Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Til inviterte deltakere i Korona barn-studien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Til inviterte deltakere i Korona barn-studien

Artikkel

Til inviterte deltakere i Korona barn-studien

Har du blitt kontaktet om deltakelse i Korona barn-studien, eller har du allerede takket ja til å delta? Her finner du informasjon om hva det innebærer å delta, hvilke bidrag vi trenger fra deg og hva vi bruker informasjonen din til.

LightField Studios/Shutterstock.com
LightField Studios/Shutterstock.com

Har du blitt kontaktet om deltakelse i Korona barn-studien, eller har du allerede takket ja til å delta? Her finner du informasjon om hva det innebærer å delta, hvilke bidrag vi trenger fra deg og hva vi bruker informasjonen din til.


Innhold på denne siden

Hva innebærer det å delta?

Dersom du velger å delta i studien vil vi følge deg gjennom karanteneperioden eller inntil 10 dager. Deltagelse innebærer å avgi spyttprøver for påvisning av koronavirus så tidlig som mulig i karanteneperioden, samt den dagen du går ut av karantene. Dersom du blir bedt av kommunelegen der du bor om å teste deg/barnet ditt på dag 3 og 7 i karanteneperioden vil vi ikke innhente spyttprøver, men be deg om samtykke til å bruke resultatene fra testingen i kommunen. Deltagelse innebærer videre å svare på et kort spørreskjema om helse og om eventuelle symptomer på koronavirusinfeksjon ved første og siste dag av oppfølgingsperioden. I tillegg ber vi deg krysse av for eventuelle symptomer i en enkel symptomdagbok. Du vil få tilsendt spørreskjemaene elektronisk. De kan besvares på mobil, nettbrett eller datamaskin. Dersom du inviteres til å avlegge spyttprøver kan spørreskjema også besvares på papir.

Dersom du inviteres til å delta med spyttprøver

Vi vil be deg avlegge en spyttprøve i starten (så raskt som mulig) og slutten av oppfølgingsperioden. Prøven tas hjemme ved å spytte i et glass, og medfører ikke ubehag. Du vil motta prøveutstyr og veiledning om hvordan prøven skal tas, slik at dette kan gjøres hjemme. Prøven vil bli hentet hjemme hos deg eller på et avtalt sted og prøvetakingen er gratis. Spyttprøven vil analyseres så snart som mulig for å se om du er smittet av koronaviruset (SARS-CoV-2).

Dersom du inviteres til å delta uten spyttprøver

Vi ber om samtykke til innhente dine/ditt barns resultater fra testing i kommunen fra Meldingssystemet for Infeksjonssykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet. MSIS inneholder informasjon om alle tester som tas i Norge. Dersom du får påvist koronavirus vil vi be om å få utlevert biologisk materiale fra det diagnostiske laboratoriet som analyserte prøven. Det er for å studere egenskaper ved viruset som kan ha betydning for smittespredning.

Informasjon som samles inn i studien vil ikke påvirke dine muligheter for diagnostikk og behandling dersom du blir smittet med koronaviruset. Du vil behandles og følges opp som alle andre pasienter med infeksjon.

Frivillig deltakelse og samtykke

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, skriver du under på et samtykkeskjema sendt til deg elektronisk på SMS eller på e-post. Du kan når som helst og uten å oppgi grunn trekke ditt samtykke til videre deltakelse i studien. Hvis du ber spesielt om det, kan de allerede innsamlede opplysningene om deg slettes, og prøvene kan destrueres, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Dette vil ikke få noen konsekvenser for deg, heller ikke for din videre behandling dersom du senere blir smittet med koronavirus.

Dersom du på noe tidspunkt ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte oss på e-post: 

Hvoran behandler og oppbevarer vi prøveresultater og informasjon fra deg?

Opplysningene som registreres skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med prosjektet. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene. Alle opplysningene vil bli behandlet konfidensielt og etter gjeldende personvernlovgivning. Dersom du eller ditt barn deltar med spyttprøver, er kun ved analysen av spyttprøve for viruspåvisning at navn og fødselsnummer registreres sammen med prøveresultatet på samme måte som om prøven tas ved et vanlig legekontor, ettersom covid-19 er en meldepliktig sykdom.

Deretter vil alle opplysningene og prøveresultater lagres i avidentifisert form på et sikkert dataområde hos Folkehelseinstituttet. Navn og fødselsnummer erstattes med en kode. 

Koblingsnøkkelen som kobler koden til personopplysninger lagres separat i en adgangsregulert og passordbeskyttet fil i en separat database ved Folkehelseinstituttet. Kun et lite antall prosjektmedarbeidere har tilgang til databasen og koblingsnøkkelen.

Det vil ikke være mulig å identifisere noen av deltakerne i resultatet av studien når disse publiseres.

Prøvene som tas vil oppbevares i forskningsbiobanken «Korona Barn» som er lokalisert på Folkehelseinstituttet. Ansvarshavende for biobanken er prosjektleder Brita Askeland Winje ved Folkehelseinstituttet. Enkelte av prøvene vil analyseres umiddelbart (se over), mens andre vil bli frosset for senere analyser.  Videre behandling, inkludert analyse og oppbevaring av analyseresultater, vil foregå i avidentifisert form.

Prosjektprøvene blir destruert ved prosjektslutt, som foreløpig er satt til 2025. Opplysningene om deg vil bli anonymisert eller slettet fem år etter prosjektslutt.