Hopp til innhold

Artikkel

MoBa fagråd

Fagrådet er Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) sitt rådgivende organ for strategiske og faglige spørsmål knyttet til videreutvikling, forvaltning og drift av MoBa. Fagrådet skal bidra til faglig videreutvikling av MoBa slik at kohorten fortsetter å være en attraktiv forskningsressurs for å bedre forstå årsaker til sykdom og helse i et livsløpsperspektiv.

Colourbox.com
Colourbox.com

Fagrådet er Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) sitt rådgivende organ for strategiske og faglige spørsmål knyttet til videreutvikling, forvaltning og drift av MoBa. Fagrådet skal bidra til faglig videreutvikling av MoBa slik at kohorten fortsetter å være en attraktiv forskningsressurs for å bedre forstå årsaker til sykdom og helse i et livsløpsperspektiv.


MoBa fagråd består av forskere som representerer ulike fagområder ved Folkehelseinstituttet. Fagrådets medlemmer har forskningserfaring innen epidemiologi, genetikk og bioinformatikk, psykisk og fysisk helse, bruk av helseregistre, helsedata og Biobank, klima og miljø, infeksjonsimmunologi, og fertilitet og helse.

Ragnhild Eek Brandlistuen er faglig leder av MoBa og leder av fagrådet. Mer informasjon om medlemmenes forskningserfaring finnes på den engelske fagrådssiden.

Mandat

Fagrådets mandat består av følgende oppgaver:

 • Utarbeide faglig utviklingsplan for MoBa i samsvar med folkehelseinstituttets strategi.
 • Bidra til at MoBa opprettholdes som en levende kohort, herunder komme med innspill til drift og forvaltning
 • Fremme samarbeid på tvers av instituttet og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Gi råd i prinsipielle saker knyttet til bruk av data og biologisk materiale
 • Gi råd i prinsipielle saker ved søknad om ny aktivitet, for eksempel nye datainnsamlinger i MoBa
 • Bidra til at MoBa har en bærekraftig finansieringsmodell

Forvaltning, drift og budsjettansvar for MoBa kohorten er lagt til områdedirektør for Område for helsedata og digitalisering.

Medlemmer (Vår 2023)

 • Ragnhild Eek Brandlistuen, faglig leder av MoBa og leder av fagrådet, Område for psykisk og fysisk helse, Avdeling for barns helse og utvikling, Oslo og Område for helsedata og digitalisering, Avdeling for ledelse og stab, Oslo
 • Anne Lise Brantsæter, medlem, Område klima, miljø og helse, Avdeling for mattrygghet, Oslo 
 • Jennifer Harris, medlem, Senter for fruktbarhet og helse, Oslo 
 • Siri E. Håberg, medlem, Senter for fruktbarhet og helse, Oslo 
 • Pétur B. Juliusson, medlem, Område for helsedata og digitalisering, Avdeling for helseregisterforskning- og utvikling, Bergen 
 • Ellen Røyrvik, medlem, Område for helsedata og digitalisering, Avdeling for genetikk og bioinformatikk, Bergen 
 • Helga Ask, medlem, Område psykisk og fysisk helse, Avdeling for psykiske lidelser, Oslo 
 • Børge Sivertsen, medlem, Område for psykisk og fysisk helse, Avdeling for helsefremmende arbeid, Bergen 
 • Bo Terning Hansen, medlem, Område for smittevern, Avdeling for smittevern og vaksine, Oslo
 • Anita Haugan, koordinator for MoBa Fagråd, Område for Helsedata og digitalisering, Avdeling for biobanker, Oslo