Hopp til innhold

Artikkel

Informasjon for deltakere i antistoff-undersøkelsen i MoBa

Publisert Oppdatert

Takk for at du har samtykket til antistoff-testing! Her får du mer informasjon om studien, og hvor du skal møte fram.

Illustrasjon koronavirus

Takk for at du har samtykket til antistoff-testing! Her får du mer informasjon om studien, og hvor du skal møte fram.


Dere som ikke har hatt symptomer på sykdom i luftveiene den siste uken, skal møte i Laboratoriebygget på Oslo universitetssykehus, Ullevål. Kartet viser hvor du skal møte opp, klikk på bildet for å forstørre:

Kart bygg 25 OUS Ullevål.
Kart bygg 25 OUS Ullevål.

Når du kommer til Laboratoriebygget, står det en vekter utenfor. Vis vekteren sms-invitasjonen på mobiltelefonen eller fortell at dere er MoBa-deltakere, så slipper dere inn og kan følge anvisning til prøvetaking. Husk at det er bare deltakere i MoBa som det blir tatt prøve av.

Dere som har hatt symptomer på luftveisinfeksjon den siste uken, skal møte ved teststasjonen for undersøkelse av personer der det kan være mistanke om infeksjon med koronavirus. Dette er i  bygg 30, se kartet nedenfor, klikk på bildet for å forstørre:

oversiktskart Ullevål

Oversiktskart for Ullevål med nummererte bygg:

Informasjon for barn

Her er informasjon som barn kan lese, og som dere kan snakke sammen om:

Svar på prøven

Du får svar på prøven, men det kan ta noe tid. Hvis svaret viser at du har utviklet antistoffer, så betyr det at du har vært smittet. Det kan også bety at du er immun mot sykdommen, men foreløpig vet man ikke nok om det. Det er usikkert om man kan bli smittet på nytt.

I denne omgang får vi ikke tatt luftveisprøve til virustesting, men vi planlegger å sende ut prøvemateriale til dette senere. Da skal det gjøres spyttprøve.

I tillegg til å forstå utbredelsen av koronaviruset i befolkningen, vil kunnskap om antistoffer kunne knyttes til informasjonen som er samlet inn tidligere i MoBa. Det vil hjelpe oss å forstå hvem i befolkningen som er blitt smittet. Det kan bli aktuelt å koble dataene til helseregistre og til registre i Statistisk sentralbyrå, for å oppnå så god forskningsutnyttelse som mulig. Eksempler på helseregistre er Nasjonalt pasientregister (NPR) og Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Fordeler og ulemper ved å delta

Du får altså tilbakemelding om prøvene er positive for covid-19-antistoffer mot koronavirusinfeksjon.

Ulempen ved å delta er at vi tar en blodprøve som kan medføre noe ubehag.

Frivillig å delta, og du kan trekke tilbake samtykket

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykket elektronisk. For barn som er under 18 år er det dere som mor og far som samtykker på vegne av barnet.

Du kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke tilbake samtykket for dette delprosjektet. Du kan også kreve at dine helseopplysninger i prosjektet slettes, og at det biologiske materialet destrueres.

Dersom du har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte prosjektleder, se kontaktinformasjon nederst.

Hva skjer med opplysningene om deg?

Opplysningene som registreres om deg inngår i MoBas database og vil brukes til medisinsk forskning.

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene.

Du kan klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet og Folkehelseinstituttets personvernombud.

Alle opplysningene til forskning vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger (=kodede opplysninger). En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Kun noen få autoriserte prosjektmedarbeidere har tilgang til kodenøkkelen. Forskere får ikke tilgang til personidentifiserbare data.

Genetiske undersøkelser

For å forstå hvorfor noen blir mer alvorlig syke enn andre, kan det være at vi inkluderer genetiske faktorer i forskningen. For de fleste av dere har MoBa-undersøkelsen allerede samlet inn blodprøver som er undersøkt genetisk. Den nye blodprøven vi tar, kan supplere de genetiske undersøkelsene.

Det er foreslått at spesielle gener øker risikoen for sykdom, og dette vil vi etterprøve. Vi vil også lete etter nye gener som kan ha betydning, og vi vil se etter endringer i det epigenetiske mønsteret (om gener er skrudd på eller av) og sammenligne personer med og uten koronavirussykdom. Dette gjør at vi kan komme på sporet av viktige biologiske mekanismer. Disse analysene har ingen betydning for den enkelte deltaker, resultatene vil bare bli presentert generelt på MoBas hjemmesider.

Godkjenninger

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har gjort en forskningsetisk vurdering og godkjent prosjektet (REK referanse: 127708). Folkehelseinstituttet og prosjektleder Per Magnus er ansvarlig for personvernet i prosjektet.

Kontaktinformasjon

For henvendelse om deltakelsen i antistoff-unersøkelsen i MoBa:

Dersom du har spørsmål om personvernet i prosjektet, kan du kontakte personvernombudet ved instituttet.

Innhold på denne siden