Hopp til innhold

Artikkel

Om NorEPIS

Publisert

NorEPIS (Norwegian Enhanced Paediatric Immunisation Surveillance Network) er et forskningsnettverk for sykdommer som forebygges med vaksinasjon.

bamse som får vaksine
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

NorEPIS (Norwegian Enhanced Paediatric Immunisation Surveillance Network) er et forskningsnettverk for sykdommer som forebygges med vaksinasjon.


Hensikten med NorEPIS

Hensikten med nettverket er å bidra i oppfølging av effekt og sikkerhet av vaksiner innført i norsk barnevaksinasjonsprogram og kartlegge behov for nye vaksiner.

I NorEPIS samarbeider forskere fra Folkehelseinstituttet og helsepersonell fra barneavdelingene og mikrobiologiske avdelingene ved fem store sykehus i Norge :

  • Oslo universitetssykehus Ullevål
  • Akershus universitetssykehus
  • Sykehuset Østfold Kalnes
  • St. Olavs Hospital
  • Stavanger Universitetssjukehus

Finansering

Studier

Nettverket har pågående studier på rotavirussykdom, influensa, RS-virus og kikhoste hos barn i Norge.

Samarbeidspartner

Nettverket deltar også i et europeisk samarbeidsprosjekt på kikhoste, PERTINENT.