Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hva er MITT LIV-undersøkelsen?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hva er MITT LIV-undersøkelsen?

Artikkel

Hva er MITT LIV-undersøkelsen?

MITT LIV–undersøkelsen er en longitudinell (langvarig) studie om ungdommers muligheter og utfordringer på skolen, på fritiden og i forhold til rusmiddelbruk. Undersøkelsen er godkjent av Datatilsynet og følger deres retningslinjer.

jenter som snakker sammen
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

MITT LIV–undersøkelsen er en longitudinell (langvarig) studie om ungdommers muligheter og utfordringer på skolen, på fritiden og i forhold til rusmiddelbruk. Undersøkelsen er godkjent av Datatilsynet og følger deres retningslinjer.


MITT LIV-undersøkelsen inviterte i 2017 om lag 4000 elever fra 8., 9. og 10. trinn i ungdomskolen. Deltagerne følges opp hvert år over en periode på minst fem år. Studien undersøker tema som rusmiddelbruk, tilknytning til skole, venner og familie, generell fysisk og psykisk helse og bruk av sosiale medier.

Målet er at dataene skal gi informasjon og innsikt i muligheter og utfordringer ungdommer måtte ha på skolen, på fritiden og i forhold til rusmiddelbruk. Kunnskapen vil kunne brukes i rusforebyggende ungdomsarbeid.

Noen sentrale temaer i spørreskjemaet til ungdommer:

  • Generell fysisk og psykisk helse
  • Relasjoner (familie og venner)
  • Sosiale medier, skole og fritidsaktiviteter
  • Debut og bruk av rusmidler
  • Eksponering for rusmidler
  • Omgivelsenes bruk av rusmidler og tanker om fremtidig bruk av rusmidler

Det ble gjennomført en kortfattet spørreskjemaundersøkelse til ungdomsskoleforeldre til de ungdommene som deltar i undersøkelsen.

Undersøkelsen er meldt til Datatilsynet (ref. nr. 15/01495-13), og vil følge deres retningslinjer.

Prosjektgruppe

Prosjektet organiseres med en prosjektgruppe og en styringsgruppe.

Prosjektgruppen består av:

Publikasjoner

Oppdatert publikasjonsliste fra prosjektet finnes på nettstedet researchgate.net.

MY LIFE pilotundersøkelse

My Life pilotundersøkelsen var en preliminær undersøkelse til den longitudinelle hovedstudien. Undersøkelsen ble gjennomført i 2014 og i 2015.