genetisk sårbarhet for psykiske lidelser i en fødselskohort Ted Reichborn-Kjennerud FHI MFR, Reseptr. MoBa, SSB, NPR, MoBa Gen, FD-Trygd 2306
2017 Diett før unnfangelse for helse i neste generasjon - et nytt mål innen folkehelse? (PRECONDIET) Nina C. Øverby UiA MFR, MoBa 2297
2017 Mors høyde og preeklampsi Per Magnus FHI MFR, MoBa, MoBa Gen 2293
2017 Helse- og miljømessige  assosiasjoner basert på store befolkninger (HEALS) Isabella Annesi-Maesano FHI MFR, MoBa, Egne data 2251
2017 Perfluoralkylstoffer i mors plasma under graviditet og ammingsvarighet Anne Lise Brantsæter NIEHS MFR, MoBa 2249
2017 Gunstig effekt av amming på avkommets langsiktige helse: konsekvens eller mors eksisterende risikoprofil? Eszter Vanky NTNU MFR, MoBa 2247
2017 Epigenetiske effekter av medisiner under graviditet og risiko for nevroutviklingsforstyrrelser i barndommen - Del to Robert Lyle OUS- Ullevål MFR, Reseptr. , MoBa, NPR 2240
2017 Sosio -emosjonelle problemer hos barn med språkforstyrrelser: Risiko, beskyttende og modererende faktorer Espen Røysamb FHI MFR, MoBa, Egne data 2222
2016 Fase II - Utfall av IBD og miljømessige risikofaktorer Morten Vatn UiO MFR, MoBa, Egne data 2217
2016 Påvirkningen av makronæringsstoffer i kostholdet på graviditetsvekten (BBMRI-LPC) Janet E. Cade Univ. Leeds MoBa 2206
2016 Lang og kortere effekt av prenatal eksponering for mors angst på barns oppførsel. En ny undersøkelse ved bruk av et søskendesign. Mona Bekkhus UiO MFR, MoBa 2194
2016 Mobbing og sårbare barn - en kvantitativ undersøkelse av forekomst og utvikling Mari Vaage Wang FHI MoBa, Egne data 2186
2016 Telomerer og fruktbarhet Per Magnus Rutgers Univ.  MFR, MoBa 2170
2016 Mors seleninntak og selenstatus under graviditet i forhold til graviditetsutfall, neonatale utfall og barnehelse Bo Jacobsson Sahlgrenska US/Östra MFR, MoBa, HARVEST 2143
2016 Folsyretilskudd, paracetamol og feber under graviditet og IQ, arbeidsminne og språkutvikling hos avkom Ted Reichborn-Kjennerud FHI MFR, MoBa, ABC, Egne data, NorFlu 2115
2016 CASPAR - ved bruk av data innsamlet i substudie BRAPUST Wenche Nystad FHI MFR, MoBa, Egne data 2114
2016 Betydningen av prenatal og postnatal jernstatus for ADHD og kognitive funksjoner hos barn Heidi Aase FHI MFR, MoBa, Egne data, NPR 2100
2016 Nye metoder for bruk av observasjonsstudier for å undersøke sikkerhet og effekt av bruk av psykotrope medisiner under graviditet Hedvig Nordeng UiO MFR, MoBa 2096
2016 Hyperemesis gravidarum og kardiovaskulær sykdom; effekt på barnets vekst Øyvind Næss FHI MFR, MoBa 2092
2016 Mors vitamin D-nivåer under graviditet og preeklampsi i 3 fødselskohorter (metaanalyse) Maria Christine Magnus Univ. Bristol MFR, MoBa, Egne data 2084
2016 Immunogenetikk for fødselsvekt og preeklampsi i en norsk kohort Ashley Moffett Univ. Cambridge MFR, MoBa 2082
2016 Telomerer og autisme: en studie av barn og foreldre i Den norske mor og barn-undersøkelsen Abraham Aviv Rutgers Univ.  MoBa, ABC, NPR 2062
2016 Characteristics of a health promoting childhood environment Geir Aamodt NMBU MoBa, Egne data 2030
2016 Langsiktig innvirkning av kroppsmasseindeks og vektendring før graviditet på barndommens vekt, hjerne og kognitiv funksjon Unni Mette Stamnes Køpp Sørlandet syk.  MFR, MoBa, Egne data 2026
2016 Blandingseksponering av miljøgifter før og etter fødsel og vektutvikling Anne Lise Brantsæter FHI MoBa, Egne data 2022
2016 Assosiasjon mellom BMI før graviditet og vektøkning i svangerskapet med utfall av graviditet og vektoppbevaring etter fødselen Margaretha Haugen FHI MoBa 2020
2016 Betydningen av prenatal og postnatal ernæring for ADHD og kognitive funksjoner hos barn Heidi Aase FHI MFR, MoBa, Egne data, NPR 2014
2016 Prenatal og postnatal miljømessige determinanter Natalie Shaw NIEHS MFR, MoBa 2003
2016 Naturlig forløp av preeklampsi Kari Klungsøyr UiB MFR, MoBa, Egne data 1817
2015 Faderlig fedme-assosiert DNA-metylering: en undersøkelse av reproduserbarhet, reversibilitet og assosiasjon med fostervekstbegrensning Per Magnus UCL Hospital MFR, MoBa, Egne data, HARVEST 2138
2015 Hvilken betydning har mors svangerskap og fødsel for datterens livskvalitet som voksen? Kjell Haug UiB MFR, MoBa 1993
2015 Nevroutvikling av barn utsatt i livmoren for smertestillende midler og legemidler mot migrene - oppdatert prosjekt Hedvig Nordeng UiO MFR, MoBa 1992
2015 12 år - feilfrie tenner? Nina J. Wang UiO MoBa, Egne data 1967
2015 Nye metoder for å vurdere tilstedeværelse av gjenværende konfusjon ved å vurdere fedres medisinbruk Hedvig Nordeng UiO MFR, Reseptr. , MoBa 1966
2015 Genetiske årsaker til vekstutvikling hos barn (deltagelse i EGG) Bo Jacobsson Sahlgrenska US/Östra MFR, MoBa  1963
2015 Genetiske årsaker til vekstutvikling hos barn (Deltagelse i EGG consortia - HARVEST) Pål Rasmus Njølstad UiB MFR, MoBa , HARVEST 1962
2015 Validering av spørreskjemaet om matfrekvens - resultater fra MoBa Anne Lise Brantsæter FHI MoBa 1957
2015 Utforske genetikken til irritabel tarmsyndrom: Bellygenes-initiativet (BBMRI-LPC)   FHI MoBa, Egne data, NPR 1952
2015 Biomarkører for HPV-infeksjon og to økende kreftformer (BBMRI-LPC) Per Magnus FHI MoBa, Kreftreg, Egne data 1943
2015 Biomarkører for iskemisk slag i potensielle kohorter- BiSTROKE (BBMRI-LPC) Per Magnus FHI MoBa, Egne data, HKR, NNr.  1941
2015 Effekt av eksponering for luftforurensning i livmor og etter fødselen: rollen som oksidativt stress i barns helseutfall ved hjelp av HELIX DNA -prøver Kristine B. Gutzkow FHI MoBa, Egne data 1929
2015 Telomerer i svangerskapsforgiftning: rollene for foreldres og nyfødtes telomer lengder. Per Magnus FHI MFR, MoBa 1928
2015 Identifisere genetiske risikofaktorer ved psykiatriske lidelser som utnytter nye statistiske metoder og  long range phasing - HARVEST Ole A. Andreassen OUS- Ullevål MoBa, HARVEST 1917
2015 Mors påvirkning på ernæringsstatus og betennelsesmarkører tidlig i svangerskapet Anne Lise Bjørke Monsen FHI MFR, MoBa 1906
2015 IPPIC Nettverk av svangerskapsforgiftning og dødfødsel John Allotey Barts and the London Sch. Med. Dent.  MFR, MoBa,  1889
2015 Søvnutvikling hos barn med ADHD  Børge Sivertsen FHI MFR, MoBa, NPR 1882
2015 Foreldrenes yrkesmessige eksponering for benzen som en risikofaktor for leukemi hos barn - en prospektiv studie i Norwegian Mother and Child Study Jorunn Kirkeleit UiB MoBa, Kreftreg, SSB 1854
2015 PAGE - basert på Q og samarbeid med BSMB Lars Christian Stene FHI MFR, MoBa, NPR, Barnediabreg 1853
2015 Familier i Norge: Foreldreskap, Samhold og Konflikt Espen Røysamb FHI MoBa, SSB, Egne data, Folkereg 1851
2015 Plantefôr og risiko for graviditetsutfall i Norsk Mor og Barn -kull Serena Tonstad UiO MFR, MoBa 1850
2015 Hele korn- og nøtteforbruket og årsaksspesifikk dødelighet og kreftforekomst i MoBa-studien Serena Tonstad UiO DÅR, MoBa, Kreftreg 1849
2015 Barnepass og fedme i MoBa Sara Benjamin Neelon Johns Hopkins Sch. Public Health MFR, MoBa 1848
2015 Perinatale og langsiktige nevroutviklingsresultater hos barn utsatt under graviditet for medisinsk og ikke medisinert mors hypothyroidisme - en studie fra den norske mor- og barnkohortstudien Hedvig Nordeng UiO MFR, Reseptr. , MoBa, NPR 1845
2015 Personskader i Norge Eyvind Ohm FHI DÅR, CONOR, MoBa, SSB, Ungdoms-undersøkelser, Folkereg, NPR 1838
2015 Maternal use of analgesics during pregnancy and risk of CP in the offspring Katrine Strandberg-Larsen FHI MoBa, Egne data 1834
2015 Mors skjoldbruskfunksjon og risiko for CP og relatert nevroutviklingsutfall hos avkom Anne Marie Nybo Andersen FHI MoBa, Egne data 1833
2015 Intrauterin vekst og risiko for CP Pål Surén FHI MoBa, Egne data 1832
2015 Effekt av samspillet mellom perinatale inflammatoriske hendelser og mors forbruk av flerumettede fettsyrer på risiko for cerebral parese hos avkom Diana Haggerty FHI MoBa, Egne data 1831
2015 Mors autoimmune sykdommer og risiko for CP hos avkom Mette C. Tollånes Kreftreg MoBa, Egne data 1830
2015 Mors feber og infeksjoner og risiko for CP hos avkom Dag Moster FHI MoBa, Egne data 1829
2015 Mors forbruk av kaffe og koffeinholdige drikker og CP i en fødselskohort  Katrine Strandberg-Larsen FHI MoBa, Egne data 1828
2015 Sammenheng mellom fedme hos mor og risiko for CP hos avkom Dag Moster FHI MoBa, Egne data 1827
2015 Foreldres sosioøkonomiske status og risiko for CP hos avkom Dag Moster FHI MoBa, Egne data 1826
2015 Sammenheng mellom kvalme hos mor tidlig i svangerskapet og CP hos avkom Dag Moster FHI MoBa, Egne data 1825
2015 Tidlige tegn på CP Dag Moster FHI MoBa, Egne data 1824
2015 Persepsjonell bruk av multivitaminer og folsyretilskudd og risiko for cerebral parese Katrine Strandberg-Larsen FHI MoBa, Egne data 1823
2015 Genotyping av høyde, BMI og vekt hos GIANT (Genetic Investigation of ANthropometric Traits) (HARVEST/NJØLSTAD) Pål Rasmus Njølstad UiB MoBa 1822
2015 Prenatal eksponering for gjenopprettende materialer for tann og mulige utviklingseffekter hos barn Lars Björkman Uni Health/Uni Research AS MFR, MoBa 1821
2015 Språk og læring: Innflytelse fra hjemmet og barnepass Mari Vaage Wang FHI MoBa, SSB, NPR 1820
