Hopp til innhold

Artikkel

Nyhetsbrev MoBa

Publisert Oppdatert

I nyhetsbrevet får deltakerne et innblikk i nye forskningsresultater og annen viktig informasjon fra MoBa. Det siste nyhetsbrevet er ekstraordinært og handler om koronastudien.

MoBa-nytt liten banner_norsk.png

I nyhetsbrevet får deltakerne et innblikk i nye forskningsresultater og annen viktig informasjon fra MoBa. Det siste nyhetsbrevet er ekstraordinært og handler om koronastudien.


Ekstra nyhetsbrev mars 2020

Mars-brevet er et ekstraordinært nyhetsbrev til deg som er med i MoBa. På grunn av koronapandemien ønsker vi i en periode fremover å sende dere korte spørreskjemaer som kan fylles ut på mobiltelefon. I nyhetsbrevet kan du lese mer om hvorfor vi trenger din hjelp til å skaffe mer kunnskap om den pågående pandemien.

MoBa-nytt

Det elektroniske nyhetsbrevet MoBa-Nytt sendes på e-post til MoBa-deltakerne. Her formidler vi nytt fra forskningen, nye prosjekter og annen informasjon som deltakerne kan ha interesse av.

Vi håper at de 90 000 deltakerfamiliene i MoBa liker å holde seg oppdatert gjennom trykte og elektroniske nyhetsbrev. Fra og med 2017 blir alle nyhetsbrev sendt ut elektronisk med e-post. Send oss gjerne imot ros og ris på e-post.

Brev til 15-åringer i MoBa

Trykte nyhetsbrev (tom. 2016)

Til og med 2016 sendte vi nyhetsbrev til alle deltakere i MoBa en gang per år i posten. Det første nyhetsbrevet til MoBa-deltakere ble sendt ut i 2000. Nedenfor finner du disse nyhetsbrevene:

Invitasjonsbrosjyre

I årene 1998 til 2008 fikk alle som ble innkalt til første ultralyd en invitasjon til å delta i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen.