Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «MoBa-data i konsortier»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • MoBa-data i konsortier

Artikkel

MoBa-data i konsortier

Her finner du informasjon om MoBa-prosjekter som deltaer i konsortier. Siden oppdateres fortløpende.

Her finner du informasjon om MoBa-prosjekter som deltaer i konsortier. Siden oppdateres fortløpende.


Forskere i pågående MoBa-prosjekter som skal bidra med prosjektdata i en metaanalyse, må informere MoBa-administrasjonen om dette. Forskerne må utføre analysen av data på individnivå innenfor godkjenningene av det pågående MoBa-forskningsprosjektet. 

MoBa-prosjekter med bidrag i konsortier

Konsortie  MoBa prosjekt  Kontakt-person Tilhørighet Tema for metaanalysen 
CAPICE  PDB2306 Alexandra Havdahl FHI Replikasjon av funn fra Generation R og ALSPAC; A Mendelian randomization study of the bounds on the average causal effect of prenatal alcohol exposure on ADHD. 
Within-Family Consortium PDB2306 Alexandra Havdahl FHI Using parent-offspring trios and siblings to estimate bias in GWAS of neurodevelopmental and mental health problems.
PGC PDB2306 Alexandra Havdahl og Helga Ask FHI The consortium studies a range of psychiatric disorders including autism spectrum disorder, bipolar disorder, eating disorders, major depressive disorder, postpartum depression, obsessive-compulsive disorder/Tourette syndrome, post-traumatic stress disorder, schizophrenia, substance use disorders and anxiety disorders.
Environment and Child Health International Group (ECHIG) PDB 1440 Ida Henriette Caspersen FHI Sammenlignende analyse av blynivåer i blod fra ulike biomonitoreringstudier.
Environment and Child Health International Group (ECHIG) PDB 2771 Line Småstuen Haug FHI Sammenlignende analyse av nivåer av per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS) i blod fra ulike biomonitoreringstudier.
DreamBig Consortium PDB 2401 Mona Bekkhus OUS The consortium studies the sex-dimorphic interplay between prenatal adversity and offspring genetic susceptibility in relation to psychopathology in school-aged children: A multi-site replication study.
Genetics of Stuttering Consortium PDB2306 Alexandra Havdahl FHI The consortium includes a large number of cohorts that have collected stuttering phenotype information from participants, and have genome-wide genotyping data available. The cohorts will undertake a GWAS of stuttering and share the summary data with the Consortium for combining the results into a large meta-analysis.
NCWRH and EAGLE PDB 1724 Bo Jacobsson FHI / Sahlgrenska Universitets-sykehus

* NCWRH Collaboration – meta analyses of genome wide association studies investigating variants associated with birth trauma (rifts), early pregnancy bleeding, ante- and postpartum hemorrhage, placenta previa, abruptio placenta, placenta accreta, retained placenta phenotypes for the fetal, maternal and paternal genomes.

* EAGLE Consortium – As part of the EAGLE eczema consortium, which brings together studies from around the world with eczema, astma and genetic data, we will conduct large-scale genomic research. The aim is to identify genetic variants associated with eczema in order to improve understanding of the disease and inform therapeutic development.

EGG (Early Growth Genetics Consortium) PDB 1962 Pål Njølstad UiB Studere genetisk vekst hos barn opptil 5 års alder ved deltagelse i et internasjonalt konsortia kalt EGG (EARLY GROWTH GENETICS CONSORTIUM).
CoMorMent PBD 2445 Ole Andreassen OUS Investigate how & why mental ill-health interacts with cardiovascular disease.
deCODE Genetics PDB 2836 Helga Sanner OUS Genetiske risikofaktorer for revmatoid artritt - RA (leddgikt).
EAGLE PDB 2306 Alexandra Havdahl FHI Årsaksforhold mellom aggressiv atferd og rusmiddelmisbruk. Identifisering av genetiske risikofaktorer for sosiale vansker.
COVIDMENT PDB 2824 og PDB 2306 Helga Ask FHI Undersøke hvordan Covid-19 påvirket/påvirker psykisk helse i befolkningen på tvers av flere ulike land

International Hundred K+ Cohorts Consortium

PDB 2824 Christopher Flatley FHI Testing av en polygen risikoscores evne til å forutsi kroppsmasseindeks (BMI). En polygen risikoscore er en poengsum utledet fra en sum av hver del av DNA-molekylet (eller hvert basepar) assosiasjon med BMI. Denne poengsummen kan brukes som en risikovurdering for en person som utvikler en forhøyet BMI.