2015 EUROMIX Trine Husøy FHI MoBa, Egne data 1818
2015 Livskvalitet hos mor 18 måneder etter fødselen Kjell Haug UiB MFR, MoBa 1808
2015 Mors fedme og konsekvenser hos avkom Per Magnus FHI MoBa 1807
2015 Søvn, sovemidler og psykisk sykdom Jørgen Gustav Bramness UiO MFR, MoBa 1804
2015 Human Miljøbiobank II Helle Margrete Meltzer FHI MoBa, Egne data, MoBa inn 1803
2015 Metabolske veier for nyrecellekarsinom-MetKid-prosjektet (BBMRI-LPC) Mattias Johansson IARC DÅR, MFR, MoBa, Kreftreg 1792
2015 Epigenetiske analyser i ABC -studien Camilla Stoltenberg FHI MFR, MoBa, ABC, NPR 1791
2015 Tidspunkt for probiotisk forbruk under graviditet og dens effekt på forekomsten av preeklampsi og prematur fødsel: en prospektiv observasjonell kohortstudie Bo Jacobsson FHI MFR, MoBa 1787
2015 Hyperemesis gravidarum og kardiovaskulær sykdom (MoBa og CONOR) Sigrun Halvorsen OUS- Ullevål MFR, CONOR, MoBa 1785
2015 Fars mentale helse og barns sosiale- emosjonelle og atferdsmessige Eva Kristin Hope Aaker Biringer Helse Fonna HF MoBa 1766
2015 Analyse i fullblod. Pilotstudie på Mor og Barn materiale.    FHI MoBa 1764
2015 Bruk av angstdempende midler og sovemedisin hos gravide - uønskede svangerskapsutfall og fødselsutfall Marte Handal FHI MFR, MoBa 1759
2015 Bruk av illegale rusmidler hos gravide Svetlana Skurtveit FHI MFR, MoBa 1758
2015 Språk-8: Utviklingsbaner for språkbarring i barndommen; Forstå rollen til atferdsmessige og biologiske markører Ragnhild Bang Nes FHI MFR, MoBa, Egne data 1757
2015 Plasmakonsentrasjon av perfluoralkylstoffer (PFAS) i forhold til menstruasjonsegenskaper Line Småstuen Haug FHI MFR, MoBa 1731
2015 PD-PDD modellen for å begrense progresjon av Parkinson demens Per Magnus FHI MFR, Reseptr. , CONOR, MoBa, NPR, MoBa 1545
2014 MoBa Genetics   FHI   2363
2014 The Global Pregnancy CoLaboratory (CoLab) - for å undersøke for tidlig diagnose av preeklampsi (pilot) James M. Roberts Univ. Pittsburgh MoBa 1770
2014 Genomic methods to investigate human gestational age and fetal/neonatal maturation (HARVEST) Bo Jacobsson Sahlgrenska US/Östra MFR, MoBa, Egne data, HARVEST 1724
2014 The influence of environmental factors in the first years of life on the occuReseptr. ence of type 1 diabetes and celiac disease in children and adolescents Ketil Størdal FHI MFR, Reseptr. , MoBa, NPR 1723
2014 Mild- to moderate iodine deficiency in pregnancy and early age and risk of impaired neuropsychological development Anne Lise Brantsæter FHI MFR, MoBa, Egne data 1717
2014 Maternal intergenerational effects on the gestational age (metaanalysis) Bo Jacobsson FHI MFR, MoBa, Egne data 1713
2014 Risk of cardiovascular complications after use of antidepressants in pregnancy: a study from the Norwegian Mother and Child Cohort Study Hedvig Nordeng UiO MFR, MoBa 1712
2014 Multi-site/country data pooling of different ASD screening instruments: A joint effort towards early detection in Europe Ricardo Bedia Canal Univ. Salamanca MFR, MoBa, ABC 1711
2014 Konsekvenser av multippel sklerose for svangerskap og fødsel Marte Helene Bjørk Haukeland US MFR, MoBa, Egne data, NPR 1691
2014 Maternal pregnancy BMI and core blood methylation - PACE consortium Wenche Nystad FHI MoBa 1688
2014 Pre- and postnatal environmental and genetic factors in relation to brain development Kristine B. Walhovd UiO MFR, MoBa, Egne data 1683
2014 Impact of the diet consumed in pregnancy on offspring risk of cancer Sjúrdur Fróđi Olsen SSI, Danmark MFR, MoBa, Kreftreg, Egne data 1681
2014 Body image, postpartum weight gain, and depression: Evidence from the Norwegian Mother and Child Cohort Study Alexandra Brewis Arizona State Univ MoBa 1663
2014 Neonatal presence of cancer dispositions in children who later develop childhood cancer - "omics" Monica Munthe-Kaas FHI MFR, MoBa, Kreftreg, Egne data 1660
2014 Perfluoroalkyl substances and neuropsychological development Merethe Eggesbø FHI MFR, MoBa, Egne data 1659
2014 Eye-tracking protocol development through data analysis of M-CHAT/ESAT data – ABC study Roald Øien UiTromsø MoBa, ABC 1658
2014 Continuity and discontinuity in Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD) in preschool children Pål Zeiner OUS- Ullevål MFR, MoBa, Egne data 1655
2014 Fruit and vegetable intake and all-cause and cause-specific mortality and cancer incidence in the MoBa study Serena Tonstad UiO DÅR, MFR, MoBa, Kreftreg 1644
2014 ART registerstudien Siri Håberg FHI MFR, MoBa, SYSVAK, NPR, KUHR 1643
2014 Exposure to psychotropic drugs during fetal life and ADHD in children Marte Handal FHI MFR, Reseptr. , MoBa, NPR 1635
2014 Infection and immunity and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) -PILOT Ted Reichborn-Kjennerud FHI MFR, Reseptr. , MoBa, NPR 1634
2014 Burden of varicella-zoster virus infections in Norway Elmira Flem FHI DÅR, MFR, MoBa, MSIS, SYSVAK, NPR, KUHR 1625
2014 Prenatal exposure to organic and inorganic neurotoxic compounds and relationship with ADHD symptoms and diagnosis in Norwegian children Gro Villanger FHI MFR, MoBa 1606
2014 Potential early markers of ADHD: Analysis of miRNA and DNA methylation status in ADHD triads Nur Duale FHI MoBa, NPR 1605
2014 Is exposure to perfluorinated alkyl substances during pregnancy associated with the development of type 1 diabetes in the child? Johanna Bodin FHI MoBa, MIDIA, Egne data 1604
2014 Placenta: does physical activity influence the variation in size? Elisabeth Bjelland FHI MFR, MoBa 1595
2014 GRIT: Genetic risk factors of Hormone Related Venous Thrombosis Anders Erik Astrup Dahm Ahus MoBa 1593
2014 Consequences of foetal exposure to NSAIDs - a study among 30 000 siblings in Norway.  Katerina Nezvalova Henriksen UiO MFR, MoBa, NPR 1592
2014 Using polygenic risk profiles to predict restrictive eating in childhood Cynthia M. Bulik UNC MFR, MoBa 1586
2014 Recreational activity and spontaneous preterm as well as early term delivery and neonatal outcome Bo Jacobsson Sahlgrenska US/Östra MFR, MoBa 1581
2014 Measurements of cell type specific DNA methylation patterns in cord blood - A sub study of the Norwegian Mother and Child Cohort study (MoBa)» Robert Lyle OUS- Ullevål MoBa 1576
2014 Etiology of monogenic and complex eye disorders - pilot prosjekt Eivind Rødahl Haukeland US MoBa, NPR 1575
2014 Environmental noise and children`s sleep and health - using the MoBa Cohort Gunn Marit Aasvang FHI MoBa, SSB - 1569
2014 Prenatal and perinatal paracetamol eksponering og foreningen til Autism Spectrum Disorder og Aspergers syndrom: et søsken kontrollert cohort study Manuel Cifuentes Univ. Massachusetts- Lowell MFR, Reseptr. , MoBa, NPR 1568
2014 Early onset psychoses and psychotic like experiences in a population-based birth cohort Ted Reichborn-Kjennerud FHI MoBa, NPR 1567
2014 Uncovering prenatal and early childhood environmental risk factors for ADHD using a novel exposure biomarker   Annet MFR, MoBa 1559
2014 Adherence to the New Nordic Diet during pregnancy and its association with maternal long-term weight retention and infant postnatal growth, psychomotor and mental development.  Nina C. Øverby UiAgder MFR, MoBa 1554
2014 Developmental psychopathology of restrictive and binge eating in childhood in the Norwegian Mother and Child Cohort Study Cynthia M. Bulik UNC MoBa 1551
2014 Parent of origin effects (POE) in attention deficit hyperactivity disorder traits (HARVEST).  Stefan Johansson UiB MFR, Reseptr, MoBa, MoBa Gen 1542
2014 Epilepsy, pregnancy and conditions concerning medication, diet and eating disorders.  Marte Helene Bjørk UiB MFR, MoBa, Egne data 1541
2014 Genetic overlap in nausea and vomiting in pregnancy in relation to spontaneous preterm delivery Bo Jacobsson Sahlgrenska US/Östra MFR, MoBa 1529
2014 Hyperemesis gravidarum: betydningen av angst og depresjon Malin M C Eberhard-Gran FHI MFR, Reseptr. , MoBa 1527
2014 The development of self-esteem during the transition to motherhood Wiebke Bleidorn Tilburg Univ.  MoBa 1519
2014 Validation of 5 year questionnaire. An extended data collection of Språk 8 Ragnhild Bang Nes FHI MoBa 1518
2014 Full breastfeeding, weaning time and risk of infections.  Ketil Størdal FHI MFR, MoBa 1502
2014 Maternal and paternal diabetes and risk of congenital malformations in a large Norwegian pregnancy cohort Roy Miodini Nilsen UiB MFR, MoBa 1500
2013 Varicella-zoster virusinfeksjoner hos gravide i Norge (MoBa) - del II av pdb 1070 Birgitte Freiesleben de Blasio FHI MFR, MoBa 1755
2013 Maternal caffeine consumption and childhood growth, neurocognitive development and behaviour problems in the Norwegian Mother and Child Cohort Study (DATA) Bo Jacobsson FHI MFR, MoBa 1555
2013 Childhood PFAS exposure Unni Cecilie Nygaard NIEHS MFR, MoBa 1503
2013 Maternal occupational exposure to potential endocrine-disrupting chemicals across Europe and pregnancy outcomes Martine Vrijheid CREAL MoBa 1486
2013 Prenatal environmental risk factors for Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in a population-based birth cohort Ted Reichborn- Kjennerud FHI MFR, MoBa, NPR 1483
2013 Effect of antiepileptic drugs on maternal and fetal weight gain and the potential long-term neurodevelopmental consequences for the infant.  Sonia Hernadez- Diaz Harvard Sch. Public Health MFR, MoBa, NPR 1482
2013 In-Utero beta blocker exposure, fetal weight gain, and long-term neurodevelopmental outcomes.  Brian T. Bateman Harvard Med School MFR, MoBa, NPR 1481
2013 Hypertensive disorders during pregnancy and neurodevelopment in the offspring Helga Zoega Univ. Iceland, Reykjavík MFR, MoBa, NPR 1480
2013 Identifying genetic risk factors in psychiatric disorders leveraging new statistical methods and long range phasing Ole A. Andreassen FHI MFR, MoBa, Egne data, NPR 1479
2013 Socioemotional problems in children with language disorders: Risk, protective and moderating factors Espen Røysamb FHI MoBa 1474
2013 Psykiatriske symptomer, andre diagnoser og medikamentbruk blant barn med autisme- spekterforstyrrelser (ASD) Pål Surén FHI MFR, Reseptr. , MoBa, ABC, NPR 1467
2013 Early life determinants of sedentary behaviour and physical activity Ulf Eklund Norges idrettshøgsk.  MFR, MoBa, Egne data 1464
2013 Immunotoxic effects of prenatal and childhood exposure to perfluoroalkyl substances - PFAS-ImmTox Berit Granum FHI MFR, MoBa, Egne data 1460
2013 Immunotoxic effects of prenatal and childhood exposure to perfluoroalkyl substances Berit Granum FHI MoBa, Egne data 1454
2013 Generalised EMF Research using Novel Methods – an integrated approach: from research to risk assessment and support to risk management -Geronimo Jan Alexander FHI MFR, MoBa 1451
2013 Health and Environment-wide Associations based on Large populations Surveys Isabella Annesi-Maesano Universite Pierr. et Marie Curie MoBa, Tvilling 1445
2013 Human miljøbiobank, del I: Betydningen av ernæringsstatus for effekten av tungmetaller på helsen til mødre og deres barn (MoBa-ETox) Helle Margrete Meltzer FHI MFR, MoBa, Egne data 1440
2013 Better Health by harvesting biobank (HARVEST PARAPLY) Per Magnus FHI CONOR, MoBa, HARVEST 1438
2013 Exposure of the father and implications for the child: Analysis of genetic and epigenetic changes in triads.  Kristine B. Gutzkow FHI MoBa 1432
2013 Preconceptional paternal exposure: Analysis of the epigenetic status in children, mother and father (triads) from MoBa. Supplement to HELIX Gunnar Brunborg FHI MoBa 1431
2013 Maternal occupational exposure to extremely low frequency magnetic fields and electrical shocks and reproductive outcomes Anke Huss Utrecht Univ.  MoBa 1430
2013 Bilingualism and language delay Fufen Jin FHI MFR, MoBa 1424
2013 Phase III: Nutrition and DNA methylation - Genome-wide association and lipidomics in the MoBa Methylation Project Wenche Nystad FHI MFR, Reseptr. , MoBa 1423
2013 INTERESSESØKNAD: Maternally acting gene alleles as contributors to IUGR William G. Johnson Univ. Med. Dent. New Jersey MoBa 1422
2013 Mental health and psychosocial characteristics of cosmetic breast surgery patients: a study using data from the Norwegian Mother and Child Cohort Study Tilmann von Soest UiO MoBa 1418
2013 Et helhetssyn på fisk og sjømat i norsk kosthold Margaretha Haugen FHI MoBa 1413
2013 Evaluering av potensielle mottakelighetsgener felles for brystkreft og preeklampsi Linda Tømmerdal Roten NTNU MFR, CONOR, MoBa 1402
2013 Congenital Heart Defects (CHD) - fetal exposure to A-vitamins, alcohol and smoking. A population based case-cohort study.  Maria Teresa Grønning Dale FHI DÅR, MFR, MoBa, BERTE, Egne data  1400
2013 Grandmaternal smoking and grandchild birth weight George Davey-Smith FHI MFR, MoBa 1398
2013 Genetic causes of hyperemesis gravidarum (HG) Per Magnus FHI MFR, MoBa 1391
2013 Folate and fatty acids in early life and neurodevelopmental disorders: developmental language delay as an early marker - utvidelse av 165 Per Magnus FHI MFR, MoBa 1390
2013 Common and rare genetic risk factors for ADHD Ted Reichborn-Kjennerud FHI MFR, MoBa, NPR 1382
2013 Maternal smoking during pregnancy and childhood ADHD Ted Reichborn-Kjennerud FHI MFR, MoBa, NPR 1381
2013 Maternal use of folate supplement and iodine during pregnancy and childhood ADHD Ted Reichborn-Kjennerud FHI MFR, MoBa, NPR 1380
2013 Subsequent pregnancy and delivery of a live-born baby after stillbirth Per Morten Sandset OUS- Riks MFR, MoBa 1379
2013 The Human Early-Life Exposome (HELIX) – novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe Helle Margrete Meltzer FHI MFR, MoBa, SSB, Egne data, MoBa inn 1376
2013 Work-home strains, psychological distress and sickness absence among mothers- A prospective study of mechanisms and protective factors Wendy Nilsen UiO MoBa, SSB  1361
2013 Maternal use of folic acid supplements during pregnancy and child emotional and behavior problems: a sibling discordance study Ted Reichborn-Kjennerud FHI MFR, MoBa 1360
2013 Maternal SSRI use during pregnancy: Effects on child cognitive development Annika Melinder UiO MFR, MoBa, Egne data 1359
2013 Prenatal health of female cancer survivors and the physical and mental development of the offspring of cancer survivors – data from the Norwegian MoBa study.  Inga MR Johannesdottir OUS- Radiumhosp.  MFR, MoBa, Kreftreg 1358
2013 Hypertensjon etter svangerskap: Identifisering av kvinner som har høy risiko under svangerskapet Grace Egeland FHI MFR, Reseptr, MoBa, Folkereg 1357
2013 Identify putative novel biomarkers/risk factors and mechanisms for gestational diabetes (GDM) Agneta Holmäng Univ. Göteborg MFR, MoBa, Egne data 1355
2013 Nausea and Vomiting during pregnancy: dietary modifications and birth outcomes – a study performed in the Norwegian Mother and Child Cohort Study Marit Veierød UiO MFR, MoBa 1354
2013 Cerebral parese i de norske og danske mor og barn-kohortene (CP-studien) Camilla Stoltenberg FHI DÅR, MFR, SSB, NPR, MoBa,  1352
2013 Colab fetal gender study - pre-eclampsia Per Magnus FHI MFR, MoBa 1338
2013 Co-occuReseptr. ing use of alcohol and psychotropic drugs during pregnancy: developmental outcomes in children at 36 months Ingunn Olea Lund SIRUS MoBa 1337
2013 Is adherence to a New Nordic Diet during pregnancy associated with reduced risk of preeclampsia and preterm delivery? Nina C. Øverby UiAgder MFR, MoBa 1336
2013 Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in young adults in Norway Pål Zeiner OUS HF MoBa, NPR 1324
2013 Long term health effects of cesarean delivery in children: food allergy, celiac disease, growth/obesity, rate of infectious diseases and neuropsychological development and the underlying characteristics in gut microbiota Merethe Eggesbø FHI MFR, MoBa, NPR 1322
2013 Glycotoxins from food and their impact on widespread lifestyle diseases Trine Husøy FHI MoBa, Egne data, Vannverksreg 1318
2013 Zygosity of MoBa twins Eivind Ystrøm FHI MFR, MoBa 1316
2012 Early biomarkers of autism and other neuro-developmental disorders Camilla Stoltenberg FHI MoBa, ABC 1466
2012 Metabolic traits and risk of preeclampsia: a Mendelian randomization study Roberta B. Ness Univ. Texas Sch.   Public Health MFR, MoBa 1317
2012 Epigenetic effects of paracetamol during pregnancy and the risk of neurodevelopmental disorders (ADHD) in childhood Robert Lyle OUS- Ullevål MFR, MoBa, NPR 1299
2012 Developmental epidemiology of anxiety and depressive disorders Jack Hettema FHI MFR, MoBa, Egne data 1298
2012 Pelvic girdle pain after delivery: prognostic factors and consequences Malin M C Eberhard-Gran FHI MFR, Reseptr. , MoBa 1295
2012 Samarbeid mellom Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) og den danske undersøkelsen Bedre sundhed for mor og barn (DNBC) angående kostholdsfaktorer og fødselsutfall Thorhallur Ingi Halldorsson FHI MFR, MoBa 1293
2012 Autism Birth Cohort: Gastrointestinal symptoms and autism Michaeline Bresnahan Columbia Univ.  MFR, MoBa, ABC, NPR 1288
2012 Validation of CEBQ Leila Torgersen FHI MoBa 1285
2012 Temperament/personlighet som prediktor av overvekt og vektøkning mellom 3 og 8 år Margarete Erika Vollrath FHI MFR, MoBa 1278
2012 Postnatal use of maternal medications and breastfeeding outcomes Lisa Amir La Trobe  Univ.  MFR, MoBa 1273
2012 Plural birth and maternal mental health Eivind Ystrøm FHI MFR, MoBa 1272
2012 Validation of the Norwegian Hierarchical Personality Inventory for Children (HIPIC): Full and short versions Margarete Erika Vollrath FHI MoBa 1263
2012 The association between alcohol drinking in pregnancy and candidate genes for alcohol dependence Per Magnus FHI MoBa 1254
2012 The effects of preterm status and psychosocial risk factors on behavior problems and communication problems Margarete Erika Vollrath FHI MFR, MoBa 1245
2012 Maternal excessive weight gain during and after pregnancy Tilmann von Soest UiO MFR, MoBa 1243
2012 Contribution of in utero exposure to maternal & paternal smoking maternal nicotine placement therapy and parental smoking in infancy to the development of depression and anxiety symptoms in children Steven Moylan Deakin Univ.  MFR, MoBa 1242
2012 Adherence to a New Nordic Diet during pregnancy and risk of excessive weight gain in mother and child Nina C. Øverby UiAgder MFR, MoBa 1233
2012 Romantic relationship quality across the transition to parenthood and its effects on pregnancy outcome and child development.  Jared A. Durtschi Kansas Univ.  MFR, MoBa 1229
2012 The effect on mother´s mental health, life satisfaction and self-esteem of having a child with ADHD or behavior problems in the study S-07281a ADHD in preschool age Heidi Aase FHI MoBa, Egne data 1228
2012 The development of internalizing problems from infancy to early childhood: the importance of comorbid problems in the child and the parents Leila Torgersen FHI MFR, MoBa, NPR 1227
2012 Added sugar, sugar-sweetened beverages and birth weight Trond Markestad UiB MFR, MoBa 1226
2012 PARAPLY: Risk factors and biomarkers for Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in a population based birth cohort Ted Reichborn-Kjennerud FHI MFR, Reseptr, MoBa, NPR 1223
2012 Maternal intake of sugar in pregnancy and risk of gestational diabetes.  Anne Kjersti N. Daltveit UiB MFR, MoBa 1221
2012 The transition to parenthood: Couple Relationship Quality and Health.  Frode Thuen Høgskolen i Bergen Reseptr. MoBa, Egne data 1220
2012 Validation of SMFQ and SCARED Leila Torgersen FHI MFR, MoBa 1218
2012 Prediction of autoimmune diabetes and celiac disease in childhood by Genes and perinatal Environment (PAGE) Lars Christian Stene FHI MFR, MoBa, Egne data, NPR, Barnediabreg 1207
2012 The Norwegian Childhood Vaccination Program- predictors for vaccine uptake Lill Iren Trogstad FHI MFR, MoBa, MSIS, SYSVAK, NPR, KUHR 1204
2012 Anal incontinence during pregnancy and the postpartum period: risk factors and familial predisposition Elham Baghestan Haukeland US MFR, MoBa 1203
2012 In utero exposure to pharmacologic sex hormones and birth outcomes Per Magnus NIEHS MFR, Reseptr. , MoBa 1202
2012 Reproductive history and the risk of adverse pregnancy outcome Gordon CS Smith Univ. Cambridge MFR, MoBa 1201
2012 Epilepsy in young children - a study based on The Norwegian Mother and Child Cohort  Pål Surén FHI MoBa, Egne data, NPR, MoBa inn 1195
2012 Prenatal exposure to perfluorinated compounds (PFC) and immune-related health effects in childhood Unni Cecilie Nygaard FHI MFR, MoBa 1185
2012 Sleep medication in toddlers and young children Leila Torgersen FHI MFR, Reseptr, MoBa 1176
2012 Associations of light and moderate alcohol consumption during pregnancy with risk of severe language delay in children Per Magnus FHI MoBa 1174
2012 Young parenthood and psychological distress Anne Reneflot FHI MFR, MoBa, SSB  1173
2012 Perifluorinated alkyl levels in plasma in relation to preeclampsia, and validation of physiologically-based pharmacokinetic model of perifluorinated compounds in pregnancy.  Merethe Eggesbø NIEHS MFR, MoBa 1169
2012 Vitamin D and growth: Intrauterine, post-natally and early school age Ketil Størdal FHI MFR, MoBa 1165
2012 Paraply - Cøliaki   FHI MFR, MoBa, Egne data, NPR 1164
2012 Methylmercury exposure in early life; the cost – benefit effect of maternal seafood consumption during pregnancy on language and motor developmental in pre-school children Kristine Vejrup FHI MFR, MoBa 1124
2011 Genetic causes of ADHD in preschool children (GWAs) Gun Peggy Knudsen FHI MFR, MoBa, Egne data 1412
2011 Phase II - ADHD in early school age - The follow-up study Heidi Aase FHI MoBa, Egne data 1252
2011 Exploring BRCA1 promoter methylation in umbilical cord, maternal and paternal peripheral blood cells Per Eystein Lønning UiB MoBa 1159
2011 Maternal probiotic use in pregnancy and early childhood respiratory health Stephanie J. London NIEHS MFR, MoBa 1158
2011 Outcomes of pregnancy in IBD and environmental risk factors Morten Vatn Ahus MFR, Reseptr, MoBa, Egne data, NPR, Vannverksreg, MoBa inn 1153
2011 Neonatal presence of cancer dispositions (by epigenetic profiles or presence of pre-leukemic cells) in children who later develop childhood cancer (I4C project) Monica Munthe-Kaas FHI MoBa, Kreftreg, Egne data 1152
2011 Yearly trends and cohort effects within MoBa Per Nafstad UiO MFR, MoBa 1151
2011 Validation of height and weight at age 3 in the MoBa cohort Matthew P. Longnecker NIEHS MoBa, Egne data 1150
2011 CHICOS case-study: Effects of socio-economic status and alcohol drinking during pregnancy on birth outcomes Katrine Strandberg-Larsen Københavns universitet MoBa 1149
2011 Undiagnosed celiac disease in pregnancy part 2; a risk for celiac disease in the child? Ketil Størdal FHI MoBa, NPR 1148
2011 Undiagnosed celiac disease in pregnancy (part 1); a risk for intrauterine growth restriction? Ketil Størdal FHI MFR, MoBa 1147
2011 In utero exposure to pharmacologic sex hormones and obesity at age 36 months Per Magnus FHI Reseptr. MoBa 1145
2011 Celiac disease and risk factors in a Norwegian birth cohort (data) Ketil Størdal FHI MFR, MoBa, NPR 1144
2011 Trans-generational risk for eating disorders: A MoBa Generation-Study Leila Torgersen FHI MFR, MoBa 1141
2011 Phase one: Reliability of free and total BPA analyte measures in MoBa Stephanie M. Engel UNC MFR, MoBa 1129
2011 Sleep problems in toddlers and young children – prevalence, risk factors and consequences Børge Sivertsen FHI MFR, MoBa 1125
2011 The influence of maternal diet during pregnancy and the child’s diet on the development of food allergy in early childhood Berit Granum FHI MFR, MoBa 1123
2011 Prøveforbytting i MoBa-prosjektet Trine Waagsbø Skjerden FHI MoBa 1116
2011 Co-occuReseptr. ence of ASD and ADHD symptoms in children participating in the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa) Camilla Stoltenberg FHI MFR, MoBa, ABC, NPR 1112
2011 Mothers with epilepsy: Why do some children of mothers with epilepsy suffer from adverse development and neuropsychiatric disease? Nils Erik Gilhus UiB MFR, Reseptr. , MoBa, HARVEST 1111
2011 Case Study: Fish intake during pregnancy and birth outcomes - a chicos project Helle Margrete Meltzer FHI MFR, MoBa 1110
2011 Abuse and breastfeeding Mirjam Lukasse NTNU MFR, MoBa 1099
2011 Validity of ADHD Rating Scale in Norway Heidi Aase FHI MoBa, Egne data 1094
2011 Prevalence, refeReseptr. al and treatment of children with ADHD in Norway Heidi Aase FHI Reseptr. MoBa, NPR 1093
2011 The Norwegian Longitudinal ADHD Cohort Study – Phase II: Early school-aged children.  Heidi Aase FHI MFR, Reseptr. MoBa, Egne data, NPR 1092
2011 An epidemiologic study of cerebral palsy in the Norwegian and Danish Birth Cohorts Pål Surén FHI DÅR, MoBa, MFR, SSB, NPR, Egne data,  1090
2011 Genetic studies of attention-deficit hyperactivity disorder: a genome-wide analysis in preschool children Pål Zeiner OUS- Ullevål MoBa, Egne data 1089
2011 Maternal infection and obstetric complications in the etiology of schizophrenia: A follow-up of the MoBa study.  Bjørn Rishovd Rund UiO MFR, MoBa, Egne data, NPR 1088
2011 C-reactive protein and physical activity during pregnancy in a sub-sample of the MoBa Cohort Matthew P. Longnecker NIEHS MFR, MoBa 1086
2011 Tracking of food pattern and overweight in the MoBa study from age (0) 1. 5 yr to 7 yr Lene Frost Andersen UiO MFR, MoBa 1079
2011 The potential effect of the pneumococcal vaccine on respiratory infections and asthma in early childhood Wenche Nystad FHI MFR, MoBa, SYSVAK 1077
2011 Intrauterine infections and risk of stillbirths and delayed language development Susanne G. Dudman FHI MFR, MoBa, SYSVAK, MoBa inn 1070
2011 Breech presentation at term, cesarean section or vaginal birth, which gives better outcome? Jon Øyvind Odland UiTromsø MFR, MoBa 1055
2011 Clubfoot etiology: a prospective cohort study from the Norwegian Mother Child Study Emily Ruth Dodwell Hospital for Sick Children, Toronto MFR, MoBa 1054
2011 Case study: Combined analysis of maternal occupation and the risk of adverse birth outcomes across CHICOS birth cohorts Mark Nieuwenhuijsen CREAL MoBa, Egne data 1047
2011 Cumulative stress and impact on breastfeeding outcomes Katherine P. Theall Tulane Univ, New Orleans MoBa 1045
2011 The effect of prenatal exposure to dietary toxicants on the incidence of infections and the development of allergy- and asthma-related health outcomes in childhood - a follow-up of the NewGeneris project Berit Granum FHI MFR, MoBa 1041
2011 Prenatal Phthalate, Phenol and organophosphate (OPs) exposure and symptoms of ADHD in Norway Heidi Aase FHI MFR, MoBa, Egne data, NPR 1040
2011 Test-retest reliabilitet av The Preschool Age Psychiatric Assessment (PAPA)i studien ADHD i førskolealder Heidi Aase FHI MoBa, Egne data 1037
2011 Sweet beverages, dietary patterns, glycemic properties and risk of preterm delivery.  Bo Jacobsson Sahlgrenska US/Östra MFR, MoBa 1036
2011 Environmental contaminants and effects on reproduction in MoBa children (part of a CoE application) Ann-Karin Olsen FHI MFR, MoBa 1035
2011 Environmental contaminants, immunotoxicity and respiratory outcomes in MoBa children (part of CoE application) Berit Granum FHI MFR, MoBa, SYSVAK 1034
2011 Environmental contaminants and overweight, obesity and cardiovascular risk factors in MoBa children (part of CoE application).  Margaretha Haugen FHI MFR, MoBa 1033
