Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bruke MoBa data i metaanalyser»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Bruke MoBa data i metaanalyser

Artikkel

Bruke MoBa data i metaanalyser

Forskere i pågående MoBa-prosjekter som har til hensikt å bidra med prosjektdata i en metaanalyse, må informere MoBa-administrasjonen om slik bruk. Analysen av data på individnivå må utføres innenfor godkjenningene av det pågående MoBa-forskningsprosjektet.

Forskere i pågående MoBa-prosjekter som har til hensikt å bidra med prosjektdata i en metaanalyse, må informere MoBa-administrasjonen om slik bruk. Analysen av data på individnivå må utføres innenfor godkjenningene av det pågående MoBa-forskningsprosjektet.


1. Formål og omfang

Denne retningslinjen beskriver bruk av data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) i metaanalyser der MoBa er en av flere som bidrar med data.

Retningslinjen gjelder for pågående MoBa-forskningsprosjekter som er invitert til å delta i metaanalyse i pågående eller nye konsortier. Retningslinjen gjelder ikke for nye MoBa-prosjekter eller for bruk av MoBa-data i analyser der individnivådata skal deles.

Forskere i pågående MoBa-prosjekter som har til hensikt å bidra med prosjektdata i en metaanalyse koordinert av forskningsinstitusjoner både nasjonalt og internasjonalt, må informere MoBa-administrasjonen om dette. Analysen av data på individnivå må utføres innenfor godkjenningene av det pågående MoBa-forskningsprosjektet.

Formålet med retningslinjen er å sikre at MoBas vedtekter, retningslinjer og standardvilkår blir fulgt.

2. Betingelser for bruk av MoBa-data i en metaanalyse

Metaanalysen må være innenfor formålet til MoBa, deltakernes samtykke og godkjenningene for forskningsprosjektet der analysen skal utføres.

Prosjektleder for MoBa-prosjektet der metaanalysen skal utføres, må godkjenne metaanalysen og godkjenne deling av aggregerte data.

Prosjektleder er ansvarlig for at metaanalysen er innenfor prosjektets formål og problemstillinger og at bruken av data ligger innenfor eksisterende godkjenninger.

MoBa-data på individnivå skal ikke lastes opp i databaser på noe tidspunkt. Bare aggregerte data kan brukes i metaanalyser. 

MoBa-data på et aggregert nivå kan lastes opp til database for analyseformål og resultatene fra metaanalysen kan deles på konsortiets hjemmeside. Konsortiene skal informeres om at MoBa skal krediteres ved bruk av resultatene i videre sekundære analyser.

Summariske data fra genome wide association studies (GWAS) i MoBa kan eventuelt gjøres tilgjengelige på siden MoBa GWAS summary data (engelsk).

2.1 Tidsskrift som ber om tilgang til forskningsfil

Denne standardteksten kan brukes til tidsskrifter som ber om tilgang til forskningsfilen:

“The consent given by the MoBa participants does not allow for the storage of individual level data in any repositories or journals. Researchers who request access to MoBa data sets should submit an application through www.helsedata.no. Access to data sets requires approval from The Regional Committee for Medical and Health Research Ethics in Norway and a formal agreement with MoBa.”

2.2 MoBa sitering og kreditering

MoBa må krediteres i artikler, og MoBa-referanseartikkelen bør siteres.

En pdf av publisert artikkel skal sendes til .

3. Prosedyre for godkjenning  

3.1 E-post til MoBa-administrasjonen   

En forsker i et pågående MoBa-forskningsprosjekt som har til hensikt å delta i en metaanalyse, må sende en e-post til mobaadm@fhi.no med informasjon om analysen. E-posten kan skrives på norsk eller engelsk.

En studie/analyseprotokoll som beskriver metaanalysen må være vedlagt.

E-posten skal inneholde følgende informasjon gitt i tekst eller ved å fylle ut et standardisert skjema (se lenke til Word-skjema under):

 • Navn på prosjektleder
 • Ansvarlig institusjon
 • Prosjektnummer PDB XXXX
 • Navn på konsortium som koordinerer metaanalysen
 • Nettside til konsortiet dersom den eksisterer
 • En beskrivelse av hvordan MoBa-data vil bli brukt i metaanalysen og hvilke MoBa-data som vil bli brukt (hvis en studie/analyseprotokoll ikke er tilgjengelig).
 • Informasjon om andre deltakende MoBa-prosjekter, hvis aktuelt
 • En kort beskrivelse av tema for metaanalysen (på norsk)

Følgende bekreftelser må inkluderes i eposten:

 • En bekreftelse på at planlagt bruk av data er godkjent av ansvarlig institusjon
 • En bekreftelse på at planlagt bruk av data er innenfor rammen og formålet for det eksisterende MoBa-prosjektet
 • En bekreftelse på at planlagt bruk av databruk er dekket av eksisterende godkjenninger (f.eks. REK) og er i samsvar med GDPR
 • En bekreftelse på at ingen MoBa-data på personnivå blir lastet opp i databaser for lagring og videre deling
 • En bekreftelse på at konsortiet informeres om MoBas krav til kreditering ved bruk av MoBa data i sekundæranalyser samt at en PDF av artikler med sekundæranalyser sendes til

3.2 Håndtering av MoBa-administrasjonen 

MoBa-administrasjonen vil legge informasjon om deltakelse i meta-analysen og konsortiet ut på MoBa sin nettside for å sikre informasjon til deltakere og andre MoBa-forskere.

Nettsiden vil inneholde informasjon om følgende:

 • Konsortiet med lenke til hjemmeside hvis mulig
 • Informasjon om meta-analysen (tentativ tittel)
 • MoBa-prosjekt og kontaktperson

Mer informasjon om MoBa-prosjekter som bidrar med aggregerte data i metaanalyser i ulike konsortier finner du her: 

 4. Definisjoner

Tabell 1. Definisjoner

Data

spørreskjema, genetiske data, innsamlede data eller analyseresultater fra biologisk materiale

Data på individnivå

informasjon om en enkelt deltaker i MoBa

Aggregerte data

kombinert data på individnivå

Metaanalyse

statistisk prosedyre for å kombinere data fra flere studier

Konsortium

to eller flere forskergrupper som kombinerer data fra ulike kilder for å mer styrke til å undersøke felles problemstillinger

Primær metaanalyse

analyse som meta-analyserer data på kohortnivå

Sekundær metaanalyse

analyse som utføres på data generert i den primære metaanalysen