Hopp til innhold

Artikkel

Du kan hoppe over spørreskjemaer eller melde deg ut

Publisert Oppdatert

All informasjon som er samlet inn om deltakerne i MoBa er verdifulle kilder til forskning i fremtiden. Deltakelse i MoBa er frivillig for både voksne, unge og barn. Om du ønsker å hoppe over spørreskjemaer, melde deg ut eller slette deg helt fra undersøkelsen, må du gi oss beskjed som beskrevet under.

All informasjon som er samlet inn om deltakerne i MoBa er verdifulle kilder til forskning i fremtiden. Deltakelse i MoBa er frivillig for både voksne, unge og barn. Om du ønsker å hoppe over spørreskjemaer, melde deg ut eller slette deg helt fra undersøkelsen, må du gi oss beskjed som beskrevet under.


grafikk over aktiv deltakelse, hoppe over, melde ut eller melde ut og slette.
Aktiv deltakelse, hoppe over, melde ut eller melde ut og slette. Grafikk av FHI

Hoppe over 

Flere svar gir bedre data. Samtidig forstår vi at livet innimellom kan være traveltHvis du ikke har tid eller det er et tema du ikke ønsker å svare oss på, kan du hoppe over spørreskjemaer du får via SMS fra oss. Vi vil da slutte å sende deg skjemaer og påminnelser på det du ønsker å hoppe over. Vi håper du vil svare på andre spørreskjemaer ved en senere anledning. For tiden er denne tjenesten tilgjengelig for deg som mottar spørreskjema om Covid-19.  

Melde ut, med mulighet for sletting 

MoBa ønsker å kunne følge deg videre i livet, men har også forståelse om du ikke ønsker detteVelger du å melde deg ut av MoBa, vil du ikke motta spørreskjemaer eller invitasjoner til delprosjekter i fremtiden. Vi vil fortsatt lagre data om deg og sammenstille disse med helseregistre og andre datakilder. På denne måten vil du bidra til verdifull forskning i fremtiden uten at det krever en innsats fra deg. Alle deltakere over 18 år må selv gi beskjed om egen utmeldelse. 

Du kan også velge å slette deg fra undersøkelsen. Dette innebærer sletting av data om deg og ødeleggelse av biologisk materiale. Analyser som allerede er gjennomført, kan ikke slettes. Velger du å slettes, vil vi ikke kunne forske på dine data i fremtiden.  

Du har derfor to valg:

  • Meld deg ut av MoBa 
  • Meld deg ut av MoBa og slett alle data 

Ønsker du ett av disse alternativene, må du kontakte oss: 

  • Send e-post til morfarbarn@fhi.no 
  • Eller ring, tlf. 53 20 40 40 
    mandag-fredag fra kl. 09.00 til 14.30