2011 PARAPLY "Folat-forskningsfilen i MoBa" Stein Emil Vollset FHI MFR, MoBa 1023
2011 Spontaneous preterm delivery: a system biology approach in the MoBa -part 2 PROTEOMICS Bo Jacobsson Sahlgrenska US/Östra MFR, MoBa 1019
2011 The impact of maternal factors on nutritional status (B vitamins and related amino acids) and inflammation markers in pregnancy Stein Emil Vollset UiB MFR, MoBa 1017
2011 Prenatal parental, and birth, biomarkers predictive of a later diagnosis of an autism spectrum disorder.  Camilla Stoltenberg FHI MoBa, ABC 1002
2011 Prevalence, predictors and prognosis of depression during and after pregnancy in mothers with epilepsy. Data from the prospective and controlled Norwegian Mother and Child Cohort study Nils Erik Gilhus UiB MFR, MoBa 1000
2011 Parental use of mobile phone and reproductive outcomes Bente E. Moen UiB MFR, MoBa 999
2011 Perinatal outcomes and children's health after prenatal exposure to influenza and influenza vaccination Lill Iren Trogstad FHI MFR, MoBa, MSIS, SYSVAK, Egne data, NPR, NorFlu 996
2011 Anxiety for pandemic influenza infection and influenza vaccination in pregnancy and birth complications Jorid Eide FHI MFR, MoBa, NorFlu 986
2011 Intergenerational transmission of risk for common mental disorders: A longitudinal extended children-of-twins cohort study (ITOR study) Eivind Ystrøm FHI MFR, MoBa, Tvilling 981
2011 Harmful substances and birth outcomes in the NewGeneris project Margaretha Haugen FHI MoBa, Egne data 976
2011 When do Norwegian children learn to walk, and does it matter which prewalking strategy they use? Does late onset of walking or alternative prewalking strategies give any woReseptr. ies concerning a child's development? Grete Helene Bratberg NTNU MoBa 968
2011 Phase III Asthma Group - Genetics (UTGÅTT) Wenche Nystad FHI MoBa 965
2011 Maternal caffeine intake and pregnancy outcome as well as childhood development and health Bo Jacobsson FHI MFR, MoBa 636
2010 Phase 1: Prenatal alcohol exposure, childhood development and teenage drinking: a study of trans-generational effects (DATA) George D. Smith Univ. Bristol MFR, MoBa 1095
2010 The associations between maternal heavy drinking and psychosocial adjustment and development in their offspring Leila Torgersen FHI MFR, MoBa 960
2010 Gender based violence and childbirth - analyzing data from European cohort studies Mirjam Lukasse NTNU MFR, MoBa 959
2010 Språkutvikling og læringsutbytte fra 6 mnd til 8 år - påvirkning fra hjem, barnehage og skole Mari Vaage Wang FHI MoBa 955
2010 Neurodevelopment of children exposed in utero to analgesics and anti-migraine drugs - a population-based cohort study Hedvig Nordeng UiO MFR, MoBa 928
2010 Work participation and work-related health: a life course perspective Petter Kristensen STAMI DÅR, MFR, MoBa, SSB 924
2010 Risk factors for childhood obesity among siblings in MoBa Matthew P. Longnecker NIEHS MoBa 918
2010 Physical activity during pregnancy and fetal death Mette Juhl Københavns universitet MFR, MoBa, Egne data 917
2010 Clinical features of autism spectrum disorders Camilla Stoltenberg FHI MoBa, ABC 913
2010 Safety of herbal drugs during pregnancy Hedvig Nordeng FHI MoBa 911
2010 Genetic studies of preeclampsia in Central Asian and European populations (InterPregGen) Linda Morgan Univ. Nottingham MFR, MoBa 909
2010 Option: Biomarkers in preeclampsia and childhood disorders: a prospective study Roy Miodini Nilsen UiB MFR, MoBa 905
2010 NorFlu Lill Iren Trogstad FHI MFR, MoBa, MSIS, SYSVAK, NorFlu, KUHR 902
2010 Hyperemesis gravidarum: Risikofaktorer og svangerskapsutfall Per Magnus FHI MFR, MoBa 896
2010 IgG and IgG subclasses in pregnant women and immune response after pandemic vaccination and infection Lisbeth M. Næss FHI MoBa, MSIS, SYSVAK, NorFlu 889
2010 Prevalence of antibodies to the pandemic influenza virus in mothers and children in the NorFlu study Olav Hungnes FHI MoBa, MSIS, SYSVAK, NorFlu 888
2010 Validation of a questionnaire based parental checklist for identifying children at 3 years with delayed language development. A population based questionnaire validated in two clinical samples (ABC & ADHD) Camilla Stoltenberg FHI MFR, MoBa, ABC, Egne data 883
2010 GWAS of homogenous subsets of preterm birth David A. Savitz FHI MFR, MoBa 882
2010 Immunity to pandemic influenza: risk factors for severe infections, and implications for preventive measures.  Siri Mjaaland FHI MoBa, MSIS, SYSVAK, Egne data, NorFlu 880
2010 Risk of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in relation to prenatal iodine and iron nutrition Anne Lise Brantsæter FHI MFR, MoBa 877
2010 Why do women continue to smoke during pregnancy or relapse after birth? A study in 90 000 mothers from the Norwegian Mother and Child Cohort Study Margarete Erika Vollrath FHI MFR, MoBa 876
2010 Why do pregnant women drink alcohol? The role of mental health, stress and personality Kim Stene-Larsen FHI MFR, MoBa 875
2010 Time-to-pregnancy and folate receptor blocking autoantibodies Abee L. Boyles NIEHS MoBa 874
2010 Prenatal alcohol exposure, childhood development and teenage drinking: a study of trans-generational effects George Davey-Smith Univ. Bristol MoBa 873
2010 Neurodevelopment of children exposed in utero to psychotropic drugs - a population-based cohort study Hedvig Nordeng FHI MFR, MoBa 861
2010 The influence of prenatal and postnatal exposure to dioxins and PCBs on ADHD related behaviour in Norwegian children Helle Margrete Meltzer FHI MFR, MoBa 854
2010 Anxiety: Investigating causal factors suggested by an evolutionary approach Bjørn Grinde FHI MoBa 852
2010 Components of the metabolic syndrome and early life exposure to tobacco smoking in the MoBa mothers Matthew P. Longnecker NIEHS MFR, MoBa 851
2010 Role of early life factors in epilepsy (REaLEpi) Maura Pugliatti UiB MFR, MoBa, Egne data 850
2010 Women exposed to violence at Hordaland county – identifying risk factors, pattern of lesions and incidence.  Inge Morild UiB MoBa, Egne data 849
2010 Outcome in children born to mothers with epilepsy - validation study Nils Erik Gilhus UiB MoBa, Egne data 838
2010 Altered food preferences during pregnancy of women experiencing nausea and vomiting and their influences upon pregnancy weight change, gestational length and child birthweight.  Margaretha Haugen FHI MFR, MoBa 837
2010 Samliv og helse. 2. delprosjekt; rusmidler og samliv Frode Thuen Høgskolen i Bergen MoBa 836
2010 Emotional disorders in 3-4 year olds with symptoms of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (AD/HD) Heidi Aase FHI MoBa, Egne data 812
2010 The impact of a child’s special health care needs on maternal sickness and work participation Margarete Erika Vollrath FHI MFR, Reseptr. , MoBa, SSB 790
2010 The Norwegian Influenza Cohort Study (NorFlu) Lill Iren Trogstad FHI MFR, Reseptr. , MoBa, MSIS, Egne data 789
2010 The impact of maternal diet and infant and child feeding practices on weight development, overweight and obesity, at age 3 and 7 years Helle Margrete Meltzer FHI MFR, MoBa 788
2010 Assessment of paternal dietary habits in relation to socioeconomic status and children's development. A project in the Norwegian mother and child cohort study Margaretha Haugen FHI MFR, MoBa 783
2010 Pre- and postnatal environmental and genetic factors in relation to brain development in the Norwegian Mother and Child Cohort Study Kristine B. Walhovd UiO MFR, MoBa, Egne data 782
2010 ADHD in preschool children: The relation between behavioural and neuropsychological characteristics Heidi Aase FHI MoBa, Egne data 771
2010 Influence of in utero exposure to perfluorinated components on the immune status in 3 year old children Berit Granum FHI MFR, MoBa, Egne data 768
2010 Validation of mothers' reports of their child's weight and height for the MoBa questionnaires at child age 5, 7, and 8 years Margarete Erika Vollrath FHI MoBa, Egne data 766
2010 Epilepsy; Psychiatric and social aspects in females and males with epilepsy as examined by the MoBa-database Nils Erik Gilhus UiB MFR, MoBa 759
2010 Disruptive behaviour disorders in 3-4 year olds with symptoms of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) Heidi Aase FHI MoBa, Egne data 716
2009 Phase II: Biological mechanisms underlying the increased risk in Breast Cancer Following Pregnancy.  Rebecca Troisi OUS- Ullevål MFR, MoBa, Kreftreg 762
2009 Folic acid in pregnancy - prevention of congenital heart defects? Nina Øyen UiB DÅR, MFR, MoBa, Kreftreg 757
2009 Mutasjonsanalyse av DNA-minisatelitter fra triader inkludert i BraMiljø - en sub-cohort til MoBa Gunnar Brunborg FHI MFR, MoBa,  756
2009 Duration of breastfeeding and health effects Merete Eggesbø FHI MFR, MoBa 751
2009 Family, health and social benefits. Advantages of center-based childcare on language and social adaptation.  Arnstein Mykletun FHI MFR, MoBa,  748
2009 Co-occuReseptr. ing problems with developmental language delay Kristin S Mathiesen FHI MoBa 747
2009 From early social skills and communication to later language outcome and the effects of child and family related factors.  Kristin S Mathiesen FHI MFR, MoBa 746
2009 Parent’s choice of day care solution and children’s development Kristin S Mathiesen FHI MFR, MoBa 745
2009 Feeding difficulties in children with CHD: The Norwegian Mother and Child Study.  Ingrid Helland OUS- Riks MFR, MoBa,  740
2009 Preschool ADHD: Altered learning mechanisms and increased movement variability as early behavioural markers for ADHD? Heidi Aase FHI MoBa, Egne data 737
2009 Causes of autism spectrum disorders Camilla Stoltenberg FHI MFR, MoBa, ABC 728
2009 Contribution of early life nutritional exposures to the development of depression and anxiety symptoms in children Felice N Jacka Deakin Univ.  MFR, MoBa 721
2009 Kobling av ABC og NPR - utgått, se PDB 141 Camilla Stoltenberg FHI MoBa, NPR  720
2009 Diabetes and time to pregnancy in MoBa Matthew P. Longnecker NIEHS MFR, MoBa 713
2009 Fathers’ mental health and socio-emotional and behavioral development in their children Eva Kristin Hope Aaker Biringer Helse Fonna HF MFR, MoBa 712
2009 The mental health of young mothers Anne Reneflot FHI MoBa 711
2009 Investigating the role of preconceptional, first and second trimester folate intake and spontaneous preterm birth using data from the Norwegian Mother and Child Cohort Study Bo Jacobsson FHI MFR, MoBa 703
2009 Mental distress and partner factors as predictors of workforce participation and sickness leave in mothers of preschool-aged children Ragnhild E. Ørstavik FHI MFR, MoBa 700
2009 Mental health during pregnancy and obstetric outcome Malin M C Eberhard-Gran FHI MFR, MoBa 698
2009 Paternal age and childhood cancer- The I4C Cancer Consortium Siri Håberg FHI MFR, MoBa, Kreftreg 686
2009 The epidemiology of multiple births.  Rolv Skjærven UiB MFR, MoBa 682
2009 Prenatal environmental exposures associated with childhood cancers: The I4C Cancer Consortium.  TeReseptr. y Dwyer Murdoch Childrens Research Inst.  MFR, MoBa, Kreftreg 679
2009 Obesity, motherhood, and work participation Margarete Erika Vollrath FHI MoBa, SSB 678
2009 Epigenetic profiles of ART babies Karin B. Michels HarvardMed School MFR, MoBa 677
2009 LINE-1 methylation in folate-related congenital birth defects Abee L. Boyles NIEHS MFR, MoBa 676
2009 Childhood epilepsy: incidence, aetiology, genetics, prenatal anxiety as a risk factor and associated morbidities Richard FM Chin Neurosciences Unit and MRC Centre of Epid.  MoBa, ABC, NPR 670
2009 Effects of maternal use of prescribed psychotropics during pregnancy and lactation on child behavior outcomes Marte Handal FHI MFR, Reseptr. , MoBa 668
2009 Forprosjekt - Pre- and postnatal environmental and genetic factors in relation to brain development in the Norwegian Mother and Child Cohort Study Kristine B. Walhovd UiO MoBa, Egne data 667
2009 Biomonitoring levels of PFC in a small mother-child cohort study Gunnar Brunborg FHI MoBa  651
2009 Language skills and neuropsychological functioning in preschool children with ADHD symptoms Heidi Aase FHI MoBa, Egne data 647
2009 Perfluorinated alkyl levels in plasma in relation to time-to-pregnancy Merethe Eggesbø NIEHS MFR, MoBa 646
2009 Validering av gravides røykevaner i den norske mor og barn undersøkelsen Kjell Haug UiB MFR, MoBa 640
2009 Assosiasjonen mellom for tidlig fødsel og språkforsinkelse hos tre-åringer målt ved Ages and Stages Questionnaires" Per Magnus FHI MFR, MoBa 637
2009 Identifying causal determinants of adiposity in childhood - A family based approach to study early life determinants based on the Norwegian Mother and Child Cohort Study Øyvind Næss FHI MFR, MoBa 629
2009 Violence against women, reproductive and perinatal health outcomes Berit Schei NTNU MFR, MoBa 622
2009 The effect of smoking on the risk of hyperemesis Per Magnus FHI MoBa 621
2009 Longitudinal effect of active and passive smoking on risk for preeclampsia among singleton pregnancies in the MoBa cohort Stephanie M. Engel New York Univ.  MFR, MoBa 618
2009 Delaying childbirth - Risk factors for preterm birth in older women Dag Moster Karolinska institutet MFR, MoBa 617
2009 Postponing parenthood-Associations between high parental age and infant development and daily life.  Ulla Waldenstrøm Karolinska institutet MFR, MoBa 616
2009 Psychological aspects of becoming a mother in late reproductive life Ulla Waldenstrøm Karolinska institutet MFR, MoBa 599
2009 Delaying childbirth: Postnatal experiences such as experience of childbirth, duration of breastfeeding and breastfeeding complications in older first-time mothers Ulla Waldenstrøm Karolinska institutet MFR, MoBa 598
2009 Factors associated with high maternal and paternal age when having the first baby Ulla Waldenstrøm Karolinska institutet MFR, MoBa 563
2008 The role of Killer immunoglobulin-like receptors (KIR) and HLA-C-genes in reproductive success Ashley Moffett Univ. Cambridge MoBa 612
2008 Partners of women with eating disorders Cynthia M. Bulik FHI MFR, MoBa 611
2008 B vitamins and deregulation of imprinted genes.  Anne Kjersti N. Daltveit UiB MFR, MoBa 601
2008 Epigenetic, genetic and environmental risk factors of childhood leukemia – a nested case-control study in the Norwegian Mother and Child cohort Jorunn Kirkeleit UiB DÅR, MFR, MoBa, Kreftreg 597
2008 Prospective study of risk factors for multiple sclerosis Trond Riise UiB MFR, MoBa, NPR 596
2008 Phase II MoBa Asthma Group - Follow-up ages 7-10 years (UTGÅTT) Wenche Nystad FHI MoBa 595
2008 Phase I MoBa Asthma Group - Pregnancy and Early childhood respiratory and allergic outcomes Wenche Nystad FHI MFR, MoBa Reseptr. ,  594
2008 Maternal obesity and underweight: pregnancy, delivery and neonatal outcome among participators in the Norwegian Mother and Child Cohort (MoBa) study Nils-Halvdan Morken UiB MFR, MoBa 591
2008 Språkutvikling hos premature barn Christine Roth FHI MFR, MoBa 586
2008 Exposure to folic acid antagonists during pregnancy and the risk of neurological abnormalities: present at birth or manifesting later in childhood.  Per Magnus FHI MFR, MoBa, Reseptr. , BERTE 585
2008 Risk factors for respiratory diseases, asthma and atopy Wenche Nystad FHI MoBa, NPR SYSVAK, Egne data,  583
2008 A pilot analysis of levels of metabolites of organophosphate (OP) pesticides, phthalates, and bisphenol A (BPA) in pooled urine specimens from pregnant women participating in MoBa Matthew P. Longnecker NIEHS MoBa 578
2008 Consumption of Omega-3 during the pregnancy and how it spreads/ distributes in the socioeconomic groups.  Tonje Braaten UiTromsø MoBa 574
2008 Pre-pregnant body mass index (BMI) and weight gain in pregnancy in relation to pregnancy outcome.  Margaretha Haugen FHI MFR, MoBa 569
2008 Is there agreement between information in MoBa and the MBRN for the same variables? - a quality control project Kari Klungsøyr FHI MFR, MoBa 552
2008 Job adjustment during pregnancy and perinatal health Karl-Christian Nordby STAMI MFR, MoBa 551
2008 Maternal prenatal alcohol consumption and infant sleep Lisa DeRoo NIEHS MFR, MoBa 549
2008 Maternal prenatal alcohol consumption and risk of fetal death Lisa DeRoo NIEHS MoBa 548
2008 Maternal alcohol consumption and obstetric complications Lisa DeRoo NIEHS MFR, MoBa 547
2008 Maternal alcohol consumption during pregnancy: concuReseptr. ent vs. retrospective reports and the influence of partner substance use Lisa DeRoo NIEHS MFR, MoBa 546
2008 Predictors of maternal child-feeding style at 36 months: maternal and child characteristics Leila Torgersen FHI MFR, MoBa 545
2008 The emergence of eating problems in 36 month children of the MoBa Cohort Leila Torgersen FHI MFR, MoBa 544
2008 The emergence of eating problems and eating disorder related behaviours in 7 year old children of the MoBa Cohort Cynthia M. Bulik FHI MFR, MoBa 543
2008 Spontaneous preterm birth: a systems biology approach (genomics, proteomics and metabolomics) in the Norwegian Mother and Child Cohort Study Bo Jacobsson Sahlgrenska US /Östra MFR, MoBa 540
2008 Reliability of daughters' reports on their mother's smoking during pregnancy among subjects in MoBa Matthew P. Longnecker NIEHS MoBa 533
2008 Prescription and use of asthma medication - Forskrivning og bruk av astmamedisiner Wenche Nystad FHI Reseptr, MoBa, Egne data 532
2008 Temporal variability of prenatal exposure to organophosphate pesticides and bisphenol A in the MoBa cohort Matthew P. Longnecker NIEHS MoBa 531
2008 Selected environmental risk factors, genetic risk factors and gene-environment interactions for oral clefts Rolv Terje Lie UiB MFR, MoBa 508
2008 Prospective study of risk factors for multiple sclerosis (Bio) Trond Riise FHI MoBa 501
2008 An epidemiological and epigenetic approach to understanding outcomes in assisted reproductive technology Robert Lyle FHI MFR, MoBa 496
2008 Intergenerational transmission of obesity risk from the mother to the child: the role of individual differences Margarete Erika Vollrath FHI MFR, MoBa 495
2008 Folate, Paternal Age and De Novo Genetic and Epigenetic Events - genetiske faktorer i autisme- spekterforstyrrelser (ASD kasus og deres foreldre) - et delprosjekt av ABC studien Gun Peggy Knudsen FHI MFR, MoBa 492
2008 Forskrivning og bruk av legemidler - Kobling MoBa og RESEPTR.  Per Magnus FHI Reseptr, MoBa, Egne data 485
2008 Effects of maternal substance use during pregnancy on child behavioral outcomes Carol Prescott Univ. Bristol S. California MFR, MoBa 469
2008 Infections, contagion and respiratory diseases Wenche Nystad FHI MoBa, Egne data 468
2008 PEARL - linkage between registry data and birth cohorts - ALSPAC, MoBa etc.  John Mcleod Univ.  MFR, MoBa 466
2008 The association of pregnancy hypertension and blood pressure increases in otherwise normotensive pregnancies with maternal breast cancer risk: The role of angiogenic factor concentrations Rebecca Troisi NCI, USA MFR, MoBa, Kreftreg 456
2008 Longitudinal study of the molecular genetics of anxiety and mood disorders in children Kenneth S. Kendler Virginia Commonwealth Univ.  MoBa 445
2008 The effect of recuReseptr. ent spontaneous abortions and infertility on fetal growth in offspring of nulliparous women Per Magnus FHI MFR, MoBa 444
2008 Språk og læringsstudien, SOL Mari Vaage Wang FHI MFR, MoBa, NPR, MoBa inn 439
2008 Maternal and fetal genes, tobacco exposure, and intrauterine growth restriction David A. Savitz New York Univ MoBa 435
2008 Paraply -The International Childhood Cancer Cohort Consortium (I4C) TeReseptr. y Dwyer Murdoch Childrens Research Inst.  MoBa, Kreftreg 430
2008 The role of maternal and offspring metabolic and anthropometric gene variants in fetal and childhood growth Timothy Frayling PeninsulaMed School MoBa 414
2008 The relationship between emotion regulation and language and social competence in 3 year olds Synnve Schjølberg FHI MoBa 409
2008 Early life exposure to tobacco smoke and subsequent reproduction in MoBa mothers Matthew P. Longnecker NIEHS MFR, MoBa 408
2008 Systematic eReseptr. ors in the attribution of gestational age Olga Basso NIEHS MFR, MoBa 403
2007 Genome-wide association screening for maternal and fetal susceptibility genes for pre-eclampsia Linda Morgan Univ. Nottingham MoBa 431
2007 Diet and LDL cholesterol and spontaneous preterm birth Janette Jamil Khoury OUS-Ullevål MoBa 401
2007 Prenatal smoking, maternal and fetal genetic variation, & risk of preeclampsia Stephanie M. Engel UNC MFR, MoBa 392
2007 Foetal life and lung diseases. A validation study. Fosterlivet og lungesykdommer. Delprosjekt - valideringsstudie av luftveissykdommer.  Wenche Nystad FHI MoBa, Egne data 378
2007 Breastfeeding in infants with congenital heart disease (CHD) Henrik Holmstrøm OUS- Riks MoBa, BERTE 374
2007 Autismedatabasen Camilla Stoltenberg FHI MFR, MoBa, NPR 370
2007 Genetic epidemiology of pre-eclampsia Rigmor Austgulen NTNU MoBa 368
2007 Betydningen av amming for mors vektretensjon Anne Lise Brantsæter FHI MFR, MoBa 367
2007 Influence of maternal dietary habits on maternal weight gain during pregnancy Margaretha Haugen FHI MFR, MoBa 366
2007 European diet in pregnancy project (EARNEST study) Michelle A. Mendez IMIM, Barcelona MoBa 358
2007 Sex ratio of offspring in women with eating disorders-(PDB 35) Cynthia M. Bulik FHI MFR, MoBa 355
2007 The Reliability Study / "Gjentagelsesstudien" Merethe Eggesbø FHI MoBa 352
2007 Cerebral palsy in a joint Norwegian and Danish Birth Cohort (CP-NODA) Allen J. Wilcox NIEHS MFR, MoBa, Egne data 347
2007 The identification of genetic variants associated with mate choice and offspring sex-ratio: A replication study in MoBa Camilla Stoltenberg FHI MoBa 346
2007 Maternal BMI, maternal weight changes during pregnancy and the child's weight development predicted by sleep habits Wenche Nystad FHI MoBa 345
2007 Mothers of children with congenital heart disease (CHD): psychosocial problems from pregnancy through child age 3 years Margarete Erika Vollrath FHI MFR, MoBa, BERTE 329
2007 Nye verktøy for tidlig predisposisjon til overvekt Pål Rasmus Njølstad UiB DÅR, MFR, MoBa, HUNT, SSB, MoBa Gen Barnediabreg,  315
2007 Characteristics of young children with injuries Grete Dyb NKVTS MFR, MoBa 312
2007 Generations, reproduction and birth outcome Rolv Skjærven FHI MFR, MoBa 310
2007 Paraply; Research file for generation studies -"Forskningsfil for generasjonsstudier" Per Magnus FHI MFR, MoBa 309
2007 Exposure to potentially traumatic events: Effects on mother’s mental health and life satisfaction, and on mental health and adjustment in the child.  Siri Thoresen NKVTS MoBa 307
2007 Sleeping position in early life as risk factor for infantile hypertrophic pyloric stenosis and intussusception Robert Biggar SSI, Danmark MFR, MoBa 306
2007 Healthy environment and children’s health. NewGeneris / "BraMiljø –Barnets helse" WP11 Gunnar Brunborg FHI MFR, MoBa, MoBa inn 300
2007 ADHD-studien: Preschool AD/HD: Early characteristics, developmental trajectories, risk and protective factors in a prospective birth cohort (Phase I of The ADHD Study) Heidi Aase FHI MoBa, Egne data, MoBa inn 299
2007 Caffeine intake in relation to pregnancy and birth outcomes in The Norwegian Mother and Child Cohort Study Helle Margrete Meltzer FHI MFR, MoBa 298
2007 Validation of the Food Frequency Questionnaire to be used in the Norwegian Mother and Child Cohort Study Helle Margrete Meltzer FHI MoBa 297
2007 Mother's physical activity during pregnancy and fetal loss Matthew P. Longnecker NIEHS MoBa 296
2007 Phase I: Nutrients, genes and epigenetic modification of DNA in relation to asthma and atopy (UTGÅTT) Wenche Nystad FHI MFR, MoBa 291
2007 B; The association between polymorphisms in the VNTR-Insulin gene and the risk of pre-eclampsia Dag Undlien UiO MFR, MoBa 290
2007 Feeding styles in mothers with eating disorders - (PDB 35) Cynthia M. Bulik UNC MFR, MoBa 287
2007 Gestational diabetes in women with eating disorders symptom - (PDB 35) Cynthia M. Bulik UNC MFR, MoBa 286
2007 Developmental factors associated with variations in the serotonin transporter gene and the FTO gene in children Cynthia M. Bulik UNC MFR, MoBa 285
2007 Perinatal health among Pakistan women in Norway Babill Stray-Pedersen OUS-Riks MFR, MoBa 284
2007 Risk and protection factors related to the mental well-being of mothers during pregnancy and early childhood years – importance of family life.  Kristian Tambs FHI MFR, MoBa 283
2007 MOBADIA – Nutrition and infections in utero and during early childhood years as a risk factor of type 1 diabetes Lars Christian Stene FHI MFR, MoBa, Barnediabreg 278
2007 Pelvic floor muscle training during pregnancy makes labour more difficult. Myth or reality? Wenche Nystad FHI MFR, MoBa 277
2007 Angiogenic associated factors in urine and serum in second trimester as predictors for preeclampsia/Angiogenetiske faktorer i urin og serum i andre trimester som prediktorer for preeklampsi.  Anne Cathrine Staff OUS- Ullevål MFR, MoBa 270
2007 Use of food supplements and birth outcome in the Norwegian Mother and Child Cohort Study  Margaretha Haugen FHI MFR, MoBa 269
2007 Dietary patterns/indexes and pregnancy outcome (MoBa) Margaretha Haugen FHI MFR, MoBa 268
2007 Pregnancy outcomes and mental health Eva Kristin Hope Aaker Biringer Helse Fonna HF MFR, MoBa 156
2006 Anxiety during pregnancy and method of delivery Malin M C Eberhard-Gran FHI MoBa 267
2006 Violence and traumatic stress, (data from MoBa) Line Schou FHI MoBa  266
2006 Predictors for transition in smoking behaviour in the reproductive periode.  Ragnhild Hovengen FHI MFR, MoBa 261
2006 Predictors for childhood weight development Wenche Nystad FHI MFR, MoBa 260
2006 Pelvic girdle pain in pregnancy: Risk factors and prognostic factors Malin M C Eberhard-Gran FHI MFR, MoBa 259
2006 Physical abuse and pregnancy outcome Berit Schei NTNU MFR, MoBa 257
2006 Physical activity and preeclampsia Per Magnus FHI MFR, MoBa 253
2006 Physical activity in pregnancy and infant neurodevelopment Anne Marie Jukic NIEHS MoBa 251
2006 GAIN - Whole genome association study of low birth weight Robert Lyle FHI MFR, MoBa 250
2006 Can co morbidity between language impairment and emotional problems be detected in 3 year old children Synnve Schjølberg FHI MFR, MoBa, ABC 249
2006 Does developmental language disorder (DLD) relate to other neuropsychiatric or neurodevelopmental disorders (NPD/NND) at 3 years Synnve Schjølberg FHI MFR, MoBa, ABC 248
2006 Communicative interactions between children with language impairments and their mothers Synnve Schjølberg FHI MFR, MoBa, ABC 247
2006 Prenatal biomarkers for delayed language development and autism spectrum disorders (ASD) Camilla Stoltenberg FHI MFR, MoBa, ABC 243
2006 Biomarkers of immunotoxic risk in newborns - BraMat - et delprosjekt (Workpackage 9) under EU-prosjektet NewGeneris Berit Granum Janssen-CilagAS MFR, MoBa, SYSVAK, MoBa inn 241
2006 Outcome in children born to mothers with epilepsy Nils Erik Gilhus UiB MFR, MoBa 236
2006 Prososial atferd hos tre år gamle barn av mødre som rapporterer om angst og depresjon i barnas første leveår Stephen von Tetzchner UiO MoBa 235
2006 Pair relation and health Frode Thuen UiB MFR, MoBa, Egne data 233
2006 Prediction of dental caries in small children Nina J. Wang UiO MFR, MoBa 231
