Hopp til innhold

Artikkel

Nyhetsbrev MoBa

Publisert Oppdatert

Det første nyhetsbrevet til MoBa-deltakere ble sendt ut i år 2000. Målet er å gi deltakerne et innblikk i nye forskningsresultater og annen viktig informasjon fra MoBa. Mange forskere både nasjonalt og internasjonalt ønsker å bruke data fra MoBa.

MoBa-nytt liten banner_norsk.png

Det første nyhetsbrevet til MoBa-deltakere ble sendt ut i år 2000. Målet er å gi deltakerne et innblikk i nye forskningsresultater og annen viktig informasjon fra MoBa. Mange forskere både nasjonalt og internasjonalt ønsker å bruke data fra MoBa.


Siden 2001 har antall deltakerfamilier vokst til over 90 000. Vi håper at deltakere i MoBa liker å holdes oppdatert gjennom trykte og elektroniske nyhetsbrev fra MoBa. Vi tar gjerne imot ros og ris på e-post.

Elektronisk nyhetsbrev: MoBa-nytt

I det elektroniske nyhetsbrevet som sendes på e-post til MoBa-deltakerne, formidler vi nytt fra forskningen, nye prosjekter og annen informasjon som deltakerne kan ha interesse av.

Brev til 15-åringer i MoBa

Trykte nyhetsbrev (tom. 2016)

Til og med 2016 sendte vi nyhetsbrev til alle deltakere i MoBa en gang per år i posten. Fra og med 2017 blir alle nyhetsbrev i MoBa sendt ut elektronisk på mail. I disse nyhetsbrevene skrev vi om nye forskningsresultater og annet nytt som kan være av interesse for deltakerne. 

Invitasjonsbrosjyre

I årene 1998 til 2008 fikk alle som ble innkalt til første ultralyd en invitasjon til å delta i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen.