Hopp til innhold

Artikkel

Godkjenning av artikler

Publisert Oppdatert

Artikler basert på MoBa data og/eller biologisk materiale må godkjennes av MoBa administrasjonen før publisering. Denne sjekklisten for artikler sikrer at analysene blir utført i henhold til avtalen og at MoBa er korrekt beskrevet. Publikasjonsrutinene beskriver kravene MoBa stiller for artikler som er basert på MoBa data og/ eller biologisk materiale.

Artikler basert på MoBa data og/eller biologisk materiale må godkjennes av MoBa administrasjonen før publisering. Denne sjekklisten for artikler sikrer at analysene blir utført i henhold til avtalen og at MoBa er korrekt beskrevet. Publikasjonsrutinene beskriver kravene MoBa stiller for artikler som er basert på MoBa data og/ eller biologisk materiale.


Sjekkliste for MoBa-artikler (utfyllbar word) skal sendes inn sammen med artikkelen.

Se detaljert informasjon på den engelske siden eller i pdf-dokumentet Publikasjonsrutiner, engelsk (pdf)

Alle artikler som bruker MoBa-data og biologisk materiale, må sendes til MoBa for godkjenning. Dette er ikke en vitenskapelig gjennomgang. Manuskriptet vil bli revidert for å beskytte konfidensialitet og sikre at kohorten er beskrevet riktig. Obligatoriske referanser må inkluderes, og analysene må følge forskningsspørsmålene i den signerte avtalen. Vi vil gi råd og tilbakemeldinger til forfattere der vi tror dette kan være nyttig. Folkehelseinstituttet (FHI) tar ikke ansvar for det vitenskapelige innholdet i manuskriptet. 

Innhold på denne siden