2006 Mental health and development in children with congenital heart disease Margarete Erika Vollrath FHI MFR, MoBa, BERTE 230
2006 Dietary intake and gestational diabetes Tina Marie Saldana NIEHS MFR, MoBa 229
2006 Can the mother’s anxiety and depression in pregnancy affect the child’s behaviour at 6 months of age? Rannveig Nordhagen FHI MoBa 228
2006 The influence of maternal dietary habits during pregnancy with maternal weight gain and birth size? Lene Frost Andersen UiO MFR, MoBa 218
2006 CYP1A2 gene and caffeine metabolism: effects on fetal growth Michael B. Bracken Yale Univ MFR, MoBa 214
2006 Biomarkers of immunotoxic risk in newborns, - et delprosjekt (Workpackage 9) under EU-prosjektet NewGeneris Martinus Løvik FHI MoBa 198
2006 Angst og depresjon gjennom svangerskap og barsel (se 267) Malin M C Eberhard-Gran FHI MFR, MoBa 194
2006 Mother’s dietary exposure to dioxins, PCBs, PBDEs and mercury – relation to foetal growth and thyroid hormone status of the child.  Helle Margrete Meltzer FHI MFR, MoBa 193
2006 Genes and gene-environment interactions in failed rescue by birth in stillbirths Frederik Frøen FHI MFR, MoBa 191
2006 Teeth in MoBa Kristin Klock UiB MoBa, MoBa inn 189
2006 Maternal psychological characteristics and caesarean section.  Lorentz M. Irgens FHI MFR, MoBa 188
2006 Comparing dental caries among twins in Brazil to twins in Norway based on molecular genetic analysis Jørn A. Aas UiO MoBa 187
2006 UTGÅTT: Putting the Norwegian health surveys on the map: Assessing air-pollution and water quality using GIS Geir Aamodt FHI CONOR, MoBa 186
2006 Cerebral palsy in the Norwegian National Mother-and-Child cohort Kari Kveim Lie FHI MoBa, ABC 185
2006 Prenatal folate metabolism and postnatal neurodevelopment Ezra Susser Columbia Univ MoBa, ABC 184
2006 An MRI investigation of brain development in young children with autism within the Autism Birth Cohort (ABC) The-MRI study Einar Heiervang Haukeland US MoBa, ABC 183
2006 The contribution nutrition and LDL-cholesterol level in early pregnancy to premature birth Janette Jamil Khoury OUS- Riks MFR, MoBa 170
2006 Pregnancy, one-carbon metabolism and related single nucleotide polymorphisms (SNPs) Stein Emil Vollset FHI MFR, MoBa 168
2006 Influence of maternal KIR and fetal HLA-C genes on pre-eclampsia, fetal growth restriction and reproductive success Ashley Moffett Univ. Cambridge MFR, MoBa 167
2006 Does cytomegalovirus infection contribute to development of preeclampsia? Rigmor Austgulen NTNU MFR, MoBa, Egne data 166
2006 Folate and fatty acids in early life and neurodevelopmental disorders: developmental language delay as an early marker Per Magnus FHI MFR, MoBa 165
2006 Recruiting analysis Roy Miodini Nilsen FHI MFR, MoBa, SSB 164
2006 M-CHAT and ESAT screening questionnaires at 18 months: issues of overlap and external validity Synnve Schjølberg FHI MFR, MoBa 163
2006 Comparison of the level of anxiety and depression, as measured by questionnaire responses in MoBa, in women who participate or do not participate in MIDIA.  Per Magnus FHI MFR, MoBa, MIDIA 162
2006 Short time effects of maternal use of alcohol during pregnancy based on the Norwegian Mother and child cohort study Per Magnus FHI MFR, MoBa 157
2006 Multiple sclerosis and pregnancy: The effect of life style on birth outcome Nils Erik Gilhus UiB MFR, MoBa 155
2006 Biological and social pathways from maternal fetal life to pregnancy outcome: secondary analysis of the Norwegian Mother and Child Cohort Study (NMCCS) Nick Spencer Univ. Warwick MFR, MoBa 154
2006 Natural trajectories, gene-environment interactions and AD/HD pathogenesis in a prospective birth cohort (se 299) Heidi Aase FHI MFR, MoBa, ABC 152
2006 Gene-environment interactions in an Autism Birth Cohort: The Autism Birth Cohort (ABC)- study Pål Surén FHI MFR, MoBa, ABC, MoBa inn 141
2006 Stomach aches in 6 year olds in the Norwegian Mother and Child Cohort Study Per Olav Vandvik Sykehuset innlandet MoBa 139
2006 Organic food, pregnancy and health Helle Margrete Meltzer FHI MFR, MoBa 138
2006 Birth anxiety related to physical abuse during the mother's childhood Rannveig Nordhagen FHI MFR, MoBa 129
2006 NewGeneris Jan Alexander FHI MoBa, Egne data 128
2006 Prenatal maternal stress and anxiety and infant outcomes Kari Slinning FHI MFR, MoBa 127
2006 (ESCAPE MoBa) The impact of ambient air pollution on pregnancy outcomes Per Nafstad FHI DÅR, MoBa, SSB 117
2006 Healthy eating patterns and indexes and pregnancy outcome (se268) Margaretha Haugen FHI MFR, MoBa 109
2005 Pregnancy, safety and health in a gender perspective Anne Kjersti N. Daltveit UiB MFR, MoBa 301
2005 Spontaneous preterm birth: genetics and proteins Bo Jacobsson Univ. Göteborg MFR, MoBa 289
2005 Long term health effects of Cesarean delivery and antibiotics in children: food allergy, growth/obesity, antibiotic and rate of infectious diseases Merete Eggesbø FHI MoBa 252
2005 Effekt av ulike folatberikningsstrategier på folatinntaket hos barn og voksne Margaretha Haugen FHI MFR, MoBa 202
2005 Social determinants, individual preferences and caesarean section Grete Botten UiO MFR, MoBa 195
2005 Coffee, caffeine, methylxantines and gestational length and birth weight Helle Margrete Meltzer FHI MFR, MoBa 192
2005 Occasional smokers in pregnancy are different from pre pregnancy occasional smokers Ragnhild Hovengen FHI MFR, MoBa  182
2005 Sick leave during pregnancy Rannveig Nordhagen FHI MFR, MoBa 180
2005 Fødselsasfyksi og inflammatoriske mediatorer hos barn født til termin Alf Meberg Sykehuset i Vestfold HF MFR, MoBa 171
2005 The role of genetic polymorphism in genes on the IGF axis in the development of fetal growth restriction Phillip Baker FHI MFR, MoBa 169
2005 Effects of prenatal mercury exposure from dental amalgam fillings Lars Björkman Uni Health/Uni Research MFR, MoBa 160
2005 The association between baby swimming and infections Wenche Nystad FHI MFR, MoBa 116
2005 Spontaneous preterm birth and genetics (289) Bo Jacobsson Sahlgrenska US/ Östra MoBa 114
2005 X chromosome inactivation pattern in patients with pre-eclampsia Karen Helene Ørstavik OUS- Riks DÅR, MoBa, Abortreg 113
2005 Reported alcohol use during pregnancy and mental health.  Kari Slinning FHI MFR, MoBa 37
2005 Eating disorders and pregnancy outcome in 100 000 births Cynthia M. Bulik UNC MFR, MoBa 35
2005 Fertility of couples in the developed world Donna D. Baird NIEHS MFR, MoBa 32
2005 Psychobiological interaction effects. Can problems with attention or hyperactivity related to ADHD be observed in a child’s second year of life? Anne Inger Helmen Borge UiO MFR, MoBa 31
2005 Children’s temperament and overweight Margarete Erika Vollrath FHI MFR, MoBa 30
2005 Mothers impulsivity, negative way of upbringing, and overweight in children Margarete Erika Vollrath FHI MFR, MoBa 29
2005 Stability and change in subjective well being Espen Røysamb FHI MFR, MoBa 28
2005 Natures draw, resources or behaviour? What is the relationship between health at birth and the socio-economic position of parents? Astrid Grasdal UiB MFR, MoBa 27
2005 Subgroups of preterm birth and infectious risk factors of spontaneous preterm birth in the Norwegian Mother and Child cohort study.  Nils-Halvdan Morken Sykehuset i Telemark MFR, MoBa 26
2005 Acute infectious inflammation in pregnancy – a link to preeclampsia? Lill Iren Trogstad FHI MFR, MoBa 25
2005 Contraceptive practices- relations to preeclampsia.  Lill Iren Trogstad FHI MFR, MoBa 24
2005 Hyperemesis gravidarum and diet Per Magnus FHI MFR, MoBa 23
2005 Maternal morbidity and pregnancy outcomes among pregnant women with respiratory symptoms and asthma Wenche Nystad FHI MFR, MoBa 21
2005 Foetal life and lung diseases. Does development of lung disease begin during foetal life? Per Nafstad FHI MFR, MoBa 16
2004 Developmental psychopathology in infants and support systems (early childcare) Mona Bekkhus UiO MFR, MoBa 242
2004 Urinary incontinence during pregnancy Steinar Hunskår UiB MFR, MoBa 212
2004 Maternal autoantibodies against folate receptors: A risk factor for folate sensitive birth defects? Abee L. Boyles NIEHS MFR, MoBa 136
2004 HUMIS: Mat og miljøgifter. Risikable kostvaner til hvilken pris? Effekten av miljøgifter på barns helse.  Merethe Eggesbø FHI MFR, MoBa, HUMIS 52
2004 Pharmacoepidemiologic study of medication use during pregnancy Hedvig Nordeng FHI MFR, MoBa 38
2004 Psykisk helse blant mødre gjennom svangerskap og fødselsfasen - en prospektiv kohortstudie Kari Slinning FHI MoBa 36
2004 Subfertilitet og eksposisjoner i Mor-barn undersøkelsen Johanne Sundby UiO MoBa 34
2004 Does atopic status decrease with subsequent pregnancies? Stephanie J. London FHI MFR, MoBa  33
2004 Biotilgjengelighet av et utvalg mineraler i kosttilskudd brukt i Den norske mor og barn undersøkelsen.  Olaug Siqveland FHI MFR, MoBa 22
2004 Physical activity, pregnancy and birth Wenche Nystad FHI MFR, MoBa 17
2004 Which factors are associated with breastfeeding during the first six months? Helle Margrete Meltzer FHI MFR, MoBa 15