Hopp til innhold

Artikkel

MoBa avtaleverk og tilgangsdokumenter

Publisert

Her finner du avtaleverk og tilgangsdokumenter knyttet til MoBa-studien.

Her finner du avtaleverk og tilgangsdokumenter knyttet til MoBa-studien.


Avtaleverket til MoBa består av vedtekter, retningslinjer og avtale med standardvilkår. Det beskriver hvordan man får tilgang til, og kan benytte, data og biologisk materiale fra MoBa til forskningsformål. 

  • Vedtekter for MoBa omfatter organisatoriske bestemmelser for MoBa.
  • Retningslinjer for MoBa omfatter hvilke betingelser som gjelder når forsker skal søke tilgang til data og biologisk materiale fra MoBa, samt om søknadsbehandling.
  • Avtalen består av både eksterne rammebetingelser (for eksempel lov, forskrift, godkjenninger og samtykke), samt hvilke betingelser FHI setter for tilgang til bruk av MoBa. Avtalen er bygd opp slik: