Hopp til innhold

Artikkel

MoBa-data i metaanalyser

Publisert

Her finner du informasjon om MoBa-prosjekter som bidrar med aggregerte data i metaanalyser. Siden oppdateres fortløpende.

Her finner du informasjon om MoBa-prosjekter som bidrar med aggregerte data i metaanalyser. Siden oppdateres fortløpende.


Konsortier med MoBa-data

Konsortie  MoBa prosjekt  Kontaktperson Tema for metaanalysen 
EAGLE PsychGen PDB2306 Alexandra Havdahl  Årsaksforhold mellom aggressiv atferd og rusmiddelmisbruk
CAPICE  PsychGen PDB2306 Alexandra Havdahl  Replikasjon av funn fra Generation R og ALSPAC; A Mendelian randomization study of the bounds on the average causal effect of prenatal alcohol exposure on ADHD. 
Within-Family Consortium PsychGen PDB2306 Alexandra Havdahl  Using parent-offspring trios and siblings to estimate bias in GWAS of neurodevelopmental and mental health problems
PGC PsychGen PDB2306 Martin Tesli The consortium studies a range of psychiatric disorders including autism spectrum disorder, bipolar disorder, eating disorders, major depressive disorder, postpartum depression, obsessive-compulsive disorder/Tourette syndrome, post-traumatic stress disorder, schizophrenia, substance use disorders and anxiety disorders.
EGG       

Retningslinjer ved bruk av MoBa-data

Forskere i pågående MoBa-prosjekter som skal bidra med prosjektdata i en metaanalyse, må informere MoBa-administrasjonen om dette. Forskerne må utføre analysen av data på individnivå innenfor godkjenningene av det pågående MoBa-forskningsprosjektet. 

Se retningslinjer for bruk av data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen i metaanalyser for mer informasjon.