Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Fokusgrupper

MoBa har i samarbeid med analysebyrået Epinion AS gjennomført fokusgrupper med fedre, mødre og ungdom som deltar i MoBa for blant annet å få en bedre forståelse av hva som motiverer deltakerne til videre deltakelse.

En fokusgruppe er en form for strukturert gruppeintervju. Det foregår ved at en gruppe på seks til ti personer samles til en samtale som ledes av en intervjuer – også kalt en moderator. Et fokusgruppeintervju varer rundt to timer.

Temaet for en fokusgruppe er avgrenset og fastlagt av intervjueren. Fokusgruppeintervju har en uformell form, hvor deltakerne kan utveksle erfaringer og kommentere hverandres synspunkter og hvor det er mulighet for at deltakerne kan komme med egne tema og innspill. Ved at deltakerne samtaler om sine erfaringer kan man få fram mer informasjon enn ved å intervjue ett og ett gruppemedlem. Fokusgrupper er særlig egnet til å frembringe informasjon om deltakernes holdninger og normer.

Resultatet fra en fokusgruppeundersøkelse kan både publiseres som et selvstendig dokument og som del av en bredere analyse av et tema. Siden fokusgrupper har relativt få deltakere, kan ikke resultatene generaliseres. Du kan lese resultatet av fokusgruppene i samlerapporten fra Epinion.