Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Egen innsamling av data og/eller biologisk materiale i MoBa»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Egen innsamling av data og/eller biologisk materiale i MoBa

Artikkel

Egen innsamling av data og/eller biologisk materiale i MoBa

Her er informasjon om hvordan du søker om et prosjekt som skal samle inn data og/eller biologisk materiale fra deltakere i MoBa og hvilke krav som stilles.

Her er informasjon om hvordan du søker om et prosjekt som skal samle inn data og/eller biologisk materiale fra deltakere i MoBa og hvilke krav som stilles.


Viktig informasjon til søkere: Det er for tiden lang kø for å samle inn nye data fra MoBas deltagere. Forskere som planlegger å søke om ny innsamling av data fra deltagere i MoBa bes kontakte faglig leder i MoBa, , før innsending av søknad.

Noen forskningsprosjekter har fått tillatelse til å samle inn nye data fra MoBa sine deltakere, enten fra alle deltakerne eller fra noen utvalgte grupper. Her er informasjon for deg som ønsker å søke om å samle inn data og/eller biologisk materiale fra MoBas deltagere i et forskningsprosjekt

Når bør prosjektet kontakte MoBa?

Dersom du ønsker å kontakte deltakerne i MoBa for å samle inn data eller biologisk materiale bør du kontakte MoBa administrasjonen tidlig under planleggingsfasen.

Innsamling av data inkluderer spørreskjemaer, intervjuer, kliniske undersøkelser, røntgen/CT/MR og annen kontakt med deltakerne, for eksempel for gjennomføring av kognitive tester.

MoBa ønsker tidlig dialog for å kunne gi råd og veiledning før søknad om gjennomføring av prosjektet sendes inn til MoBa for behandling. Kontakt MoBa adm på .  

Du bør ha følgende klart før du kontakter MoBa:   

 • Begrunnelse for hvorfor prosjektet ønsker å bruke deltakere i MoBa som utgangspunkt   
 • Ideskisse som beskriver den faglige bakgrunnen for problemstillingene som skal besvares   
 • Beskrivelse av den praktiske gjennomføringen av datainnsamlingen: Hva skal samles inn og hvem er rekrutteringspopulasjonen?   
 • Styrkeberegninger og anslag av antall deltakere som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet  
 • Plan for finansiering av datainnsamlingen og prosjektet

Selv om MoBa involveres i planleggingsfasen er det først når vi mottar en komplett søknad, inkludert nødvendige godkjenninger og dokumentasjon, at MoBa tar endelig stilling til om forskningsprosjektet godkjennes eller ikke. I det ligger en beslutning om forskningsprosjektet kan kontakte MoBas deltagere. 

Søknad og godkjenning

Etter dialog med MoBa adm må søknad om egen datainnsamling sendes via helsedata.no.

Informasjon om søknadsskjema, prosjektleders ansvar og generelle vilkår for alle prosjekter som søker om tilgang til MoBa finnes her. MoBa anbefaler forskere å sende søknad i god tid før planlagt oppstart av prosjektet. 

Når søknaden er mottatt av MoBa går den gjennom en formell godkjenningsprosess som inkluderer faglig vurdering av prosjektet.

MoBa kan avvise søknader selv om disse har finansiering og er godkjent etisk av REK.

Søknader om egen innsamling av data og/eller biologisk materiale vurderes i forhold til andre pågående prosjekter med egen innsamling samt MoBas egne innsamlinger.

Den totale belastningen for deltagerne vurderes. MoBa ønsker å unngå uttrøtting av deltakerne for å redusere risikoen for at de trekker tilbake sitt samtykke til videre deltagelse i MoBa.

Spesielle vilkår

MoBa stiller spesielle vilkår til prosjekter som ønsker å kontakte MoBas deltakere for å gjennomføre egne innsamlinger av data og/eller biologisk materiale.

 • Prosjektet må utforme samtykkeskriv og informasjonsskriv til deltagerne. Dette må godkjennes av MoBa før det kan sendes ut til deltakerne.  
 • Alle kostnader knyttet til datainnsamlingen må dekkes av prosjektet selv.
 • Innsamlede data (og eventuelt biologisk materiale) skal tilbakeføres til MoBa slik at dette kan tilgjengeliggjøres for andre forskningsprosjekter.

Kontaktinformasjon

Saksbehandler i MoBa (MoBaadm@fhi.no): 

 • Generelle spørsmål om bruk av MoBa til forskning 
 • Ønsker om å diskutere muligheten for et forskningsprosjekt
 • Kommersielle aktører  

Dataforvalter i MoBa (MorBarnData@fhi.no):

 • Spørsmål knyttet til hvilke data og variabler som er tilgjengelige i MoBa
 • Spørsmål om kobling til andre datakilder