Hopp til innhold

Artikkel

Bruk av data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen i metaanalyser

Publisert

Forskere i pågående MoBa-prosjekter som har til hensikt å bidra med prosjektdata i en metaanalyse, må søke MoBa-administrasjonen om godkjenning for slik bruk. Analysen av data på individnivå må utføres innenfor godkjenningene av det pågående MoBa-forskningsprosjektet. Aggregerte data kan bare deles med konsortiene som utfører metaanalysen for et bestemt formål og for en begrenset tidsperiode.

Forskere i pågående MoBa-prosjekter som har til hensikt å bidra med prosjektdata i en metaanalyse, må søke MoBa-administrasjonen om godkjenning for slik bruk. Analysen av data på individnivå må utføres innenfor godkjenningene av det pågående MoBa-forskningsprosjektet. Aggregerte data kan bare deles med konsortiene som utfører metaanalysen for et bestemt formål og for en begrenset tidsperiode.


1. Formål og omfang

Denne retningslinjen beskriver bruk av data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) i metaanalyser der MoBa er en av flere som bidrar med data.

Retningslinjen gjelder for pågående MoBa-forskningsprosjekter som er invitert til å delta i metaanalyse i pågående eller nye konsortier. Retningslinjen gjelder ikke for nye MoBa-prosjekter eller for bruk av MoBa-data i analyser der individnivådata skal deles, hvor andre regler gjelder.

Formålet med retningslinjen er å sikre at MoBas vedtekter, retningslinjer og standardvilkår (www.fhi.no/moba) blir fulgt.

2. Betingelser for bruk av MoBa-data i en metaanalyse

Metaanalysen må være innenfor formålet til MoBa, deltakernes samtykke og godkjenningene for forskningsprosjektet der analysen skal utføres.

Prosjektleder for MoBa-prosjektet der metaanalysen skal utføres, må godkjenne metaanalysen og godkjenne deling av aggregerte data.

Han  hun må også bekrefte at studien er innenfor prosjektets formål og problemstillinger og er ansvarlig for at bruken av data ligger innenfor eksisterende godkjenninger.

MoBa-data på individnivå skal ikke lastes opp i databaser på noe tidspunkt. Bare aggregerte data kan brukes i metaanalyser. MoBa-data på et aggregert nivå kan lastes opp til en database for analyseformål, men dataene må slettes etter at analysen er fullført.

2.1 Godkjenning av manuskripter

Manuskripter må sendes MoBa-administrasjonen (mobaadm@fhi.no) for godkjenning før de sendes inn til et tidsskrift. Manuskriptet må være ledsaget av en utfylt ‘Checklist for papers’ og en studie/analyseprotokoll.

En kopi av manuskriptet og studie/analyseprotokollen blir lagret internt for dokumentasjonsformål.

Denne standardteksten kan brukes til tidsskrifter som ber om tilgang til forskningsfilen:

“The consent given by the MoBa participants does not allow for the storage of aggregated or individual level data in any repositories or journals. Researchers who requests access to data sets for replication should submit an application to datatilgang@fhi.no. Access to data sets requires approval from The Regional Committee for Medical and Health Research Ethics in Norway and a formal agreement with MoBa.”

Summariske data fra genome wide association studies (GWAS) i MoBa kan gjøres tilgjengelig på FHIs nettside (https://www.fhi.no/en/studies/moba/for-forskere-artikler/gwas-data-from-moba/) om dette kreves av tidsskriftet.

En kopi av den publiserte artikkelen skal sendes til mobaam@fhi.no.

2.2 MoBa sitering og anerkjennelse

MoBa må krediteres i artikler, og MoBa-referanseartikkelen bør siteres (se MoBas retningslinjer for papirer for mer informasjon).

3. Prosedyre for godkjenning  

3.1 Søknad til MoBa-administrasjonen   

En forsker i et pågående MoBa-forskningsprosjekt som har til hensikt å delta i en metaanalyse, må sende en søknad på e-post til mobaadm@fhi.no. Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk.

En studie/analyseprotokoll som beskriver metaanalysen må være knyttet til søknaden.

E-posten skal inneholde følgende informasjon gitt i tekst eller ved å fylle ut et skjema:

 • Navn på prosjektleder
 • Ansvarlig institusjon
 • Prosjektnummer PDB XXXX
 • Navn på konsortium som koordinerer metaanalysen
 • En beskrivelse av hvordan MoBa-data vil bli brukt i metaanalysen og hvilke MoBa-data som vil bli brukt (hvis en studie/analyseprotokoll ikke er tilgjengelig).
 • Informasjon om andre deltakende MoBa-prosjekter, hvis aktuelt

Følgende bekreftelser må inkluderes i søknaden:

 • En bekreftelse på at planlagt bruk av data er godkjent av ansvarlig institusjon
 • En bekreftelse på at planlagt bruk av data er innenfor rammen og formålet for det eksisterende MoBa-prosjektet
 • En bekreftelse på at planlagt bruk av databruk er dekket av eksisterende godkjenninger (f.eks. REK) og er i samsvar med GDPR
 • En bekreftelse på at ingen MoBa-data på et individuelt eller aggregert nivå blir lastet opp i databaser for lagring og videre deling
 • En bekreftelse på at aggregerte MoBa-data lastet opp i en database for analyseformål i konsortiet vil bli slettet når analysen er fullført

3.2 Evaluering  

MoBa-administrasjonen vil vurdere mottatte søknader ukentlig. Om nødvendig kan andre forskere som jobber med MoBa-prosjekter som svarer på lignende vitenskapelige problemstillinger, bli konsultert for å unngå interessekonflikt.

3.3. Godkjenning   

En e-post vil bli sendt til søkeren og prosjektlederen med avslag eller godkjenning. Når søkeren har mottatt en bekreftende e-post kan analysen starte.

 4. Definisjoner

Tabell 1. Definisjoner

Data

spørreskjema, genetiske data, innsamlede data eller analyseresultater fra biologisk materiale

Data på individnivå

informasjon om en enkelt deltaker i MoBa

Aggregerte data

kombinert data på individnivå

Metaanalyse

statistisk prosedyre for å kombinere data fra flere studier

Konsortium

en sammensetning av to eller flere individer, selskaper, organisasjoner eller myndigheter (eller en hvilken som helst kombinasjon av disse enhetene) med mål om å delta i en felles aktivitet eller samle ressursene deres for å oppnå et felles mål

Innhold på denne siden