Hopp til innhold

Artikkel

Om Korona-hus-studien

Publisert

Korona-hus-studien kartlegger smitterisiko og immunitet mot det nye koronaviruset hos personer som bor i samme husstand. Kunnskapen brukes til å forebygge smitte og til å beskytte folk som kan bli alvorlig syke av viruset.

Illustrasjon koronavirus
Foto: Colourbox.com

Korona-hus-studien kartlegger smitterisiko og immunitet mot det nye koronaviruset hos personer som bor i samme husstand. Kunnskapen brukes til å forebygge smitte og til å beskytte folk som kan bli alvorlig syke av viruset.


Studien undersøker:

 • Hvordan koronaviruset smitter innen en husstand: Hvor mange blir syke, hvor lang tid tar det før andre husstandsmedlemmer eventuelt blir smittet, og hvor lenge kan man smitte andre
 • Hvor mange av de smittede som blir syke med symptomer, hvor lenge sykdommen varer og hvor alvorlig den er
 • Hvilke faktorer som øker risikoen for å bli syk av koronaviruset
 • Hva som skjer med kroppens immunforsvar etter infeksjon
 • Hvor lenge kroppens beskyttelse varer mot ny infeksjon med koronaviruset etter sykdommen
 • Hvor lenge man skiller ut koronavirus

Funnene vil bidra med viktig kunnskap til en studie ledet av Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Hvem kan delta i studien?

Personer over 12 år som har fått påvist smitte med det nye koronaviruset, og de av deres husstandsmedlemmer over 12 år som ønsker, kan delta i studien. Kun husstander som har blitt kontaktet av FHI i forbindelse med påvist smitte kan delta i studien.

Hvordan foregår studien?

 • Deltagerne i studien vil få hjemmebesøk av helsepersonell 6-8 ganger i løpet av to måneder, og én gang etter 6 måneder.
 • På hjemmebesøkene blir det tatt luftveis-, spytt- og blodprøver av de i husstanden som er over 12 år og som har samtykket til å delta.
 • Deltagerne blir ved første besøk bedt om å svare på et kort spørreskjema angående deres helse og om å føre en enkel symptomdagbok i 28 dager.
 • Hvert hjemmebesøk vil ta omtrent 20-30 minutter per person i husstanden
 • Prøvene vil testes så snart som mulig for å undersøke om deltageren har fått koronavirus infeksjon. Deltagerne vil få beskjed om dette svaret.

Godkjenning

Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, (REK referanse 118354).