Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om Koronabrillestudien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Om Koronabrillestudien

Artikkel

Om Koronabrillestudien

Beskytter briller mot korona? Koronabrillestudien er en stor studie om koronasmitte, der vi skal undersøke om briller og solbriller kan beskytte mot korona.

Illustrasjon: FHI
Illustrasjon: FHI

Beskytter briller mot korona? Koronabrillestudien er en stor studie om koronasmitte, der vi skal undersøke om briller og solbriller kan beskytte mot korona.


Status

Studien er nå avsluttet (juni 2022). 

Målet med studien

Målet med studien er å undersøke om bruk av briller eller solbriller beskytter mot koronasmitte. Koronabrille-studien vil undersøke dette ved å sammenlikne personer som bruker briller når de er ute blant folk (f.eks. på offentlig transport og i kjøpesentre) og personer som ikke gjør det. Du kan lese mer om kriterier for å delta og gjennomføring av studien.

Koronabrille-studien i regi av Folkehelseinstituttet er viktig fordi det ikke er blitt gjennomført randomiserte studier om øyebeskyttelse mot koronasmitte. Det finnes imidlertid en del observasjonelle data som kan tyde på at briller beskytter.

Studien gjøres ikke kun for denne pandemiens skyld, men vil være nyttig for andre luftveisvirus i fremtiden. Koronabrillestudien har som mål å avdekke om briller kan være et nyttig verktøy for å gi smittebeskyttelse mot luftveisvirus som f.eks influensa og covid-19.

I Norge og hele verden har det vært lite forskning på tiltak under pandemien. Mange etterlyser kunnskap om effekt. Det er viktig både på grunn av tilliten, og for å unngå å bruke tiltak når de ikke trengs. I en type krise som vi har nå, blir det synlig at kostnadene ved tiltak er så store at det å ikke ha mer solid kunnskap, er en høy risiko. Det gjør at vi gang på gang under pandemien påfører folk tiltak som man vet virker i sum. Med mer kunnskap om hva som gir effekt, kan vi gi råd om tiltak som er mer presis og skånsom for å få den samme effekten.

Men en slik studie krever at smitten er høy og at mange deltar for at vi skal kunne finne ut om det er signifikant forskjell blant de som bruker briller og de som ikke gjør det. Hvis mange nok melder seg på for å delta i Koronabrille-studien, sett i lys av de høye smittetallene som ventes de neste ukene, vil det være mulig å få gode resultater fra studien.

FHI samarbeider med danske forskere og helsemyndigheter som gjennomfører samme studie i Danmark. Samarbeidet går først og fremst ut på at protokollene er samordnet, slik at resultatene kan sees i sammenheng.

Hva vet vi om øyebeskyttelse mot luftveisvirus?

Virus kan komme inn i kroppen gjennom øynene, derfor er det ikke utenkelig at briller og solbriller kan beskytte mot korona og andre luftveisvirus som for eksempel influensa. Men, det kan også være slik at briller ikke beskytter i det hele tatt.

Det er en del forskning som tyder på at briller beskytter mot smitte. Blant annet har det blitt rapportert at brillebrukere er underrepresentert blant personer som er innlagt for covid-19. Det kan skyldes mye annet enn at brillene beskytter, f.eks. at folk som bruker briller er mindre utsatt for smitte fordi de tilhører andre aldersgrupper, er mindre ute blant folk osv. Flere har tatt til orde for at det må gjøres mer for å beskytte øynene for å begrense smittespredning, men det mangler dokumentasjon for effekten av å gjøre det. Koronabrillestudien har som mål å styrke dokumentasjonen på dette feltet.

I tillegg til dette er det en studie som er svært kostnadseffektiv å gjennomføre, og som krever lite av både oss og de som skal delta.

Delta i studien og få sjansen til å vinne premie (ikke lenger mulig å delta)

Som takk for at du deltar i studien er du med i trekningen av en smarttelefon. Du får velge enten siste modell av iPhone eller siste modell av en tilsvarende Android på det tidspunktet trekningen foregår. Alle som fullfører studien og svarer på oppfølgingsspørreskjemaet er med i trekningen – uansett når du meldte deg på Koronabrille-studien.

Hvem kan delta?

FHI håper at så mange som mulig vil delta i Koronabrille-studien i Norge. Det er følgende kriterier for å delta:

 • er 18 år eller eldre
 • ikke er avhengig av å bruke briller ute blant folk, f.eks. på bussen eller på butikken (man kan bruke kontaktlinser dersom man trenger det)
 • ikke har fått påvist covid-19 etter 15. desember 2021 
 • ikke har symptomer på covid-19
 • er villig til å bruke briller ute blant folk i 14 dager
 • er villig til å IKKE bruke briller ute blant folk i 14 dager
 • har briller eller solbriller som kan brukes

Hva slags opplysninger hentes inn?

Studien innhenter disse opplysningene;

 • kjønn og alder i Folkeregisteret
 • opplysninger om helsetjenestebruk i løpet av studieperioden fra Norsk pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
 • registrert covid-19 smitte i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)
 • vaksinestatus (SYSVAK)

Koronabrillestudien er godkjent av Regional etisk komite (REK).