Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om luftveisinfeksjonsstudien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om luftveisinfeksjonsstudien

Artikkel

Om luftveisinfeksjonsstudien

I dag er omfanget av alvorlig influensa og RS-virusinfeksjoner hos barn i Norge lite kjent. Hensikten med studien er å finne ut hvordan influensa, RS-virus og kikhosteinfeksjoner rammer små og større barn som behandles på sykehus i Norge. Vi vil også kartlegge helse- og samfunnsmessige kostnader av disse sykdommene hos barn. I tillegg vil studien se nærmere på betydningen av vaksinasjon mot influensa og kikhoste.

sykt barn
Foto: Colourbox.com

I dag er omfanget av alvorlig influensa og RS-virusinfeksjoner hos barn i Norge lite kjent. Hensikten med studien er å finne ut hvordan influensa, RS-virus og kikhosteinfeksjoner rammer små og større barn som behandles på sykehus i Norge. Vi vil også kartlegge helse- og samfunnsmessige kostnader av disse sykdommene hos barn. I tillegg vil studien se nærmere på betydningen av vaksinasjon mot influensa og kikhoste.


Hvordan gjennomføres studien?

Studien er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og fem norske sykehus og gjennomføres i regi av NorEPIS-nettverket (Norwegian Enhanced Paediatric Immunisation Surveillance network).

Alle barn i alder 0-18 år som henvises til et sykehus som er med i studien, og som har feber, luftveis- og andre symptomer inviteres til å delta. Deltakelse i studien forutsetter skriftlig samtykke. Studien samler inn relevante opplysninger om studiedeltakerne, for eksempel symptomer, alvorlighetsgrad, og andre forhold gjennom et spørreskjema. I tillegg følges noen deltakere opp med et telefonintervju etter at barnet er skrevet ut fra sykehuset. Det tas også én prøve fra nesesvelget til hver studiedeltaker og prøven testes for ulike virus og bakterier ved sykehusets laboratorium.  Som oftest vil legen som undersøker barnet på sykehuset, uansett rekvirere en prøve fra nesesvelget for å kunne stille riktig diagnose. Den samme prøven vil kunne benyttes i studien, og barnet slipper en ekstra prøve. Prøven sendes videre til laboratoriet på Folkehelseinstituttet, hvor de også testes for flere smittestoffer.

Den kliniske delen av studien foregikk gjennom tre luftveissesonger i perioden 2015 – 2018, og datainnsamlingen er nå avsluttet.

Kobling mot andre registre

I studien sammenstilles opplysninger fra spørreskjema og prøvesvar med informasjon fra flere andre kilder (Norsk pasientregister, Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), Medisinsk fødselsregister (MFR), Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR), Reseptregisteret og Statistisk Sentralbyrå) for å kunne undersøke pasientenes bruk av helsetjenester, medisiner og vaksiner, vaksinasjonseffekt, risikofaktorer og mulige komplikasjoner av disse infeksjonene.

Personvern

Prøvene som samles inn i studien lagres i en biobank ved Folkehelseinstituttet. Det innsamlede datamaterialet lagres i en adgangsregulert og passordbeskyttet database, og det benyttes kun avidentifiserte opplysninger for analysene. Opplysninger og prøver anonymiseres ved prosjektets avslutning, slik at det blir umulig å knytte dem til studiedeltakerne også når resultatene publiseres. Prosjektslutt er  satt til 31.12.2030.

Internasjonale samarbeidspartnere

Studien samarbeider med en større europeisk studie (Pertinent- Pertussis in Infants European Network) for å måle sykdomsbyrde og forekomst av kikhoste i Europa. 

Finansiering og godkjenning

Studien er finansiert av Norges forskningsråd, Folkehelseinstituttet og European Centre for Disease Control and Prevention. Prosjektleder er Anne-Marte Bakken Kran ved Folkehelseinstituttet. Prosjektet er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Publisering av resultater

Resultater fra studiene vil publiseres i vitenskapelige tidsskrift og på Folkehelseinstituttets nettsider. Dataene fra studien har inngått i en masteroppgave (M.Sc) som er fullført ved NMBU, og i en PhD-avhandling ved UiO som ferdigstilles høsten 2022.