Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Godkjenning av artikler

MoBa-artikler må godkjennes av ledelsen i MoBa for å sikre at analysene er utført i henhold til den godkjente søknaden og at MoBa er korrekt beskrevet.

Her er sjekklisten som skal sendes inn sammen med artikkelen :

Ønske om syntaksfiler

Vi ber om at syntaksfiler som danner grunnlag for analysene legges ved når artiklene sendes til MoBa for godkjenning. Syntaksfilene må definere alle variabler/algoritmer som er benyttet i analysene. Det er ønskelig med en kort beskrivelse av hver variabel for å forklare konstruksjonen og en beskrivelse av studiepopulasjonen. Artikler uten syntaksfiler vil ikke bli vurdert for godkjenning av MoBa ledergruppe. Syntaksfiler sendes datatilgang@fhi.no.

Det er viktig at publikasjoner fra MoBa holder høy kvalitet, både på data og analyser. Vi må unngå sprikende resultater mellom artikler ved forhold som skulle være like. Ved å lage et bibliotek av syntaksfiler kan vi standardisere og kvalitetssikre bruk av data fra MoBa. Slike data vil bare bli benyttet for å reprodusere resultatene i tilgrensende publiserte artikler, og for å kommentere omkring disse resultatene i brev til redaksjoner. Ingen originaldata fra syntaksfiler skal benyttes uten eksplisitt godkjenning fra opprinnelige forskere i en egen avtale.

Standardtekst og referanser for publikasjoner

Title: MoBa må gjøres synlig ved å inkudere The Norwegian Mother and Child Cohort Study i tittel, eller under-tittel av publikasjonen.

Acknowledgements: MoBa ønsker at forfattere inkluderer en avslutning med “acknowledgement” omfattende bidragsyterer og takk til deltakende familier som har bidratt med data og biologisk materiale. Den foreslåtte teksten kan settes inn uendret eller modifisert:

The Norwegian Mother and Child Cohort Study is supported by the Ministry of Health and Care Services and the Ministry of Education and Research, NIH/NIEHS (contract no N01-ES-75558), NIH/NINDS (grant no.1 UO1 NS 047537-01 and grant no.2 UO1 NS 047537-06A1). We are grateful to all the participating families in Norway who take part in this ongoing cohort study.

Forslag til standard tektst om MoBa til bruk i “Abstract” og “Material and Methods”

Abstract: This study is based on the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa).  

Material and Methods: The Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa) is a prospective population-based pregnancy cohort study conducted by the Norwegian Institute of Public Health. Participants were recruited from all over Norway from 1999-2008. The women consented to participation in 40,6% of the pregnancies. The cohort now includes 114 500 children, 95 200 mothers and 75 200 fathers. The current study is based on version (to be filled in) of the quality-assured data files released for research on (to be filled in).

If blood samples were used in the current study: Blood samples were obtained from both parents during pregnancy and from mothers and children (umbilical cord) at birth. 

Approvals: The establishment and data collection in MoBa was previously based on a licence from the Norwegian Data protection agency and approval from The Regional Committee for Medical Research Ethics, and it is now based on regulations related to the Norwegian Health Registry Act.

The current study was approved by The Regional Committee for Medical Research Ethics (references)

Referanser for MoBa

Obligatorisk: Magnus P, Birke C, Vejrup K, Haugan A, Alsaker E, Daltveit AK, Handal M, Haugen M, Hoiseth G, Knudsen GP, Paltiel L, Schreuder P; Tambs K, Vold L, Stoltenberg C. Cohort Profile Update: The Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). Int J Epidemiol 2016; 45:382-8. doi: 10.1093/ije/dyw029

Dersom biologisk materiale er brukt: Liv Paltiel, Anita Haugan, Trine Skjerden, Kari Harbak, Siri Bækken, Nina Kristin Stensrud, Gun Peggy Knudsen and Per Magnus. The biobank of the Norwegian Mother and Child Cohort Study – present status Nor J Epidemiol 2014; 24 (1-2): 29-35

Konsortia manuskripter hvor MoBa bidrar med metadata

Hvis det ikke er mulig å inkludere beskrivelse og referanse til MoBa i konsortia manuskriptet, må en minimumsbeskrivelse av MoBa med hoved referanser inngå i tilleggsdelen. Forskere som bidrar til konsortia manuskripter med MoBa data må sende oss en kopi av den publiserte artikkelen, som skal inngå i vår publikasjonsliste.

Open data access - Ikke aktuelt for MoBa-data

Forsker kan ikke gjøre datamaterialet tilgjengelig i forbindelse med publisering, med begrunnelse i det norske lovverket. Forsker opplyser hvor man kan henvende seg for å søke om tilsvarende datasett.Forslag til standardtekst til tidsskrifter som ønsker tilgang til forskningsfilen:

Data Availability: The consent and approvals for MoBa does not allow storage of data in repositories or journals, but it is possible to apply for access to data-sets for replication or reproduction of studies by sending an application to datatilgang@fhi.no.  Ethical approvals and entering into appropriate agreements will be required.