Hopp til innhold

Artikkel

Informasjon for deltakere i antistoff-undersøkelsen i MoBa

Publisert Oppdatert

Takk for at du har samtykket til antistoff-testing! Her får du mer informasjon om prøvetakingen, og hvor du skal møte fram.

Illustrasjon koronavirus

Takk for at du har samtykket til antistoff-testing! Her får du mer informasjon om prøvetakingen, og hvor du skal møte fram.


Praktisk informasjon

Vi oppfordrer alle til å komme til tildelt tid.

Av smittevernhensyn ber vi deg/dere om ikke å møte dersom du/dere:

 • Er syk med COVID-19
 • Hoster, har tung pust, feber, sår hals, diaré eller magesmerter
 • Er forkjølet
 • Har vært i utlandet de siste 10 dagene (gjelder alle land)
 • Har hatt kontakt med koronasmittet person i løpet av de siste 10 dagene
 • Er i karantene eller isolasjon

Passer det ikke å komme på tildelt tidspunkt?

 • Dersom du/dere ikke har anledning til å komme til tildelt tidspunkt, trenger dere ikke gi beskjed til oss.
 • Vi kan dessverre ikke endre på det tildelte tidspunktet for prøvetaking.

Alle som av ulike grunner ikke kan møte til tildelt time, vil få ny mulighet til å delta. Vi vil på et senere tidspunkt sende dere en SMS med ny tid til blodprøvetaking.

Frivillig deltakelse, også for barn

Vi vil understreke at deltakelse er frivillig, også for barnet. Vi kan ikke gjennomføre blodprøvetakingen om barnet nekter å ta prøven.

Fremmøte og parkering

 • Dere møter i bygg 25, Laboratoriebygget på Oslo universitetssykehus, Ullevål. Inngang er fra sydenden av bygget (se kartet nedenfor).
 • Det er adgangskontroll på Oslo universitetssykehus, Ullevål. Vis SMS med invitasjon til blodprøvetaking til vaktpersonalet.
 • Vakten vil stille dere spørsmål om symptomer, utenlandsreise, kontakt med smittede og karantene.
 • Husk at vi bare kan ta blodprøver av MoBa-deltakere som er navngitt i invitasjonen du mottok på SMS. 
kart Ullevål
Kart Ullevål..

Deltakerne har tillatelse til å parkere på østsiden av bygg 25 (Laboratoriebygget), på parkeringsplassen som i utgangspunktet er reservert for blodgivere/blodbanken. Se kartet. 

Informasjon for barn

Her er informasjon som barn kan lese, og som dere kan snakke sammen om:

Svar på prøven

Prøveresultatet vil være tilgjengelig så snart analysene er klare, dette kan ta noe tid, men som regel innen 1- 2 uker. Prøvesvarene blir rapportert via Helse Norge og prøvedeltagerne vil finne sine prøvesvar for seg selv og for barn under 16 år ved å logge inn med BankID på helsenorge.no. Du får dessverre ikke varsel når prøvesvaret ditt er klart, du må derfor selv gå inn og sjekke.

For noen få personer vil analysesvaret være usikkert slik at det er nødvendig med ekstra analyser. For disse vil det derfor kunne ta lenger tid før prøvesvaret blir tilgjengelig ved innlogging.

Hvis svaret viser at du har utviklet antistoffer, så betyr det at du har vært smittet. Det kan også bety at du er immun mot sykdommen, men foreløpig vet man ikke nok om det. Det er usikkert om man kan bli smittet på nytt.

Fordeler og ulemper ved å delta

Du får altså tilbakemelding om prøvene er positive for covid-19-antistoffer mot koronavirusinfeksjon.
Ulempen ved å delta er at vi tar en blodprøve som kan medføre noe ubehag.

Frivillig å delta, og du kan trekke tilbake samtykket

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykket elektronisk. For barn som er under 18 år er det dere som mor og far som samtykker på vegne av barnet.
Du kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke tilbake samtykket for dette delprosjektet. Du kan også kreve at dine helseopplysninger i prosjektet slettes, og at det biologiske materialet destrueres.

Bekreftelse på deltakelse til skole eller arbeidsgiver

Dere kan få bekreftelse for deltakelse i studien til skole eller arbeidsgiver ved oppmøte.

Hvis dere trenger dette i forkant, kontakt oss på e-post: morfarbarn@fhi.no 

Kontaktinformasjon

For henvendelse om deltakelsen i antistoff-undersøkelsen i MoBa:

 • Send e-post til morfarbarn@fhi.no 

 • Eller ring, tlf. 53 20 40 40
  mandag-fredag fra kl. 09.15 til 11.15

Dersom du har spørsmål om personvernet i prosjektet, kan du kontakte personvernombudet ved instituttet.

Innhold på denne siden