Hopp til innhold

Kontinuerlige elektroniske målinger av brukererfaringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Status: Pågående

Kontinuerlige, elektroniske målinger av brukererfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling startet opp i januar 2020.

Horisont.jpg

Om studien

Rapporter