EGG (Early Growth Genetics Consortium)

PDB 1724 Bo Jacobsson FHI Genomiske data fra mødre, fedre og deres barn fra MoBa og andre kohorter blir studert for å forstå de genetiske effektene på svangerskapsvarighet og for tidlig fødsel i >200.000 svangerskap. Dette er den største studien som er utført til dags dato, og vi håper den vil bane vei for å forstå de biologiske triggerne til fødsel.

Genetic and Environmental Mental health Intergenerational Investigation (GEMINI)

PDB 2306 Alexandra Havdahl FHI

Studie av hvilken grad tendens til emosjonelle vansker overføres genetisk og miljømessig fra foreldre til barn.

EGG (Early Growth Genetics Consortium)

PDB 315 Pål Njølstad UiB

Undersøker det genetiske bidraget til placentavekten. Dette vil bli gjort ved å bruke både foreldrenes og fosterets genom.

Nordic Genetic and Precision Medicine Collaboration, deCODE.

PDB 1479 Ole Andreassen OUS

Nordisk samarbeid for å identifisere sjeldne genetiske varianter som kan bidra til alvorlige sykdommer, som ofte rammer hjernens utvikling. Disse variantene oppdages ved å studere genvarianter som ikke finnes sammen i populasjonen.

inDEPTH lab

PDB 2982 Mona Bekkhus UiO

Formålet med dette samarbeidet er å undersøke prospektive assosiasjoner mellom svangerskapsrisiko og svangerskaps-epigenetisk alder, og hvilken betydning det kan ha for barns utvikling, basert på data fra flere store befolkningsbaserte fødselskohorter.

REALMENT

PDB 2445 Ole Andreassen UiO

Undersøke hvordan arv og miljø bidrar til utvikling og forløp av psykiske lidelser, og avdekke faktorer som gjør det mulig å tilpasse behandling og oppfølging for den enkelte ved hjelp av stordata og nye analysemetoder.

inDEPTH lab

PDB2982 Mona Bekkhus UiO

Formålet med dette samarbeidet er å undersøke sammenheng mellom polygenerisikoskårer og DNAm ved fødsel for tre store nevroutviklingsforstyrrelser.

EGG (Early Growth Genetics Consortium)

PDB 315 Stefan Johansson & Pål Njølstad UiB

Her vil man studere om barnets vekst i fosterlivet påvirker mors blodtrykk og blodsukker. Denne store multisenterstudien vil bruke genetiske markører for fødselsvekt og placentavekt som forskningsgruppen fra Universitetet i Bergen har utviklet gjennom studier i MoBa. Disse gen-markørene vil her brukes for å se om barnets vekst påvirker mors blodtrykk i MoBa og flere store mor-barn studier rundt om i verden.

Revived Genomics of Personality Consortium (ReGPC)

PDB 2601 Eivind Ystrøm UiO

Denne er en del av et internasjonalt initiativ for å undersøke sammenhenger mellom genetikk og personlighet. Vi undersøker hvordan vanlige genetiske variasjoner mellom deltakere i MoBa henger sammen med fem personlighetstrekk: ekstraversjon, nevrotisisme, medmenneskelighet, planmessighet og åpen for for erfaring. Analysemetoden er en såkalt Genome-wide association study (GWAS).

Within-Family Consortium PDB2306 Alexandra Havdahl FHI Vi vil studere genetiske faktorer som påvirker kroppsmasse i ulike stadier av livet og blant kvinner og menn. For eksempel vil vi identifisere genetiske faktorer som påvirker kroppsmasse hos kvinner i livsfasen mellom menarke og første fødsel. Resultatene vil brukes til å undersøke hvordan kroppsmasse i ulike livsfaser henger sammen med psykisk og fysisk helse.

inDEPTH lab

PDB2982 Mona Bekkhus UiO

Dette multikohortprosjektet har som mål å teste teorien om at prenatalt stress påvirker fosterets DNA-metyleringsmønstre (DNAm) relatert til glukokortikoid-eksponering, noe som øker risikoen for barns internaliserende og eksternaliserende symptomer.