Hopp til innhold

Artikkel

MoBa fagråd

Fagrådet skal gi strategiske og faglige råd til ledelsen i MoBa. Fagrådet skal også bidra til faglig videreutvikling av bruk av MoBa data og biologisk materiale.

Colourbox.com
Colourbox.com

Fagrådet skal gi strategiske og faglige råd til ledelsen i MoBa. Fagrådet skal også bidra til faglig videreutvikling av bruk av MoBa data og biologisk materiale.


Fagrådet er et strategisk og rådgivende organ for MoBa. Ragnhild Eek Brandlistuen er fagansvarlig og prosjektleder for MoBa. Fagrådet har representanter for MoBa-forskning fra alle fagområdene ved Folkehelseinstituttet.

Forvaltning, drift og budsjettansvar for MoBa ligger hos områdedirektør for område for helsedata og digitalisering. 

Fagrådet har følgende medlemmer (Høst 2022):

  • Ragnhild Eek Brandlistuen, faglig leder av MoBa og leder av fagrådet, Område for psykisk og fysisk helse, Avdeling for barns helse og utvikling, Oslo 
  • Ellen Røyrvik, medlem, Område for helsedata og digitalisering, Avdeling for genetikk og bioinformatikk, Bergen 
  • Pétur B. Juliusson, medlem, Område for helsedata og digitalisering, Avdeling for helseregisterforskning- og utvikling, Bergen 
  • Børge Sivertsen, medlem, Område for psykisk og fysisk helse, Avdeling for helsefremmende arbeid, Bergen 
  • Helga Ask, medlem, Område psykisk og fysisk helse, Avdeling for psykiske lidelser, Oslo 
  • Anne Lise Brantsæter, medlem, Område klima, miljø og helse, Avdeling for mattrygghet, Oslo 
  • Brita Askeland Winje, medlem, Område for smittevern, Avdeling for smittevern og vaksine, Oslo 
  • Jennifer Harris, medlem, Senter for fruktbarhet og helse, Oslo 
  • Siri E. Håberg, medlem, Senter for fruktbarhet og helse, Oslo